27 C
Willemstad
• dinsdag 18 mei 2021 23:39

ParadiseFM | 50.000 mensen volledig gevaccineerd

Meer dan 50.000 mensen op Curaçao zijn inmiddels volledig gevaccineerd. Zij hebben beide coronavaccinaties ontvangen. Ruim 80.500 mensen hebben hun eerste prik ontvangen. Bijna 83.000 mensen hebben...

Democracy now! | Tuesday, May 18, 2021

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience with...

Extra | Journaal 18 mei 2021

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Nu.cw | Motie Staten vraagt meer versoepelingen, waaronder avondklok naar middernacht

De Curaçaose regering wordt in een motie van het parlement vandaag verzocht de coronamaatregelen verder te versoepelen. En dat op de dag dat premier Rhuggenaath in een...

Nu.cw | 62 Procent inmiddels gevaccineerd, prik nu vanaf 16 jaar

62 Procent van het aantal mensen op Curaçao dat gevaccineerd mag worden heeft inmiddels een eerste prik gehad. Er is dus nog een grote groep, ruim 30...

DolfijnFM | Groep acht van de Emmy Bertholdschool moet EFO toets hoofdrekenen over doen

WILLEMSTAD – Groep acht van de Emmy Bertholdschool moet de EFO Hoofdrekentoets overdoen. Afgelopen dinsdag deden ze die toets voor het eerst. Maar door een vergissing van...
- Advertisement -spot_img

AD | ‘Boeien na vonnis!’

HomeMediaAD | ‘Boeien na vonnis!’

OM eist zelfde straf in zaak Babel, met als aanvulling directe aanhouding Schotte

Willemstad – Op de tweede dag van de inhoudelijke behandeling van de zaak Babel eiste het Openbaar Ministerie gisteren dat het vonnis in eerste aanleg tegen Gerrit Schotte (MFK) en Cicely van der Dijs wordt bevestigd. Aanvullend vordert het OM na de uitspraak de onmiddellijke gevangenhouding van de MFK-leider.

Als grond voor de directe aanhouding van Schotte na de uitspraak van het vonnis gaf het Openbaar Ministerie (OM) ‘geschokte rechtsorde’ op.

,,Het is onbegrijpelijk dat Schotte nog steeds actief kan wezen met dit feitencomplex”,

zo stelde advocaat-generaal (AG) Leomar Angela tijdens zijn requisitoir. Hij werd bijgestaan door officier van justitie Gert Rip, die belast is met deze zaak waarbij Schotte onder andere verdacht wordt van valsheid in geschrifte, witwassen en ambtelijke corruptie.

De verklaringen van gisteren en een dag eerder door Schotte en zijn partner Van der Dijs – waarbij het tweetal voor het eerste sprak over de aantijgingen in de zaak Babel – hebben het Openbaar Ministerie niet van hun onschuld weten te overtuigen. Angela uitte de vrees voor herhaling ‘gezien de inhoud van de verklaring van Schotte waar uit niets enig inzicht in foutief handelen blijkt’.

In eerste aanleg eiste het OM voor Schotte een gevangenisstraf van drie jaar, alsmede de ontzetting uit het recht om gedurende vijf jaar verkozen te worden en het inleveren van zijn diplomatieke paspoort. Voor Van der Dijs werd een celstraf van 18 maanden geëist. De eis werd door het gerecht in maart 2016 ook toegewezen; het koppel werd veroordeeld, maar liep vervolgens als vrij man en vrouw de rechtszaal uit en tekende twee weken later hoger beroep aan. Hoewel van Schotte verwacht wordt dat hij bij wederom een voor hem negatief vonnis in cassatie zal treden, vordert het OM nu dat hij direct na de uitspraak van het vonnis in hoger beroep in de boeien wordt geslagen en wordt opgesloten.

Het OM stelt het volgende:

,,Schotte was in de periode dat hij betalingen ontving en ook daarna terwijl er tegenprestaties volgden, ambtenaar; er is sprake van meerdere giften, in ieder geval van de twee ten laste gelegde bedragen staat vast dat het giften zijn; de giften zijn aangenomen; de giften werden verhuld via valse facturen en via witwasconstructies door middel van buitenlandse rekeningen, vennootschappen en opnames in cheques; Schotte wist dat deze giften hem niet zomaar werden gedaan en dat er een tegenprestatie voor werd verwacht.”

En hoewel het OM aangeeft dat een tegenprestatie niet bewezen hoeft te worden verklaard, immers het aannemen van giften is voldoende onder deze omstandigheden, blijkt het volgende:

,,Schotte heeft zich vanuit zijn aansluitende ambtelijke functie als premier van Curaçao aantoonbaar ingespannen om voor de omkoper Corallo (casinobaas Francesco Corallo, red.) en diens rechterhand Baetsen (Rudolph Baetsen; voorgedragen door Schotte voor de functie van president-commissaris bij de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten, red.) een hoge en invloedrijke functie te regelen op Curaçao. Hij heeft Corallo informatie gegeven over mogelijke olievelden op Curaçao, en – nog wel het belangrijkste – Schotte heeft aan een buitenlandse gokbaas directe verregaande macht willen geven over de Curaçaose politiek via de politieke partij MFK.”

Voor dit laatste verwijst het OM naar de zogeheten ‘agreement’ die was opgesteld waarmee Corallo – zelf in Italië verdacht van onder andere witwassen en valsheid in geschrifte – een dikke vinger in de pap zou hebben binnen de partij MFK en uiteindelijk na het aan de macht komen door Schotte op Curaçao. Het OM haalt hierbij een eerdere verklaring van Schotte aan waarbij hij aangaf te hebben geweten dat Corallo door middel van de agreement op concrete invloed uit was in publieke zaken. ,,Hieruit kan worden afgeleid dat Schotte had moeten beseffen dat de betalingen aan hem werden gedaan teneinde hem te bewegen iets te doen of na te laten. Gisteren was nog niet bekend wanneer het Hof zich over deze zaak uitspreekt.

Overzicht van punten verdediging

Het verdedigigingsteam van Gerrit Schotte en Cicely van der Dijs bestond uit (vlnr) advocaten Anne Baaijers, Carry Knoops-Hamburger, Geert Jan Knoops, Marije Vaders en (ontbreekt op foto) juridisch onderzoeker mr. Rutsel Martha (ex Legal Affairs Interpol en ex-minister van Justitie) | Foto Yves Cooper

De verdediging van Schotte en Van der Dijs heeft een pleidooi dat ruim zeven uur duurt voorbereid. Gisteren werd het grootste deel hiervan gepresenteerd. Aan de pers is een overzicht gegeven van de punten die door de verdediging zijn aangekaart. Het Antilliaans Dagblad publiceert deze punten van de verdediging hieronder:

 1. Verdediging (vier advocaten) houdt een pleidooi van 7,5 uren;
 2. Schotte en Van der Dijs hebben niets te maken met valse facturen;
 3. OM wist al uit eigen onderzoek dat Schotte de facturen niet heeft gemaakt;
 4. Het bekende bedrijf Digital Investigation bv uit Nederland, ingeschakeld door de verdediging, bevestigt eveneens dat Schotte de facturen niet heeft gemaakt;
 5. Tevens wordt door de deskundigen bevestigd dat de facturen ook nooit zijn gebruikt;
 6. Gerenommeerde deskundigen bevestigen voorts dat er geen sprake is van witwassen;
 7. Er is geen sprake van belangenverstrengeling met de heer Corallo;
 8. En evenmin van giften of bevoordeling;
 9. Er is geen sprake van valsheid in geschrifte;
 10. Er is geen sprake van medeplegen noch medeplichtigheid;
 11. Het MOT-systeem is misbruikt door de overheid; burgers zijn hier de dupe van;
 12. OM heeft ten onrechte Schotte en Van der Dijs een nieuwe wet (Landsverordening financiering politieke partijen) voorgehouden die ten tijde van de tenlastelegging niet bestond;
 13. Rapport forensisch accountant toont aan dat de administratie van Schotte en Van der Dijs volkomen transparant was en is;
 14. Ook toont dit rapport aan dat sponsoring van Corallo niet is gebruikt voor privédoeleinden;
 15. Voormalig minister van Justitie van Curaçao dr. Martha (Rutsel, red.) alsmede voormalig politici, waaronder Rufus Mc William, Ricardo Isebia en Faroe Metry, bevestigen dat donaties in de periode van de dagvaarding geen ambtelijke omkoping zijn geweest; het waren in de periode 1954 – 10 oktober 2010 legitieme donaties en geen giften;
 16. Voormalig SG van Interpol veegt de vloer aan met de visie van het OM over het diplomatieke paspoort;
 17. Huidig directeur Bureau Telecommunicatie en Post bevestigt dat nooit eerder een burger voor een jammer is vervolgd op Curaçao; klassenjustitie?
 18. Jammer van Schotte veroorzaakte geen enkele storing in lokale netwerk te Curaçao; bevestigd door directeur Bureau Telecommunicatie en Post;
 19. Schotte en Van der Dijs zijn jarenlang ten onrechte door het slijk gehaald;
 20. Volledige vrijspraak moet volgen voor Schotte en Van der Dijs.

Cicely van der Dijs, de partner van Gerrit Schotte (MFK), die in de zaak Babel ook terechtstaat voor valsheid in geschrifte en het in het bezit hebben van jammers, legde gisteren ten overstaan van het Hof de eed af om als getuige in de zaak te fungeren.

Van der Dijs als getuige

Schotte legt verklaring af over diplomatiek paspoort

Onder ede verklaarde Van der Dijs – directeur van Vanddis, partner van Schotte en moeder van zijn twee dochters – dat zij het diplomatieke paspoort van Schotte dat hij ten tijde van zijn premierschap gebruikte op een gegeven moment had zien liggen en het in een bruine envelop samen met haar eigen privéspullen heeft bewaard en dit vervolgens in haar nachtkastje heeft opgeborgen.

,,Op een gegeven moment zag ik de envelop liggen en heb ik het in de kluis gelegd; in de veronderstelling dat daar mijn privéspullen in lagen. Zo wist ik zeker dat die veilig waren”, aldus de partner van Schotte. Op de vraag van de rechter of Schotte haar had verteld dat hij het paspoort kwijt was, antwoordde Van der Dijs bevestigend. ,,Ik heb toen actief met hem daarnaar gezocht.”

Toen in 2012 een einde kwam aan het bewind van Schotte, was hij genoodzaakt zijn diplomatieke paspoort als minister-president van Curaçao weer bij het Kabinet van de Gouverneur in te leveren. Hij had toen als Statenlid recht op een nieuw diplomatiek paspoort. Toen hij dat wilde ophalen werd hem verteld – zo verklaarde Schotte gisteren – dat het kabinet geen nieuw paspoort kon uitgeven zonder dat ze het oude paspoort terug hadden gekregen.

,,Ik heb toen gezegd dat ik het paspoort kwijt was en op advies van het Kabinet van de Gouverneur heb ik vervolgens aangifte gedaan van vermissing van het paspoort”,

aldus de MFK-leider. Tijdens een inval door het Recherche Samenwerkingsteam (RST) in het kantoor van Vanddis werd in de kluis het diplomatieke paspoort van Schotte – dat hij als vermist had opgegeven – gevonden. De rechter wees Schotte er gisteren op dat hij op de aangifte van vermissing had aangegeven dat het paspoort in Fòrti was achtergebleven.

,,Dat dacht ik. Dat was een goede mogelijkheid. Toen ik uit Fòrti vertrok, heb ik daar veel spullen achtergelaten. De mogelijkheid was er dat het paspoort daar ook was gebleven.”

Schotte verklaarde in reactie op vragen van zijn raadsman Geert-Jan Knoops dat hij in Fòrti heeft laten zoeken naar het paspoort en later ook heeft gezocht in de dozen met spullen uit Fòrti die bij hem thuis zijn afgeleverd.

,,We konden het nergens vinden.”

Schotte en Van der Dijs dachten er bij de zoektocht niet aan in de kluis bij Vanddis te zoeken, zo stelde het tweetal gisteren.

,,De kluis werd niet elke dag geopend. Er lagen levensverzekeringen in, pasjes van Vanddis, bankgegevens. Geen spullen die je dagelijks gebruikt of nodig hebt”, aldus Van der Dijs.

Het diplomatieke paspoort gebruikte Schotte voor diplomatieke reizen toen hij premier was.

,,Vlak voordat ik het kwijtraakte was ik naar de Dominicaanse Republiek gereisd voor de beëdiging van de president.”

Hoe vaak Schotte in die tijd gebruikmaakte van zijn diplomatieke paspoort, kon hij zich gisteren niet meer herinneren.

,,Er werd toen gezegd dat ik de premier was die het meest reisde, maar ik kan me niet herinneren hoe vaak ik heb gereisd.”

Wel benadrukte de oud-premier dat er voor hem geen voordelen waren verbonden aan het behouden van een oud diplomatiek paspoort.

,,Ik zou er toch niet mee kunnen reizen. In het digitale systeem van de immigratie waren mijn gegevens reeds aangepast.”

Van der Dijs benadrukte dat ze de waarheid sprak en alleen de waarheid heeft gesproken in haar verklaringen, niet alleen de verklaring omtrent het diplomatieke paspoort van Schotte.

,,Ik zit hier om de waarheid te vertellen. Dat is mijn plicht.”

Volgens haar zijn de afgelopen vier jaar niet de gemakkelijkste geweest.

,,Maar ik ben blij de kans te hebben gekregen de waarheid te spreken en het verhaal te vertellen. Ik had me voorbereid op vele vragen. Ik kan me voorstellen dat deze kwestie vele vragen bij het Hof oproept. Ik hoop dat u genoegen neemt met mijn uitleg.”

Achtergrond getuigen

De getuigen die maandag namens de verdediging in de zaak Babel werden gehoord, zijn geen onbekenden in Italië. Zo bleek toen de verdediging de personalia van het tweetal doornam.

De eerste getuige die maandag voor het college verscheen, was Luca Luparia (15 mei 1973). Luparia is professor in de rechten aan de universiteit in Rome en advocaat gespecialiseerd in strafrecht in Italië. Hij is ook voormalig professor in Milaan en gastdocent strafrecht in Frankrijk en Spanje. Tot slot is hij ook de directeur van het Innocence Project in Italië. Leden van het Innocence Project wijden zich aan het doel personen die ten onrechte zijn gedetineerd op vrije voeten te stellen.

Chiara Padovani (20 juli 1972) was maandag de tweede getuige. Zij is advocaat gespecialiseerd in het strafrecht in Milaan. Ook is zij docent strafrecht aan de universiteit aldaar. Deze maand heeft zij de Le Fonti Award in ontvangst mogen nemen. Net als Luparia, is ook Padovani lid van het Innocence Project in Italië.

‘Jammers voor stukje privacy’

Bureau Telecom en Post Franklin Sluis schreef brief voor Schotte | Extra

MFK-leider Gerrit Schotte schafte in 2013 ‘frequency jammers’ aan om een ‘stukje privacy’ te creëren in zijn eigen huis. Dat verklaarde de oud-premier gisteren tegenover het college van rechters op de tweede dag van de inhoudelijke behandeling van de zaak Babel.

Eerder dat jaar trof Schotte in zijn auto een ‘gsm bug’ aan.

,,Hierover heb ik ook aangifte gedaan bij het Openbaar Ministerie en ik heb hierover gesprekken gevoerd met de procureur- generaal en de minister van Justitie. Er werd met mijn aangifte niets gedaan”,

aldus Schotte, die zich daarna heeft laten informeren over jammers: apparaten die signalen van afluisterapparaten zouden kunnen verstoren.

,,Toen er met mijn aangifte niets werd gedaan, heb ik besloten de jammers te kopen. Er gebeurden rare dingen om me heen. Misschien was ik paranoïde, maar ik liep met een onveilig gevoel rond.”

De jammers die door Schotte zijn aangeschaft, verstoren echter niet alleen het signaal van afluisterapparaten, maar ook van andere apparaten, zo werd door de rechter naar voren gebracht.

,,Het was een kleine jammer met een kleine capaciteit”, zo reageerde Schotte. ,,Mijn jammer was goed voor 20 tot 25 meter. Het zorgde voor een veilige omgeving en privacy in mijn kamer.”

Schotte stelt toen niet te hebben geweten dat hij een vergunning nodig had voor de aanschaf van zulke jammers.

,,Nu weet ik dat. Nu weet ik dat er door het Bureau Telecommunicatie en Post een machtiging moet worden afgegeven.”

En in dezelfde adem:

,,Maar, het punt is dat mijn jammer geen grote capaciteit had. Het was een klein apparaat.”

In de periode dat Schotte gebruikmaakte van de jammers, zijn er geen klachten geweest; niet van de buurt of elders, aldus Schotte. Hij verwees naar een recente brief van Bureau Telecommunicatie en Post waarin wordt aangegeven dat er vanaf 2013 tot 2017 geen klachten zijn geweest over het gebruik van jammers op Curaçao.

,,Deze brief zullen we als bewijs ook inbrengen”,

aldus de MFK-leider. De partner van Schotte, Cicely van der Dijs, stelde gisteren dat Schotte haar had verteld dat hij ‘iets had gezien op internet dat zou helpen bij het creëren van meer privacy en dat hij dat zou kopen’.

,,Ik ben niet technisch aangelegd, dus de details van dat apparaat ken ik niet. Ik wist alleen dat hij iets aan de privacykwestie zou doen.”

Volgens Van der Dijs stond de jammer per dag misschien een uurtje aan.

‘Verkeerde keuze met Sulvaran’

Eldon ‘Peppie’ Sulvaran (l) en Gerrit Schotte na onderzoek in eerste aanleg: ‘Ik ben daarbuiten al veroordeeld’ | Persbureau Curacao

Gerrit Schotte en Cicely van der Dijs hebben er spijt van bij de behandeling van de zaak Babel in eerste aanleg op het advies van hun toenmalige raadsman Eldon ‘Peppie’ Sulvaran van advocatenkantoor Sulvaran & Peterson te hebben vertrouwd.

Dat verklaarde Schotte (MFK) afgelopen maandag bij de eerste dag van de inhoudelijke behandeling van de zaak in hoger beroep.

,,We zijn onschuldig. We hebben in eerste aanleg verkeerde keuzes gemaakt en vertrouwd op het advies van onze raadsman.

Daar hebben we spijt van. Het is nu voor ons duidelijk dat we toen niet de beste keuze hebben gemaakt. Rechter Lips verklaarde bij het uitspreken van het vonnis ook dat ze wegens gebrek aan informatie niet anders kon beslissen. Daarom zijn we in hoger beroep gegaan. We zijn blij vandaag alsnog het verhaal te kunnen vertellen”, aldus Schotte.

 

‘Ik ben daarbuiten al veroordeeld’

,Zonder dat ik door het Hof ben veroordeeld, ben ik al een veroordeeld man. Ik ben daarbuiten allang veroordeeld; die veroordeling kwam al jaren geleden.” Dat waren de woorden van de oud-premier Gerrit Schotte (MFK) gisteren toen hij op de tweede dag van de inhoudelijke behandeling in de zaak Babel door het Hof werd verhoord.

Volgens Schotte is hij reeds ‘door trial by media’ veroordeeld zonder dat hij een eerlijke kans heeft gekregen uitleg te geven. Ook heeft het Hof volgens hem ‘unfair’ gehandeld door officier van justitie in Italië Roberto Pellikano niet als getuige op te roepen.

,,Met hem als getuige konden we duidelijk aantonen dat dit proces niet eerlijk is begonnen. Ik vind het vreemd dat het Hof er niet voor heeft gekozen – wanneer duidelijk is geworden dat er iets niet klopt – om het uit te zoeken. Net als u bij ons de waarheid wil vinden, verwacht ik ook dat u de waarheid bij het Openbaar Ministerie wil vinden. Maar dat heeft u niet gedaan. U zegt dat ik als premier beter had moeten weten dan in Corallo (Francesco Corallo, red.) te geloven. In dit geval moet de rechterlijke macht ook beter weten. Niemand staat boven de wet. Dat hadden we kunnen aantonen door de heer Pellikano te horen.”

Bron: Antilliaans Dagblad

Naschrift KKC

2017 06 13 – Requisitoir OM Inzake Gerrit Schotte en Cicely Van Der Dijs-Babel by Black Lion on Scribd

<

Bron: Openbaar Ministerie

Pleitnotities Geert-Jan Knoops

2017 06 14 – Pleitnotities Knoops Inzake Babel Gerrit Schotte en Cicely Van Der Dijs by Black Lion on Scribd

Bron: Geert-Jan Knoops

Media bullet Points

2017 06 13 – Media Bulletpoints Gerrit Schotte Cicely Van Der Dijs Knoops BABEL Hoger Beroep by Black Lion on Scribd

Bron: Charles Cooper (MFK)

17 reacties

 1. handboeien om en meteen afvoeren n/h gevang het heeft nu te lang geduurd,GS is geestig ziek hij is een gevaar voor zichzelf en de gemeenschap,Dat hij niet wist dat het hebben van jammers zonder vergunning strafbaar was betwijfel ik.Dat de directeur van post en utilitie hr.Cheboe Sluis zei dat er geen klachten over storing binnen gekomen hoor wie dat zegt ook een crimineel die nooit zijn straf heeft uit gezeten.

 2. Echt wel maar die criminele regime in Venezuela zal ook niet zo lang meer duren. De leden van de Venezolaanse oppositie willen mensen als Jamaloodin en Schotte niet daar zien. Net als Eric Lapdance zijn het de Chavez van Curaçao

 3. Er was toch Aqualectra leeggeroofd, hij heeft geld zat misschien niet op de bank maar zwart. Alleen mag je niet contant betalen maar via overschrijving.

 4. 2 jaar als hij lief is maar die man is de duivel in schaapskleren, hij kan het niet laten om zijn oplichtingspraktijken te blijven uitvoeren.

  Vergeet ook niet dat er andere strafbare feiten tegen hem loopt, samen schaad ik dat hij wel tenminste 6 jaren in de bajes moet gaan zitten.

 5. Waar komt al dat geld vandaan om al deze Ratvokaten te betalen???
  Wie sponsort nu deze Schotte? en waarom.
  6 maanden geleden kon hij geen Advokaat meer betalen, dus hoe han nu wel.
  En zo kan ik nog wel even doorgaan.
  Hier klopt werkelijk helemaal niets van, Dus opsluiten deze Leugenaar.

 6. Knoops is een goede advocaat, vaak heeft hij met deze stratagie die hij nu gebruikt succes gehad, maar dan wel in zaken waarvan de beschuldigde al jaren vast zat ( oude zaak) en echt onschuldig was ? en dwalingen in het proces zaten. Met een zaak zoals deze duidelijk schuldig! en de zelfde stratagie gebruikend, heeft hij bijna nooit een zaak gewonnen (zie de laatste keer met Wilders). Dus Gerrit de Raaf kan beter zijn koffertje met korte broek en Tschirt met korte sportieffe mouwtjes maar vast in pakken en meenemen naar het galgegerecht over +/- drie weken, je hebt ook grote kans dat hij er helemaal niet bij is omdat hij de verschutting niet wil meemaken om geboeit van de trap af te komen bij het
  rechthuis, zonder te lachen zal hij richting het gevang gaan. Daar kan en mag hij 2 jaar lang de maffia jongen wil uithangen, wat hij ooit zo graag doet.

 7. Kijk hier hoe hij jokt.

  Schotte zegt ” ik heb besloten de jammers te kopen. Er gebeurden rare dingen om me heen. Misschien was ik paranoïde, maar ik liep met een onveilig gevoel rond.”
  Hahahahaaaaaaaaaa, als je bang ben dan koopt je een kapmes of een pistool,

  Jammers verstoren echter niet alleen het signaal van afluisterapparaten, maar ook van andere apparaten, zo werd door de rechter naar voren gebracht.

  Hij wist niet dat anderen hiervan last kunnen krijgen, hoe kunnen anderen weten dat iemand jammers in de buurt heeft?

 8. Volgens Schotte is hij reeds ‘door trial by media’ veroordeeld zonder dat hij een eerlijke kans heeft gekregen uitleg te geven.

  Schuldig door Trail by media.. (dit gebruiken advocaten van grote criminelen altijd.. scoren ze ook vaak mee!). Geen eerlijke kans gekregen? Meneer zelf heeft geen word gezegt tijdens de eerste rechtzaak! toen had hij kunnen uitleggen hoe het zat! Koops zit gewoon te liegen!

 9. Hij probeert alles recht te praten wat krom is.

  Hij komt met Eigen versies en interpretaties met als doel een mistbank te creeeren waar bv rechters als Irma Lips bang van worden en vrijspraak geven. Als je naar Koops luisterd dan is GS een heilige en heeft niets verkeerd gedaan..

 10. OM moet pleiten, dat Schotte en Corallo hadden MFK opgericht met als doel om Curaçao leeg te roven en een aantal bewezen punten uit onderstaande berichten naar voren brengen.

  https://knipselkrant-curacao.com//kkc-blog-machtsstrijd-curacao-ontbrandt-de-politieke-vervolgingen-van-gerrit-schotte/

  Ze zagen deze mogelijkheid omdat Curaçao op 10-10-10 zelfstandige gebied binnen het Koninkrijk werd. en in die korte tijd die Schotte had geregeerd had hij een financiële chaos gecreëerd dat Curaçao op de rand van bankroet stond.

  Drechi pabo nu hebt weer iets om me uit te schelden.

 11. Verdediging (vier advocaten) houdt een pleidooi van 7,5 uren;

  iemand die 7,5 uur nodig heeft voor een pleidooi,
  weet dat hij leugens aan het verkopen is.
  iemand die liegt heeft meestal een lang verhaal, wan ze willen overtuigen.

 12. Het is een raadsel waarom opsluiting niet eerder gedurende het traject verzocht is. Het geeft momenteel de indruk zowel aan de bevolking als de misdadiger zelf dat misdaad inderdaad loont, zelfs als je veroordeeld bent. Zolang je maar via foefjes en mazen alles steeds maar blijft schuiven, hoef je niet uit te zitten.

 13. Opvallend hoe ondoordachtig, naief, niet nadenkend GS was in al die tijd terwijl deze meneer bekend staat als gehaaid en slim genoeg.

  En het diplomatieke paspoort dat hij kwijt was heeft hij later gebruikt voor een reisje naar de USA…

 14. Het vlucht gevaar van deze persoon word met de dag groter-meteen boeien en afvoeren.
  Deze figuur offerd gewoon zijn vrouw en kinderen op zonder twijfel.

 15. ,,Op een gegeven moment zag ik de envelop liggen en heb ik het in de kluis gelegd; in de veronderstelling dat daar mijn privéspullen in lagen. Zo wist ik zeker dat die veilig waren”

  Ja, maar GS had er nog wat bijgestopt zonder het jou te vertellen…. Anders had je wel in de envelope gekeken bij het zoeken naar het paspoort. En toen het paspoort door de recherche was gevonden in de bedrijfskluis heeft GS jou verteld dat het eerst op het nachtkastje had gelegen en jij het waarschijnlijk dan in de envelop had gedaan. Dat is de werkelijkheid omdraaien en dat past weer bij het gedrag van GS. Handig gebruik van gemaakt raadsman. Zo heb je de basis voor twijfel.

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties