Aangifte bij OM loterij Schotte MFK

De reden om aangifte te doen is het feit dat Schotte en MFK zich niet houden aan de regels zoals opgesteld in de Loterijverordening.

De reden om aangifte te doen is het feit dat Schotte en MFK zich niet houden aan de regels zoals opgesteld in de Loterijverordening.

Willemstad – Een burger heeft gisteren aangifte gedaan tegen de loterij die ex-premier Gerrit Schotte en MFK organiseren waarmee een personenauto gewonnen kan worden. Dat blijkt uit documentatie waar deze krant over beschikt.

De reden om aangifte te doen is het feit dat Schotte en MFK zich schuldig hebben gemaakt aan een misdrijf doordat zij zich niet houden aan de regels zoals opgesteld in de Loterijverordening. In de aangifte wordt er melding van gemaakt dat Schotte op Facebook reclame maakt voor de loterij. De persoon die aangifte deed stelt dat het ‘slechts onder bepaalde voorwaarden hier te lande is toegestaan om een loterij te organiseren’. De burger die aangifte deed verklaart:

,,Het is mij ter ore gekomen dat Gerrit Schotte noch de MFK, de vereiste vergunning c.q. toestemming heeft van overheidswege om een loterij te organiseren.”

In dezelfde aangifte wordt ook nog de Reforma-campagne van Schotte aangehaald.

,,Het komt mij voor dat deze campagne een verkapte campagne van de politieke partij MFK betreft waarop de regeling van de Landsverordening financiën politieke groeperingen van toepassing is.”

Op grond hiervan wordt het OM verzocht om te onderzoeken of Schotte en MFK zich wel houden aan de Landsverordening financiën politieke groeperingen als het om de Reforma- campagne gaat. Politieke groeperingen zijn verplicht ook de herkomst van hun financiën aan te geven, zo staat in de aangifte vermeld.

Indien blijkt dat Schotte en MFK zich niet aan de wettelijke bepalingen houden die er voor politieke groeperingen gelden, verzoekt de burger die de aangifte deed om tot vervolging over te gaan. Officier van justitie Guilllano Schoop bevestigde tegenover deze krant dat er tegen Schotte en de MFK aangifte is gedaan bij hoofdofficier Heiko de Jong.

Bron: Antillaans Dagblad

Zie ook: Zoektocht vergunning loterij

 

Een Reactie op “Aangifte bij OM loterij Schotte MFK

  1. de desbetreffende burger verdient een lintje! Om Curacao te redden van de ondergang hebben we nog meer van deze heldhaftige burgers nodig met durf en moed.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *