AD | ‘Besluit tot visumplicht gezamenlijk genomen’

In navolging van Aruba nu voor alle ABC en SSS eilanden, muv Nederland zelf | ANP

Willemstad – De tijdelijke visumplicht die de Koninkrijkslanden voor Venezolanen gaat invoeren biedt op zichzelf geen garantie voor het zorgvuldig vormgeven van personenverkeer, maar het dient gezien te worden als een van de in te zetten instrumenten.

,,Het visum kan echter wel de stroom van personen die gebruikmaken van luchtverkeer en (legaal) zeeverkeer enigszins inperken en beheersbaar maken”, schrijft premier Eugene Rhuggenaath (PAR) van Curaçao aan de Staten. Het parlement kreeg deze week uitleg.

Het instellen van deze tijdelijke visumplicht gebeurt binnen de kaders van de Rijksvisumwet. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag heeft aangegeven dat de visumplicht over circa zes maanden kan worden ingevoerd, namelijk rond het tweede kwartaal van 2020. Buitenlandse Zaken heeft vanwege ‘logistieke uitdagingen’ aangegeven een maximum van 8.000 aanvragen per jaar te kunnen verwerken.

Voor de behandeling van een aanvraag voor het tijdelijke visum voor Venezolanen geldt de gebruikelijke procedure van toetsing, vervolgt de brief aan de Statenleden. Daarbij wordt onder meer gekeken of er sprake is van een reëel reisdoel, of de aanvrager beschikt over een geldig reisdocument en voldoende middelen van bestaan, zowel voor het voorgenomen verblijf als voor de terugreis of de doorreis naar een derde staat waar de toegang is gewaarborgd, of de aanvrager geen gevaar oplevert voor de openbare orde, nationale veiligheid, volksgezondheid en de internationale betrekkingen.

,,Wat betreft Venezuela is er een wederzijds belang om het personenverkeer te reguleren zoals door beide zijnde bevestigd in recente contacten”, aldus Rhuggenaath. Koninkrijksbreed wordt er een totaalpakket van maatregelen ingevoerd. Op Curaçao zullen deze maatregelen vooral bestaan uit versterking van de controle en beheersing van personen- en goederenstromen. Hierbinnen vormt de visumplicht het sluitstuk.

,,De situatie in Venezuela is de afgelopen periode verder verslechterd”, begint de minister-president het schrijven. Regulering en controle van de toestroom van Venezolanen is ‘van uiterst belang om onze landen niet (verder) te ontwrichten’.
Rhuggenaath geeft aan dat er inmiddels een ‘besluit op Koninkrijksniveau gezamenlijk is genomen’ en het betreft de Caribische delen van het Koninkrijk.

,,Deze visumplicht zal gelden totdat de omstandigheden in Venezuela dermate zijn dat de visumplicht weer opgeheven kan worden.”

Bron: Antilliaans Dagblad

Een Reactie op “AD | ‘Besluit tot visumplicht gezamenlijk genomen’

  1. Bart de Boer

    En wat gebeurt er met de venezolanen die de landen alleen willen gebruiken als tussenstap naar de VS, Nederland of andere landen? Dus de tránsito passagiers die eventueel een dag moeten overblijven om de volgende vlucht te pakken?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *