AD | Plan hervorming online gokken

Gregory Elias van Intertrust- United Trust is met TISS NV/TISS CV een van de 2 ‘onbekende’ online gambling licentiehouders

Willemstad – De regering van Curaçao moet al op korte termijn met ‘een getrapt plan’ voor de modernisering en hervorming van het aanbod van online kansspelen komen. Dit staat te lezen in het Landspakket Curaçao, althans in de uitwerking van het maandag door Nederland en Curaçao ondertekende akkoord.

Het staat onder het kopje ‘Versterken rechtsstaat’, dat tot doel heeft ‘een bijdrage te leveren aan de versterking van de rechtsstaat, door in ieder geval in te zetten op het versterken van het grenstoezicht, de aanpak van financieel- economische criminaliteit en het verbeteren van het detentiewezen’. Op basis van bestaand en/of aanvullend onderzoek zal worden bepaald of en hoe zowel de online als de fysieke goksector hervormd moet worden.

,,Doelstelling is het verhogen van de inkomsten voor de overheid.”

Het plan voor verbetering van online kansspelen, dat volgens de nu gemaakte Landspakket-afspraken wordt gevraagd en dient te worden opgesteld, bevat een realistisch tijdpad met bijbehorende mijlpalen. Zo omvat de vereiste modernisering en hervorming ten minste de volgende elementen:

Ten eerste wet- en regelgeving die voorziet in een ‘onafhankelijke toezichthouder op online kansspelen’. Deze toezichthouder verstrekt ook licenties en handhaaft indien nodig, waarbij als uiterste interventie de licentie kan worden ingetrokken. Dit deel van het plan moet vóór 1 maart 2021 afgerond zijn; over minder dan vier maanden dus.

Op de tweede plaats: het waarborgen dat aanbieders van online kansspelen vanuit Curaçao handelen conform wet- en regelgeving van de landen waarop zij zich richten. Dit deel van het plan dient voor 1 september volgend jaar gereed zijn.

En ten derde dient het plan met maatregelen te komen om – via de Curaçao Gaming Control Board (GCB) en de Belastingdienst – de door licentiehouders verschuldigde belastingen en licentievergoedingen te innen. Het Landspakket maakt geen onderscheid tussen masterlicentiehouders en sub-licentiehouders (die hun vergunning via de masterlicentiehouders verkrijgen).

De eerste categorie was al belastingplichtig, de sub-licentiehouders (nog) niet. Maar Financiënminister Kenneth Gijsbertha (MAN) maakte onlangs bekend dat hierin verandering komt. Online gaming kan de landskas van Curaçao jaarlijks structureel zo’n 100 miljoen gulden opleveren, verklaarde de bewindsman in de Staten.

,,Geld wat de overheid tot nu toe heeft laten liggen.”

Curaçao Interactive Gaming Licensing, de andere ‘onbekende’ offshore online gaming licentiehouder werd bestuurt door PWC partner Steven Vanenburg

Allereerst heeft de regering al officieel aangekondigd dat het vergunningsrecht van masterlicentiehouders is verdubbeld van 10.000 naar 20.000 gulden per maand, ofwel van 120.000 naar 240.000 per jaar.

De minister rekent met de vijf bekende masterlicentiehouders (C.I.L. Curaçao Interactive Licensing; Antillephone; Gaming Services Provider; Cyberluck Curaçao; en The Elite Turf Club, plus nog twee andere (onbekende) masterlicentiehouders. Die zouden volgens Gijsbertha bij elkaar ruim duizend sublicenties hebben.

Met de voorgenomen wetswijziging betalen niet alleen de masterlicentiehouders, maar óók de sub-licentiehouders. De minister denkt daarbij aan 7.500 gulden per maand.

Bron: Antilliaans Dagblad van 6 november 2020

KKC naschrift

Het nieuwe deel van de tekst zoals geformuleerd op 2 november 2020 voor de 3e tranche is: “Maatregelen om (via de Curaçao Gaming Control Board en de Belastingdienst) de door licentiehouders verschuldigde belastingen en licentievergoedingen te innen.”

De daadwerkelijke uitvoering van taxering en regulering wordt over de verkiezingen van maart 2021 heen getrokken, maar kan met terugwerkende kracht worden ingevorderd onder toezicht van COHO op basis van het tijdspad van haar uitvoeringsagenda. Lees de volledige Tweede Kamer en landspakketten tekst hier.

Offshore online gaming en -trustbranchevereningingen CIGA/CIFC/CIFA/IFG en de 7 offshore online gaming vergunninghouders (Antillephone/E-commercepark, Intertrust/Cyberluck, United Trust/TISS, TMF/Curaçao Interactive Gaming Licensing, HBM/Curaçao Interactive Licensing, Dutch Antilles Management/Gaming Services Provider) lobbyen tesamen voor eigen invloed op komende nieuwe wetgeving, beleid, tijdspad en uitvoeringsagenda.

De tekst zoals geformuleerd op 6 juli 2020 voor de 3e tranche

De tekst zoals geformuleerd op 6 juli 2020 voor de 3e tranche

De tekst zoals geformuleerd op 2 november 2020 voor de 3e tranche

De tekst zoals geformuleerd op 2 november 2020 voor de 3e tranche. Nieuw is: “Maatregelen om (via de Curaçao Gaming Control Board en de Belastingdienst) de door licentiehouders verschuldigde belastingen en licentievergoedingen te innen.”

Een Reactie op “AD | Plan hervorming online gokken

  1. Just Saying

    Deze tekst is 100% gelijk aan de tekst van begin juli. Net als de overige tekst in het landenpakket. Het is de regering dus gelukt om dit weer minimaal 4 maanden te vertragen. Nu nog een paar maanden de tijd nemen voor het opstellen van de uitvoeringsagenda en dan…verkiezingen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *