AD | ‘Respect en waardigheid in parlement’

De nieuwe Staten, met uitzondering van de fractie van KdNT, na de beëdiging op de trap van het gouverneurspaleis

Willemstad – Tijdens de eerste openbare Statenvergadering in de nieuwe zittingsperiode 2017-2021 hebben de parlementariërs van de verschillende partijen stilgestaan bij het belang van respect, beschaving en waardigheid in het parlement.

De kersverse voorzitter William Millerson (PAR) zei in zijn korte toespraak dat hij afgelopen woensdag bij de Statenvergadering aanwezig was.

,,Toen ik de vertrekkende Statenleden in het parlement hoorde spreken, heb ik daar een positief gevoel aan overgehouden. Er is gezegd dat de leden als collega’s, als broeders en zusters moeten samenwerken aan het welzijn van het land. Ik geloof dat wij als het hoogste orgaan van Curaçao positiviteit moet uitstralen. Dat er hier orde, beschaving en respect moeten zijn. Wij vertegenwoordigen het volk daarbuiten en moeten dat op een waardige manier doen”, aldus Millerson.

Fractieleider Ana Maria Pauletta (PAR) verklaarde dat de fractie zal bijdragen om het werk in de Staten meer diepgang te geven. ,,Ik hoop dat dit voor alle leden geldt die vandaag bij de gouverneur de eed hebben afgelegd. Wij hopen ook dat in deze vier jaar wij het Curaçaose volk kunnen laten zien dat het parlement invulling geeft aan de wens van het volk.” De fractieleider sprak de hoop uit dat het parlement een positief voorbeeld zal zijn voor de jeugd en de samenleving.

Suzy Camelia-Römer (PIN) begon haar toespraak met het citeren van de leus in het wapen van de Staten: Cum leges libertas, met de wet is er vrijheid. Zij feliciteerde het Curaçaose volk dat de constitutionele orde is hersteld. ,,Ik zeg dat de orde is hersteld omdat de geloofsbrieven zoals het hoort zijn behandeld. En wij zien vandaag twee bewindslieden die de eed hebben afgelegd om Statenlid te worden, dat is ook normaal binnen onze constitutionele orde. Ik hoop dat wij een eind kunnen maken aan discussies over hoofdstukken die niet kloppen. Laten wij vandaag in dezelfde rust die er gisteren heerste – ondanks onze meningsverschillen – een debat op niveau aangaan.”

Ook fractieleider Elsa Rozendal (MAN) riep de Statenleden op om een voorbeeld te zijn. ,,Laten wij aan de samenleving tonen dat wij de eenheid kunnen bevorderen in deze Statenzaal en dat wij debatten op niveau kunnen voeren. Dat wij ons werk als volksvertegenwoordigers op een waardige manier kunnen doen.”
Fractieleider Marlyn Moses (MP) riep de Statenleden op om het volk te respecteren. ,,Iedere dag dat wij naar het werk gaan, moeten wij eraan herinnerd worden dat wij voor het Curaçaose volk werken. Wij moeten ons Reglement van Orde en onze Staatsregeling gebruiken, deze respecteren en verstevigen daar waar er hiaten zijn, zodat wij ons werk kunnen doen voor de komende generaties.”

MFK-fractieleider Gerit Schotte sprak de hoop uit dat er in de komende 4 jaar een ander tijdperk aanbreekt. ,,Dat alle ‘loop holes’ die er in onze wetten en ons Reglement van Orde zijn, dit keer wel prioriteit krijgen.”

Politiek leider Jaime Córdoba van de eenmansfractie PS verklaarde blij te zijn dat hij terug is gekeerd naar het huis waarin zijn politieke carrière begon. De fractieleider zei dat hij zich, zoals men dat van hem gewend is, stevig zal opstellen in het parlement. ,Ik ben dan wel in mijn eentje, maar ik tel voor tien”, aldus Córdoba.

Millerson voorzitter parlement

William Millerson (PAR) is tijdens de openbare Statenvergadering met 19 stemmen gekozen tot voorzitter van het parlement voor het zittingsjaar 2017-2021. Giselle Mc William (MAN) is gekozen tot vice-voorzitter. De pas beëdigde Statenleden hebben gisteren in de vergadering, die aan het begin nog voorgezeten werd door Gilmar ‘Pik’ Pisas (MFK), hun stemmen uitgebracht.

De Statenleden Mc William, Eugene Cleopa en Jaime Córdoba zijn in de vergadering door Pisas benoemd voor de stemcommissie. Na de stemming heeft de nieuwe Statenvoorzitter Millerson het stokje overgenomen van Pisas. Voor de verkiezing van de vicevoorzitter van de Staten is eveneens een commissie samengesteld, dit keer bestaande uit Cleopa, Córdoba en Curtley Obispo.

KdNT schittert door afwezigheid

Amparo dos Santos en Meindert ‘Menki’ Rojer van Kòrsou di Nos Tur (KdNT) hebben gisteren – in tegenstelling tot de andere Statenleden – de eed niet afgelegd bij gouverneur Lucille George- Wout. Ook bij de eerste vergadering van de nieuwe Staten schitterde het tweetal door afwezigheid.

Tegenover deze krant verklaarde Rojer dat politiek leider Dos Santos in het buitenland zit en daarom de eed niet kon afleggen. Volgens hem leggen ze allebei dinsdag 16 mei om 12.00 uur de eed alsnog af bij de gouverneur.

Bron: Antilliaans Dagblad

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *