AD | Carmabi achter ‘misinformatie’

Mark Vermeij-Carmabi | Jeu Olimpio

Willemstad – De mede door de overheid gesubsidieerde stichting Carmabi blijkt de organisatie te zijn die – achter de rug van de regering van Curaçao om – het United Nations Environment Programme (Unep) trachtte te bewerken met volgens minister Suzy Camelia-Römer ‘welbewuste misinformatie’.

Op 12 januari 2017 stuurde Carmabi-directeur Mark Vermeij een mail naar Unep, de organisatie van de Verenigde Naties belast met Milieuprogramma’s, met als onderwerp ‘Oostpunt/Spaw/Governor’ ter voorbereiding van een Unep-brief aan gouverneur Lucille George Wout en met kopieën aan niet minder dan vijf Nederlandse ministers en staatssecretarissen, nota bene na – zo blijkt uit de mailcorrespondentie – een gesprek met adviseurs van de gouverneur.

Het doel van Carmabi-directeur Vermeij, tevens professor aan het Institute for Biodiversity and Ecosystem Dynamics aan de Universiteit van Amsterdam (UvA), is de door de Staten op 21 december 2016 goedgekeurde Landsverordening herziening Oostpunt niet te laten ondertekenen door de gouverneur.

Kort daarop, op 17 januari 2017, stuurt Unep de inmiddels gewraakte klachtbrief aan de gouverneur en Den Haag, waarin het Unep-secretariaat de regering van Curaçao ernstige verwijten maakt. Namelijk het eiland ervan beschuldigd zich niet te houden aan internationale afspraken, zoals de Conventie van Cartagena en het Spaw-Protocol (Specially Protected Areas and Wildlife), en waarin zelfs met zoveel woorden wordt gedreigd Curaçao tegenover andere deelnemende landen aan de schandpaal te nagelen tijdens de dan aanstaande Conference of Parties COP9.

De tijd tussen de ontvangst van de Carmabi-mail en het uitsturen van de brief is zo kort, dat het haast onmogelijk lijkt dat Unep enig eigen onderzoek heeft gedaan; Unep neemt kritiekloos het Carmabi-standpunt over. Pas nadat minister Camelia-Römer van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP), tegenwoordig minister van Gezondheid, Milieu en Natuurbeheer (GMN), hier op 15 februari 2017 tegen protesteert met een uitvoerige weerlegging van de stellingen en rectificatie verlangt, schrijft de Unep-coördinator een poeslieve brief terug en is de COP9-dreiging van tafel.

Zo berichtte deze krant eerder deze week. Toen was echter niet duidelijk door wie Unep zich heeft laten leiden – ,,Welbewust verkeerd voorgelicht”, zoals de minister het noemt ‘door critici met een eigen agenda, namelijk het zélf willen ontwikkelen van Oostpunt’.

Camelia-Römer wijst erop dat Unep geen eerlijke en volledige weergave van de feiten, plus eenzijdige en bevooroordeelde informatie had verkregen. Mailcorrespondentie in handen van de redactie toont aan dat Carmabi-directeur Vermeij op 12 januari Unep aanschreef. Hij stelt daarin een gesprek te hebben gehad met functionarissen van gouverneur George-Wout die haar moeten adviseren om de landsverordening wel of niet te ondertekenen.

Hoewel Unep de gouverneur dus op 17 januari aanschreef, heeft zij op 19 januari 2017 de Landsverordening herziening Oostpunt ondertekend en is deze wet is op 16 februari 2017 geplaatst in het Publicatieblad.

Negatief beeld van adviseurs gouverneur

De directeur van Carmabi schetst in zijn mail aan het regionale Unep-secretariaat een nogal negatief beeld van de adviseurs van de gouverneur, die hij met naam en toenaam noemt, waaronder de jurist Feiza Guachati en directeur Peter Benschop en de plaatsvervangend directeur Ronald de Kort van het Kabinet van de Gouverneur: volgens hem zouden zij weinig interesse hebben in wat het Spaw-protocol voorschrijft – ‘they don’t care what the Spaw protocol says’ – en dat de gouverneur de landsverordening ongewijzigd zou tekenen.

De functionarissen zouden volgens Vermeij onverschillig zijn en niet onder de indruk van internationale afspraken en richtlijnen. In plaats daarvan wordt de kwestie- Oostpunt afgedaan als een ‘Curaçaose aangelegenheid’, zo beklaagt Vermeij zich tegenover de Unep in wezen over (de ruime meerderheid van) het Curaçaose parlement, de Curaçaose regering en de gouverneur van Curaçao en haar topadviseurs.

De Carmabi-directeur aan Unep: ,,Is er een manier dat iemand, liefste meerdere partijen, namens Spaw, gezien de ontwikkelingen zoals hier beschreven, Nederland en in het bijzonder de gouverneur ervan kan overtuigen zich te houden aan het protocol?”

Uit alles wordt hiermee duidelijk dat het dus Carmabi was die de regering in Willemstad in verlegenheid bracht nadat deze door het Unep-secretariaat in Kingston, Jamaica op de vingers werd getikt. De coördinator van deze VN-organisatie spreekt van ‘onbelemmerde kustontwikkeling’ (uncontrolled and large scale delevopments at Oostpunt) en dat het Land Curaçao hiermee noncompliant zou zijn.

Het is ook in deze brief dat Unep, op basis van ‘verkregen informatie’, koning Willem- Alexander en koningin Máxima van het Koninkrijk der Nederlanden erbij betrekt. Dit feit kan rekenen op weinig waardering van minister Camelia-Römer, op dat moment nog van het kabinet- Koeiman en tegenwoordig van het kabinet-Rhuggenaath, die aangeeft het niet gepast te vinden van het Unep-secretariaat om het koningshuis zomaar te citeren, zeker als men niet weet of kan weten dat de verkregen informatie wel correct is.

Bron: Antilliaans Dagblad

3 Reacties op “AD | Carmabi achter ‘misinformatie’

 1. Zon als dat zo is kan je ons uitleggen waaraan Carmabi zou willen verdienen? Ik denk dat wij (Curaçao) ook recht hebben op een bestemmingsplan en als een project niet past in die bestemmingsplan dan mag deze project niet uitgevoerd worden.

  Persoonlijk denk ik dat wij een beetje zuinig moeten zijn op die klein beetje natuur die we nog steeds hebben. Maar ja wie ben ik om dat te bepalen.

 2. Wat een bagger-stuk (Mega-pun intended).

  De journalist heeft vooral geroeptoeterd en geen onderzoek uitgevoerd.
  Dat blijkt uit de vele tussen quotes gezette zinnen, dan heb je dat van horen zeggen.

  Coastal developments is niet iets nieuws in de wereld en Oostpunt is geen unieke situatie (alhoewel daar de staat van het onderwaterleven (nog) niet verpest is).
  Dus echt veel tijd heb je (en dus ook Unep) dan niet nodig.

  Geinsinueerd wordt dat Carmabi zelf wil ontwikkelen (met oogmerk geld), dat is niet de doelstelling van Carmabi, doelstelling is natuurbescherming. Dat dan deskundigen op gebied van natuurbeheer aangeven dat wat de projectontwikkelaars willen (die dus wel geld willen verdienen) niet het groene licht geven is dan vervelend, maar indien de overheid het landsbelang voor ogen heeft zou een termijn visie boven snel geld moeten gaan. Daar zou de regering (en ook Suzy Romer) achter moeten staan.
  Tegenwoordig is juist ook met een ‘groene’ visie economische ontwikkelingen voorop te stellen.

  Verder wordt gesteld dat Carmabi niet netjes zou hebben gehandeld door allerlei partijen hiervoor aan te schrijven, maar was het niet Suzy Romer die niet transparant werkte en pas na rechterlijke uitspraken gegevens bekend maakte welke Carmabi gevraagd had?
  Naar mijn mening heeft Carmabi correct eerst lokaal zaken aangekaard, geconstateerd dat er zaken niet goed lopen en als dan lokaal niet wordt gereageerd/gehandeld dat zij dit escaleren.

  Laten we de natuur (onder en boven water) nou eens prioriteit 1 maken zodat Curaçao ook op termijn leefbaar blijft en ook voor toeristen aantrekkelijk zal blijven. Tenslotte is dat de economische pijler van de toekomst voor Curaçao.

 3. Carmabi is al jaren gebleken een onbetrouwbare club te zijn, met als doel Oostpunt zelf te ontwikkelen, hoewel ze de ballen verstand hebben van wat er zich in een echte economie afspeelt en dat initiatief dus tot mislukken gedoemd zou zijn. Dat de overheid een club die welbewust het land Curacao wil beschadigen uberhaupt nog subsidie verstrekt, is mij volstrekt onduidelijk !

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *