24 C
Willemstad
• vrijdag 28 januari 2022 04:12

Laatste reacties

- Advertentie -

AD | Het is voorbij ‘5 voor 12’

- Advertentie -
Lege wegen | Antilliaans `dagblad

Niet minder dan twaalf werkgeversorganisaties – die bedrijven vertegenwoordigen waar zo’n 50.000 werknemers hun inkomen verdienen – hebben voor de regering-Rhuggenaath (PAR/MAN/PIN) en de gemeenschap van Curaçao een heldere boodschap: ,,Het is voorbij ‘5 voor 12’”.

Opgeroepen wordt met de hoogste spoed – zonder verder uitstel – een reeks maatregelen te nemen:

Covid-19 doet Curaçao en de hele wereld op haar grondvesten schudden. Wereldwijd heeft de coronapandemie al meer dan 225.000 levens gekost en miljoenen levens ontwricht. Hulpverleners werken hard om zieken te verzorgen en verdere verspreiding te voorkomen. Op Curaçao is dit niet anders. Hun werk verdient lof en dank. Echter, tegelijkertijd is het zaak dat snel meer acties worden genomen om de totale afbraak van de Curaçaose economische infrastructuur tegen te gaan.

Al vóór deze crisis was het duidelijk dat Curaçao hervormd moest worden. De kosten van de overheid zijn absoluut te hoog, terwijl de overheid nog steeds aan het uitdijen is, de werkloosheid te hoog is en de economie al decennia krimpt. Al vóór de coronacrisis zat Curaçao in een neergaande spiraal met groeiende armoede, waardoor er ook geen reserves konden worden opgebouwd om het land weerbaar te maken voor deze crisis. De crisis heeft een sneeuwbaleffect op de reeks van economische en budgettaire tekortkomingen die de overheid middels het Groeiakkoord moest ombuigen in positieve zin.

- Advertentie -

Het is geen geheim dat adviezen en rapporten zoals die van het IMF, Cft, Commissie Ellis, Drie Wijze Mannen, Inter-American Development Bank, TAC-commissie, KvK, VBC, en CBCS al heel lang aangeven wat er moet gebeuren om uit de neergaande spiraal van armoede en economische krimp te geraken, maar het gebeurt telkens niet. Dikwijls is het (stilzwijgende) argument van ‘populariteit’ de reden waarom adviezen niet worden opgevolgd. Let wel, armoede is ook niet populair.

Om Curaçao zo snel en zo sterk mogelijk uit deze diepe crisis te halen, is het zaak dat binnen een maand een aantal besluiten wordt genomen en ten uitvoer wordt gebracht. De meest recente voorspellingen geven aan dat de crisis veel langer gaat duren dan de drie maanden waarin de huidige NOW-regeling (Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid) voorziet, waardoor het land het nodige moet doen om verdergaande bijstand en hulp aan de private sector te kunnen garanderen. Ook daarom dulden de volgende acties geen verder uitstel:

 1. Modernisering en flexibilisering van de verouderde arbeidswetgeving, waarin ook de mogelijkheid van arbeidstijdverkorting opgenomen dient te worden voor zowel private als publieke sector.
 2. Normering (top)inkomens bij de overheid en (semi-) overheidsentiteiten waaronder de introductie van een ‘Rhuggenaath-norm’ (tot maximaal 130 procent, zoals opgenomen in de wetgeving Optimalisatie Overheidsgelieerde Entiteiten, welke is goedgekeurd maar nooit is afgekondigd).
 3. Korting op salarissen en secundaire arbeidsvoorwaarden bij ambtenaren als weergave van de nieuwe realiteit waarin zowel de overheid als de private sector (verantwoordelijk voor meer dan 50.000 arbeidsplaatsen) nu inleveren, waarbij overheidsbezuinigingen van een permanent karakter moeten zijn om te voldoen aan de Groeiakkoord afspraken. Te denken valt aan onder andere:
 • Het afvloeien van niet-productieve ambtenaren;
 • Het stopzetten van hoge huurcontracten van gebouwen voor de overheid;
 • Het terugdringen van dure en (bijna) permanente consultants die als quasi-ambtenaar functioneren en daarvoor in de plaats zo veel mogelijk gebruikmaken van capabele ambtenaren;
 • Het versoberen van reis- en verblijfskostenregelingen.
 1. Hervormingen die het overheidsapparaat efficiënter en slagvaardiger moeten maken (onder andere digitalisering van onderwijs, sterke vereenvoudiging en volledige digitalisering van vestigings-, verblijfs- en werkvergunningen en het introduceren van een deugdelijk evaluatieproces met betrekking tot ambtelijke capaciteiten, functioneren en behalen van gestelde doelen). Dit kan eventueel in eerste instantie voor wat betreft de vergunningen middels een crisis- en herstelwet.
 2. Overheidsentiteiten marktconform maken, zowel voor wat betreft de kwaliteit en continuïteit van productie en diensten als voor wat betreft de daarvoor in rekening gebrachte tarieven.
 3. Oprichten van een noodfonds voor de private sector ten gunste van de overleving van bedrijven en behoud van werkgelegenheid, welke beheerd zal worden door de DNB (De Nederlandsche Bank), CBCS (Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten) en de private sector.
 4. Als laatste redmiddel een eventuele extra en tijdelijke crisisheffing als indirecte belasting, die alleen in overweging mag worden genomen wanneer alle mogelijke bezuinigingen op overheidsniveau zijn doorgevoerd en de economie weer een stabiele groei vertoond. De opbrengst dient grotendeels ten goede te komen aan een doorontwikkelingsfonds voor de private sector om het verdere economische herstel en de werkgelegenheid te bevorderen.
 5. Verder eisen en verwachten ondergetekenden, namens het bedrijfsleven in het algemeen en niet gelimiteerd tot de ondertekenaars, een reële participatie en betrokkenheid bij de besluitvorming van maatregelen gedurende de crisisperiode, maar ook na de crisis, wanneer de opstart van bedrijvigheid en werkgelegenheid de nodige economische impulsen vereisen. We roepen politici, beleidsmakers en onze medeburgers met klem op om te helpen deze dringende maatregelen uitgevoerd te krijgen. Ondernemingen en hun personeel moeten worden gered, teneinde de economie te stimuleren en werkgelegenheid te behouden. Deze brief is getekend door de verenigingen van werkgevers die met elkaar ruim 50.000 werknemers vertegenwoordigen en nagenoeg alle belastingen en sociale premies opbrengen.

VBC (Vereniging Bedrijfsleven Curaçao), KvK (Kamer van Koophandel), PMD (Pietermaai District), SKO (Sosiedat Komersiantenan Otrobanda), DMO (Downtown Management Organization), Chata (Curaçao Hospitality And Tourism Association), Cifa (Curaçao International Financial Services Association), CMA (Curaçao Manufacturers Association), CBA (Curaçao Bankers Association), BVCA, Bohavena (Bouwmaterialen Handelaren Vereniging) en Imana (Indian Merchants Association).

Bron: Antilliaans Dagblad

- Advertentie -

Artikel delen

14 reacties

 1. We blijven maar hopen, hopen en hopen dat het eens een keer gaat gebeuren. Maar het is ijdele hoop. De politieke kliek en vakbonden zullen zich met hand en tand verzetten, om hun machtspolitie te behouden. Politiek is verdeel en heers.

 2. Allemaal zeer valide punten en in het bijzonder:

  …”Het terugdringen van dure en (bijna) permanente consultants die als quasi-ambtenaar functioneren en daarvoor in de plaats zo veel mogelijk gebruikmaken van capabele ambtenaren”…..

  En geen partijvazallen en lichtgewichten als ministers van Financien meer als Kenneth Gijsbertha. Door dit soort taartverdelende en taartverorberende figuren krijgt dit eiland steeds meer weg van Haiti.

 3. voorstellen zijn goed en zouden gelijk (een jaar of 10 geleden) ingevoerd moeten worden. Is niet gebeurd en het gaat ook niet gebeuren. Het is het verdien model en machtsbasis van de elite. En die zetten alles op alles om dit instant te houden, al dan niet met een gijsbertha norm. Het lijkt er op dat ze zover willen gaan dat dit alleen nog maar opgevangen kan worden met devaluatie van de gulden en Venezolaanse/Haïtiaanse toestanden. Dat is het enigste dat de toestand verder rekt.

 4. @CR
  Het zou de werkgevers sieren schoonmaak in eigen huis te houden (vrije vertaling).
  Punt wat je over het hoofd ziet is het feit dat in geval van bedrijfsleven ik een keus heb, bij de overheid niet.
  Vind ik zaak 1 te duur, ga ik naar zaak 2, of verder, bestel ik online. Bij de overheid kan ik dat niet, heb ik geen keus. Komen ze tekort, och dan verhogen we toch de belastingen, terwijl de prestaties en service ver achter blijven. Je mag blij wezen dat je geholpen wordt. Verder, de overheid lapt zo’n beetje alle regels aan haar laars. Bedrijfsleven wordt aan allerlei regels gehouden en bij niet nakomen: BOETES – enige wat ze kunnen, maar een brief binnen een redelijke termijn beantwoorden, ho maar…
  Fout op fout op fout stapelen en geen enkele consequentie, wat het bedrijfsleven klauwen met geld kost om er weer tegen in verweer te gaan.
  De stelling dat de overheid ten dienste staat van de burger, wordt naar eigen wijze uitgelegd: de burger staat ten dienste van de overheid, moet z’n mond houden anders pakken wij hem aan(machtsmisbruik).

 5. Uitstekende voorstellen van deze werkgeversorganisaties i.p.v. de onlogische en ononderbouwde voorstellen van de minister van financiën. Genoemde maatregelen moeten per direct worden doorgevoerd vooral waar het gaat om verlaging van de overheidskosten, automatisering, digitalisering en verbeteren van de efficiëntie van de overheid. Niet morgen, maar vandaag. There is no time to loose. Gijsbertha lees jij mee?

 6. bij de overheid is het een grote incest, maar het bedrijfsleven kan er natuurlijk ook wat van: algemene attitude op Curacao is dat mensen op basis van loyaliteit ipv kunde aan te nemen. Giro was een grote vriendenclub, ENNIA zelfde laken een pak. Het zou de schrijvers van deze brief sieren eerst eens zelf in hun eigen bedrijf schoonmaak te maken, en te beginnen bij de directie (zijzelf)

 7. Het is geen 5 voor 12 het is 5 over 12. Er is niets meer te redden. Wat wel kan is opnieuw beginnen. Maat dat gaat niet lukken met onze elite. Die hebben de boot laten zinken. Hun boot is gezonken op laat ons een nieuwe bouwen.

 8. Nu het water in razend tempo iedereen aan de lippen ligt wil men actie. Het is laat maar niet te laat. Ik ben toch wel blij dat er nu een keer gezamenlijk wordt opgetrokken tegen deze regering.
  Het is klaar met de oude politiek, de bezem er doorheen en aanpakken het toko den toko pastechi-gedrag.
  Genoeg is genoeg. Niets zal meer worden zoals het is geweest, dat is met de COVID-19 wel wereldwijd maar eilandelijk ihb.

 9. Het is tijd voor leiders van “onbesproken” gedrag…capabele wel te verstaan!…..

  Geen ruggegraatloze stuurlui meer..

  Voor de miljoenensalarissen hebben zij alleen de lusten en wij de “Lastens”. Dat geeft een hoopt Hassel en kost heel wat meyers.

  “Jonas” ze er allemaal uit! Werkt zeer ont-Lastend, hele boel lasten minder…..

  En niet met de stille “Tromp” vertrekken met volle zakken….

  Opschonen de boel..of je nou Gijs of Bert heet
  Dat suzied de spanningen enorm, zonder dat afrömen en weg-Sluizen van belastinggeld.

  “Jonas” ze er allemaal uit! Werkt zeer ont-Lastend, als al die Lasten’ van je rug af zijn….

 10. De overheid laat hier het geld letterlijk op straat liggen, al die gestolen openbare terreinen en illegale bouwwerkzaamheden die gedoogd worden om iets te noemen.

  Wat opvalt bij de deze groep is dat ze ook in de na corona tijd met een achterlijke overheid denken te gaan maken.

  Nergens valt te lezen dat deze groep(en) ook een beetje de hand in eigen boezem willen steken, de overheid heeft altijd promotionele activiteiten voor veel van deze groepen betaald en als ze de vruchten van plukken betalen ze oa geen logé en andere belastingen en houden werknemers jaren op minimum loon.

  Ook nu, “het dak moet met mooi weer gerepareerd worden” toen Wiels in goede tijden nog een bijdrage van het VBC gevraagd heeft om de economie te stimuleren en mensen die een marginaal bestaan leiden meer perspectief te bieden gaven ze niet thuis.

 11. @Trui. Coshel was al meer dan een week open. Waarschijnlijk al vanaf het moment dat hij huilde op tv vanwege het feit dat Goisco wel open was en ventilatoren verkocht.

 12. Ik reed vanmorgen langs Coshel van Amparro dos Santos, en ze waren gewoon open met de proleet van 200 kilo voor de ingang.

  Lei pa un no ta lei pa tur.

  All animals are equal, but some animals are more equal than others.

  Maar daar hoor je Menki Moe Rojer niet over.

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

- Advertentie -

Lees ook

- Advertentie -

Zoeken

- Advertentie -

Democracy now! | Thursday, January 27, 2022

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience with...

Extra | Journaal 27 januari 2022

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Nu.cw | 2,3 miljoen euro voor versterking kinderbescherming

Dankzij een extra bijdrage van de Postcode Loterij van 2,3 miljoen euro kan Unicef Nederland overheden en professionals helpen om het kinderbeschermingssysteem op Aruba en Curaçao te...

Nu.cw | Gerstenbluth: “Coronapiek voorbij, maar nog steeds veel besmettingen”

Het lijkt erop dat we de coronapiek voorbij zijn. Dat stelde epidemioloog Izzy Gerstenbluth tijdens de persconferentie. Toch kunnen de maatregelen volgens Gerstenbluth nog niet volledig worden...

PBC | Rechter beslist over lot afvalverwerker Serlimar op Aruba

Persbureau Curacao ORANJESTAD – Afvalbedrijf Serlimar op Aruba krijgt begin februari van de rechter te horen of uitstel van betaling wordt voortgezet. Als dat niet gebeurt, betekent dat...

PBC | Regering gaat corona time-out met nog eens tien dagen verlengen

Persbureau Curacao De regering gaat de coronamaatregelen met nog eens tien dagen verlengen. Dat is voor de tweede keer. Ondanks de afname van het aantal besmettingen, is de...
- Advertentie -
- Advertentie -