AD | UTS: Mogelijk nummers Sehos afsluiten

Reeks incassomaatregelen tegen meerdere telecomcliënten ingesteld

Willemstad – ,,Tot haar spijt”, zoals UTS het aangeeft, ziet het telecombedrijf zich in het licht van het aanscherpen van het incassobeheer gedwongen ‘om ook aan haar cliënte de Stichting Sint Elisabeth Hospitaal (Sehos) een aanmaning te versturen vanwege langdurig uitblijven van betalingen’.

Om daar onmiddellijk aan toe te voegen: ,,Daarin heeft UTS uiteraard onderkend welke rol en positie die stichting binnen de Curaçaose maatschappij vervult en dat heeft zij ook in haar aanmaning vermeld.”

In een persbericht maakte het overheidstelecommunicatiebedrijf dit op bijna verontschuldigende wijze bekend. Eerst met een uitleg van de algemene situatie: ,,Zoals reeds bij herhaling onder de aandacht van het publiek is gebracht, staan de bedrijfsresultaten van United Telecommunication Services nv (UTS) onder druk. Die omstandigheid heeft UTS recentelijk genoopt tot het door haar aanscherpen van het beheer van door haar met burgers en bedrijven aangegane overeenkomsten ter zake dienstverlening in de telecommunicatie.

UTS hanteert sinds kort een meer stringent beleid van opschorting van haar dienstverlening ingeval van uitblijven van betalingen door haar cliënten, als in het verleden het geval was.”

UTS hanteert naar eigen zeggen het motto ‘gelijke monniken, gelijke kappen’ en het is om die reden dat het bedrijf geen verschil wenst te maken op basis van de omvang van de door haar met individuele cliënten aangegane contracten of bundels van contracten. ,,UTS heeft onder werking van haar aangescherpte beleid recentelijk een reeks incassomaatregelen tegen meerdere van haar cliënten ingesteld.”

Het is, zo stelt het persbericht met klem, alleen bij wijze van uitzondering dat UTS zich in de openbaarheid uitlaat over het bestaan van financiële wanverhoudingen tussen haar en haar individuele cliënten. ,,Echter, gezien de langdurige en aanhoudende precaire financiële situatie van het Sehos die bij herhaling in de media aan de orde is gesteld, acht UTS voorzienbaar dat zij zich op korte termijn genoodzaakt zal zien haar dienstverlening aan de stichting grotendeels te staken omdat (helaas) voorzienbaar is dat de stichting financiële middelen zal ontberen om UTS te voldoen.”

Als UTS tot opschorting van haar dienstverlening aan Sehos zal overgaan zal zij daarin uitzondering maken voor die diensten en telefoonnummers die in redelijkheid – gezien de daarmee gemoeid gaande belangen – niet kunnen worden afgesloten. ,,UTS acht het echter opportuun om de bevolking van Curaçao reeds nu te informeren dat het personeel, werkzaam in het Sint Elisabeth Hospitaal, op korte termijn slechter telefonisch bereikbaar zou kunnen zijn dan thans nog het geval is.”

Voordat het telecombedrijf daadwerkelijk tot afsluiting van telefoonnummers in het Sehos zal overgaan zal zij de bestuurders van de stichting in de gelegenheid stellen het publiek hierover – middels gedetailleerde informatie over welke nummers daadwerkelijk zullen worden afgesloten – tijdig te informeren in de media.

Bron: Antilliaans Dagblad

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *