32 C
Willemstad
• zaterdag 25 mei 2024

Extra | Journaal 24 mei 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Thursday, May 23, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 23 mei 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Wednesday, May 22, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 22 mei 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Tuesday, May 21, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...
- Advertisement -spot_img

AD | Bouwproject Pietermaai betwist

HomeMediaAD | Bouwproject Pietermaai betwist
Jan Peltenburg - Jewel Investments
Ontwikkelaar Jan Peltenburg – Jewel Investments: Pietermaai gediend met beter woonklimaat

Willemstad – Een aantal bedrijven op Pietermaai is een rechtszaak gestart tegen ‘buurman’ Jewel Investment and Management Group, die een appartementencomplex bouwt aan de zeezijde van de Kaya Wilson (Papa) Godett.

Advertentie

De punten die zijn ingebracht, worden echter door Jewel bestreden. Jewel, dat ook elders in Pietermaai actief is, zorgt voor verbetering en levendigheid. Zij stellen dat er een belangenafweging heeft plaatsgevonden, en dat er niet alleen rekening gehouden kan worden met degenen die protesteren.

La Rivera Development, Dideka Holding, Henriquez en Knoppel, Isabella private foundation en Diamti private foundation (La Rivera e.a.) spanden al eerder een rechtszaak aan op basis waarvan een eerder afgegeven bouwvergunning geschorst werd en ingetrokken.

Ontwikkelaar Wilfred Hendriksen - Jewel Investments
Ontwikkelaar Wilfred Hendriksen – Jewel Investments

Deze nieuwe rechtszaak valt de wederom uitgegeven bouwvergunning aan, waarvan La Rivera e.a. stellen dat die nagenoeg niet verschilt van de eerste.

La Rivera e.a. voeren verschillende redenen aan waarom er op die plek niet gebouwd had mogen worden.

  1. Ten eerste is er gebouwd op een open plek die als stadsparkje gebruikt werd en waar de buurt emotionele en historische waarde aan hecht.
  2. Er zou bovendien op vier percelen gebouwd zijn, terwijl er een vergunning is afgegeven voor twee percelen.
  3. Daarnaast zou er sprake zijn van (onrechtmatige) landwinning door een deel van de zee te dempen.
  4. En tot slot is er een archeologische vondst gedaan van resten van bestratingen en van een opgaand muurwerk daterend uit de periode 1800- 1900. Daar is gewoon beton over gestort, zo wordt aangevoerd.
  5. La Rivera e.a. stellen verder dat de toegestane bouwhoogte is overschreden en dat de architectuur niet past binnen de vereisten van de wet. Er wordt hierbij verwezen naar het eilandelijk ontwikkelingsplan (EOP) waaruit zou blijken dat er geen werkzaamheden mogen plaatsvinden die het stads- of dorpsaanzicht verstoren. Zo moet ook de architectuur volgens het EOP passen binnen de omgeving zodat er geen afbreuk wordt gedaan aan het karakter van het gebied.

Jewel is het daarmee oneens:

  1. de hinder weegt niet op tegen de positieve economische ontwikkeling voor Curaçao. Citerend uit het EOP wordt gewezen op het daarin gestelde dat een groot aantal functies in de binnenstad is toegestaan zoals een winkel-, handels- en zakencentrum, maar ook als uitgaanscentrum met recreatieve functies.
  2. Grote waarde wordt door Jewel gehecht aan het verbeteren van het woonklimaat in de binnenstad, dat verder verbeterd en ontwikkeld moet worden. Dit maakt de binnenstad ook levendiger, menen de verweerders.
  3. En dat de bouw de buurt ontsiert, is een subjectieve mening van La Rivera e.a..
Ontwikkelaar Anne-Marieke-Holten - Jewel Investments
Ontwikkelaar Anne-Marieke-Holten – Jewel Investments

Waar het gaat om de Bouw- en Woningverordening, wordt door La Rivera e.a. geëist dat er inzicht wordt gegeven in alle relevante stukken en niet, zoals nu het geval is, alleen de bouwvergunning. Deze stukken zijn van belang om de bouwwerkzaamheden te toetsen aan de Monumentenlandsverordening en het EOP.

La Rivera e.a. voeren bovendien aan dat hun uitzicht, wind, verse lucht en licht ontnomen worden, waardoor zij in hun belangen worden geschaad. Ook het aantal parkeerplaatsen wordt beperkt, nu al met de bouw, maar ook als er straks de vijf appartementen staan.

De minister wordt verweten dat met het afgeven van de bouwvergunning in strijd is gehandeld met de beginselen van behoorlijk bestuur.

Belang stad juist gediend

Het verweer wijst erop dat alleen bouwwerken die als monument zijn aangewezen vallen onder het regime van de Monumentenlandsverordening. Er is hier echter geen sprake van een monument. Het is dus een onjuiste en ongefundeerde veronderstelling dat de nieuwbouw een imitatie moet zijn van de architectuur van de bestaande monumenten en gebouwen.

Voor wat betreft de Bouw- en Woningverordening, wordt gesteld dat er op twee als zodanig geïdentificeerde bouwkavels is gebouwd en dat het niet gaat om een historische open plek. Verwezen wordt naar de orkaan die aan het einde van de negentiende eeuw dit gebied getroffen heeft waardoor een groot aantal lege plekken is ontstaan.

Ook aan de vereisten rond de bouwhoogte is voldaan, zo wordt gemotiveerd omschreven en het parkeerprobleem is relatief, het gaat immers maar om vijf appartementen.

Tot slot, ten aanzien van de archeologische vondst wordt gesteld dat La Rivera e.a. hebben nagelaten hier bewijzen over aan te voeren en dat een dergelijke vondst geen grond hoeft te zijn voor het niet afgeven van een bouwvergunning.

Al met al wordt gesteld dat weinig van de aangevoerde argumenten onderbouwd zijn. Zo is de hinder van het uitblijven van uitzicht, wind en licht niet bewezen.

Het verweer gaat verder niet in op het aantal bouwpercelen waarop gebouwd is, twee of vier, en ook niet op het onrechtmatig dempen van de zee.

Bron: Antilliaans Dagblad

Naschrift:

Het ondernemerstrio Peltenburg, Holten en Hendriksen van Jewel Investments  in  Youtube-video  I am Curaçao – Pietermaai Smal

Bron: Antilliaans Dagblad

Advertentie

back home

Dit artikel is geplaatst in

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties