AD | Wijkregisseurs hard nodig

Voorwaarde KPC: alle ministeries samen | Jeu Olimpio

Willemstad – De regering en meer specifiek het ministerie van Justitie wenst op korte termijn buurtregisseurs in te zetten in marginale wijken, maar het Korps Politie Curaçao (KPC) voorziet nu al problemen in de uitvoering omdat de overige ministeries niet wijkgericht zijn georganiseerd.

Dat staat in de laatste Staat van Rechtshandhaving, een rapportage geschreven door de Raad voor de Rechtshandhaving (RvR).

De overheid is volgens de RvR onvoldoende aanwezig in de wijken terwijl een wijkaanpak noodzakelijk is om de betrokkenheid van de burgers te garanderen en het veiligheidsgevoel op wijkniveau te verhogen. ,,Veel wijken zijn verwaarloosd, waar de overheid onvoldoende aanwezig is en vaak pas worden bezocht nadat justitie haar gezicht moest tonen om opsporings- en vervolgingshandelingen te plegen. De overheid dient in alle probleemwijken haar aanwezigheid te doen voelen om ketengerichte preventie te realiseren”, aldus de RvR.

De organisatie vervolgt: ,,Vaak worden diefstallen met geweld door jongeren gepleegd in de leeftijd van zestien jaar of jonger. De hoge jeugdcriminaliteit kent vele oorzaken. Een op de drie gevallen die als diefstal met geweld kan worden gekwalificeerd wordt gepleegd door jeugdigen. Onderwijs en opvang, gezondheid en welzijn, werk en ondernemerschap, wonen en leefomgeving en veiligheid moeten als interventiestrategieën worden toegepast. Dit vereist een multidisciplinaire aanpak.”

De betrokkenheid van de burger bij het ontwikkelen van het veiligheidsbeleid is belangrijk, zo vindt de RvR. ,,Door de burgers te betrekken bij het veiligheidsbeleid en hen daarbij een centrale rol toe te kennen, kan worden bereikt dat het maatschappelijk normbesef toeneemt.”

Dit normbesef kan alleen met goed voorbeeld van het bestuur, oftewel de regering, zo wordt door de RvR toegevoegd, doelend op het tegengaan van ondermijnd crimineel gedrag.

Gelet op de bevindingen van de raad in eerdere onderzoeken heeft de raad besloten om dit jaar een onderzoek te doen naar de kwaliteit van de organisatiestructuur om voornamelijk ondermijnende criminaliteit te voorkomen, althans tegen te gaan. ,,Een robuuste structuur is noodzakelijk om dit soort criminaliteit tegen te gaan.”

Bron: Antilliaans Dagblad

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *