AD | Cijfers Wega di Number kloppen niet – Onduidelijk wie verantwoordelijk is voor onregelmatigheden

Raynold Nivillac (GMB) ‘Casino’s negeren spelregels’

Raynold Nivillac (GCB en FWNK)

Willemstad – Er is een verschil tussen de verkochte bonboekjes voor de nummerloterij van Fundashon Wega di Number Kòrsou (FWNK) en wat er is afgedragen bij de bank.

Dit hebben accountants van SOAB vastgesteld bij een controle die ze uitvoerden over de jaarverslagen van de FWNK. Zolang het onderzoek nog loopt, worden geen definitieve conclusies getrokken. SOAB heeft de opdracht deze zaak grondig uit te zoeken.

Nog altijd voelt FWNK de gevolgen van de brand die eind 2002 woedde in het kantoor aan de Gaitoweg 5. Hierbij ging de hele administratie verloren. Het jaarverslag van 2000 was toen al klaar en gecontroleerd, maar het proces voor afronding van de verslagen van 2001 en 2002 stuitte op veel problemen, omdat veel belangrijke documenten in de brand verloren zijn gegaan.

Het duurde ook even voordat met de overheid een akkoord bereikt werd over de manier waarop de controle over die jaren moest geschieden.

Ondanks de problemen die de brand veroorzaakte is doorgewerkt aan de jaarverslagen en eind mei 2005 zijn de verslagen van 2001 tot en met 2004 afgerond.

In mei dit jaar is het jaarverslag van 2005 afgekomen. Al deze verslagen zijn ter beoordeling voorgelegd aan de accountants van SOAB, die inmiddels begonnen is aan de klus om die te controleren. Gedurende die controle van de boeken is aan het licht gekomen dat niet altijd in de administratie van de stichting te herleiden is wat er verkocht is aan bonboekjes voor de nummerverkoop.

De geregistreerde verkoopbedragen werden niet altijd meteen bij de bank afgedragen, zoals wel staat voorgeschreven. In een voorlopige mededeling heeft SOAB de directie van FWNK op de hoogte gesteld van enkele discrepanties die zijn geregistreerd en de directie heeft meteen de opdracht gegeven om al die vijf jaren grondig te onderzoeken om te kunnen bepalen wat er precies gebeurd is. SAOB is nog niet klaar met dit onderzoek.

Toch heeft FWNK al de nodige maatregelen in zijn administratiesysteem genomen om herhaling hiervan in de toekomst te voorkomen. FWNK is nu in afwachting van het eindverslag van SOAB om exact te zien hoe deze onregelmatigheid is ontstaan, of er sprake is van schuld, en wie de eventuele schuldigen zijn.

FWNK heeft de opdracht van het Bestuurscollege van Curaçao om alles rond de trekking van de Wega di Number Kòrsou te organiseren en te coördineren.

In feite is de Gaming Control Board (GCB) door de overheid aangewezen om op Curaçao alle gokspelen te superviseren, de integriteit van de spelen te garanderen en zoveel mogelijk illegaal gokken en witwaspraktijken in de sector te voorkomen.

Evenwel, de Curaçaose overheid stelde het bestuur en de directie van GCB toen tevens aan als bestuur en directie van FWNK, uitgaande van het (foutieve) idee dat allebei betrokken zijn bij het toezicht op gokspelen.

Zo is de verkeerde perceptie gegroeid dat de GCB verantwoordelijk is voor de dagelijkse leiding bij FWNK. Wat een tijdelijk iets had moeten zijn, aangezien de taken van FWNK niet te verenigen zijn met die van GCB, omdat FWNK geen controle uitoefent over de nummerverkoop, bestaat nog altijd.

Vanuit het oogpunt van ‘good governance’ en ter voorkoming van belangenconflicten, moeten de nodige stappen zo snel mogelijk gezet worden om deze twee organisaties weer geheel van elkaar te scheiden.

Bron: Antilliaans Dagblad

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *