Maandelijks archief: december 2012

VP | Formateur Camelia: Deze coalitie zit acht jaar


CURAÇAO – Formateur Glenn Camelia heeft drukke weken achter de rug en is blij dat zijn missie, met de installatie van het Kabinet-Hodge vanochtend, is volbracht. Verder lezen

(Affaire-) Carlos Monk

Bron: Wikipedia : Politieke crisis in Curaçao

Carlos Monk, ex-minister van Onderwijs Foto | © Dick Drayer

Carlos Monk, ex-minister van Onderwijs
Foto | © Dick Drayer

Onder leiding van de in Colombia geboren Carlos Monk is de NPA partij (Lista Niun Paso Atras ) op Curaçao mislukt. De NPA behaalde onder zijn leiderschap in de verkiezingen van 2010 maar 336 stemmen, waardoor de partij al haar zetels verloor. Hij stapte daarna over naar de PS.

Carlos Monk kwam regelmatig opvallend in het nieuws Onder meer door zijn voorstellen voor gratis onderwijs vanaf de crèche tot en met de universiteit en het verwijderen van de straatverlichting uit de rijke buurten om deze te plaatsen in minder bedeelde wijken. Verder lezen

Transitiekabinet beëdigd

Door: Leoni Leidel-Schenk

Versgeperst.com Versgeperst transitiekabinet NIEUWS gouverneur daniel hodge Curaçao beedigd Fort AmsterdamCURAÇAO – Het transitiekabinet is vanochtend beëdigd in het Paleis van de Gouverneur. Premier Daniel Hodge en zijn kabinet van vakministers werden door waarnemend gouverneur Adèle van der Pluijm-Vrede ingezworen. Het transitiekabinet gaat de komende zes maanden aan de slag met een paar specifieke taken. Verder lezen

Wiels en Consensus Rijkswetten

Lezers Schrijven

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curaçao?
Stuur uw brief voor 17:00 uur naar emailadres: [email protected]

Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten.
De redactie van de Knipselkrant Curaçao is niet verantwoordelijk voor de inhoud.
Ingezonden stukken die beledigende of discrimeneerende taal inhouden worden door ons niet gepubliseerd.

Vandaag laten we ” Phillip Maaskant” aan het woord………….. Verder lezen

Op Samoa is het 2013

Door:  Redactie Versgeperst

Versgeperst.com Versgeperst Samoa NIEUWS internationaal Curaçao 2013 Vuurwerk1CURAÇAO – De inwoners van Samoa, een groep eilanden in de Grote Oceaan, hebben vandaag als eersten het nieuwe jaar verwelkomd. Het is goed weer om buiten het nieuwe jaar in te luiden, want in de hoofdstad Apia was het rond middernacht meer dan 25 graden. Verder lezen

Curacao heeft een tussenkabinet, dat vooral moet bezuinigen

Curaçao heeft een nieuw kabinet.
Vanochtend (lokale tijd) is de nieuwe regering door waarnemend gouverneur Adèle van der Pluijm-Vrede beëdigd in het paleis van de gouverneur op Fort Amsterdam in Willemstad. Het overgangskabinet staat onder leiding van bankdirecteur Daniel Hodge. Over zes maanden moet dit kabinet plaatsmaken voor een politiek kabinet. Verder lezen

Isla lapt WHO aan haar laars

Door: Leoni Leidel-Schenk

Versgeperst.com zwaveldioxide vuurwerk Versgeperst Smoc NIEUWS metingen december Curaçao SMOCCURAÇAO – “Uit eerste metingen van eind december blijkt dat de raffinaderij Isla, wederom, een loopje neemt met de World Health Organization (WHO)”, waarschuwt stichting Schoon Milieu op Curaçao (SMOC). De toegestane uitstoot van zwaveldioxide (SO2) werd vorige week overschreden. Verder lezen

Doorstart

commentaar

Het afgelopen jaar, 2012, was voor Curaçao volgens sommigen de zwartste periode in de politieke geschiedenis sinds de opstand van 1969.
De grootste werkgeversorganisatie VBC verwoordde dit onlangs bij de eindejaarslunch, waar nota bene een van de politieke hoofdrolspelers van de voorbije twaalf maanden – PS-leider Wiels – hoofdgast was.
Bij die gelegenheid deed de Soberano-voorman hard mee met het scherp afwijzen van de wanprestatie door het kabinet Schotte, met de nadruk op de naamgever van dat kabinet.
Objectieve indicatoren wijzen inderdaad op een waar dieptepunt wat betreft het vertrouwen. Het is waar dat daar vooral premier Schotte (MFK) en zijn ministers voor verantwoordelijk zijn, maar ook andere spelers in het systeem van democratische checks & balances gaan niet vrijuit.
Als daarom één les kan worden getrokken uit de gebeurtenissen na 10-10-’10 is dat het hebben van regels en wetten alléén niet voldoende is; het gaat uiteindelijk vooral om de mensen die de regels en wetten toepassen.
En als dat niet gebeurt, doordat het schort aan integriteit, dienen andere machten en instanties op te staan, hun verantwoordelijkheid te nemen en in te grijpen.
Op papier klopt het allemaal en is er met de democratie van Curaçao niets aan de hand.
Maar het moment dat ondemocratische personen naar ondemocratische wapens grijpen – en de rest erbij staat en ernaar kijkt – kan een zeer gevaarlijke situatie ontstaan.
Daar heeft niet alleen MFK van Schotte, maar hebben ook personen binnen de PS van Wiels zich het voorbije jaar schuldig aan gemaakt.
Geconcludeerd moet worden dat ook de andere ‘machten’ of gefaald hebben, of onvoldoende hun werk deden, of zelf het slachtoffer werden van machtsmisbruik door een handjevol politici en hun financiers.

Het gaat dan om de Staten, het parlement, die niet in staat zijn gebleken de regering te controleren;

 • om de (top)ambtenarij die in veel gevallen ja-knikte en opdrachten uitvoerde;
 • om de media die te weinig als waakhond van de maatschappij optraden;
 • om de rechterlijke macht en het Openbaar Ministerie die vaak zelf het slachtoffer waren van aantijgingen en verbaal geweld;
 • om vakbonden en bedrijfsleven die niet bij machte bleken een vuist te maken;
 • om de gouverneur, die op het beslissende moment zijn nek uitstak, maar daarvoor lange tijd niet het respect en steun kreeg die hij verdient;
 • het Koninkrijk, dat zich eerst niet opstelde als partner, maar als een buur die ogen en oren dichtknijpt;
 • en andere maatschappelijke leiders.

En waarom?
Uit een zekere angst publiekelijk geslachtofferd te worden, wat al gebeurd was met enkele vooraanstaande hoofden/directeuren van instellingen en overheidsbedrijven alsmede burgers/critici die dit terecht aan de kaak stelden.
Wat dat betreft heeft de angstcultuur als een bijna dodelijke selffulfilling prophecy gewerkt. Angst is echter een slechte raadgever.
Beter is voor allen die een bepaalde functie bekleden te doen waarvoor zij zijn aangesteld en wat van hen wordt verwacht.
Zo gespannen als de eerste negen maanden van 2012 onder Schotte waren, zo ontspannen was de politieke sfeer in het laatste kwartaal onder het interim-kabinet Betrian.
Op elk vlak lijken de betrekkingen verbeterd.
De interim-regeerperiode eindigt vandaag.
De interim-regeerders hebben niet alleen moed getoond, maar ook gezorgd voor de mogelijkheid van een goede doorstart door het transitiekabinet in 2013.

Ingezonden: Premier heeft gewoon gelijk

Lezers Schrijven

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curaçao?
Stuur uw brief voor 17:00 uur naar emailadres: [email protected]

Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten.
De redactie van de Knipselkrant Curaçao is niet verantwoordelijk voor de inhoud.
Ingezonden stukken die beledigende of discrimeneerende taal inhouden worden door ons niet gepubliseerd.

Vandaag laten we “James Schrils ” aan het woord………….. Verder lezen

Premier nummer drie

Willemstad – Op de laatste dag van het jaar krijgt Curaçao vandaag opnieuw een nieuwe premier. Verder lezen

Rating Sint Maarten positief

Philipsburg – Sint Maarten heeft volgens het internationale ratingbureau ‘Moody’s investors service’ een hoog bruto binnenlands product (bbp) per capita (22.000 dollar) en is daarmee relatief sterk om klappen in de toeristische sector en natuurrampen te boven te komen. Verder lezen

Martina wordt ambassadeur EK atletiek

WillemstadSprinter leve Churandy Martina wordt ambassadeur van de Europese kampioenschappen atletiek in Amsterdam.

Het evenement staat pas in 2016 op de agenda, maar, zo bevestigt Rien van Haperen, directeur van de Stichting EK Atletiek Amsterdam 2016 tegenover persbureau ANP, de topsprinter zal zich nu al gaan inzetten om het atletiekfeest tot een succes te maken.
Martina verwierf grote bekendheid in Nederland door zijn prestaties op de Olympische Spelen.
De geboren Curaçaoënaar stond in drie finales.

Alles levensgroot in Wilhelminapark

levensgroor 30-12-2012

Naast de levengrote letters ‘Dushi’ en ‘Curaçao’, verrijst in het Wilhelminapark in Punda ook een reuzenleguaan.
De afgelopen weken werd er hard en creatief aan gewerkt.
Het park werd grondig onder handen genomen. Winkeliers en bezoekers van de binnenstad moesten even geduld hebben omdat het gebied behoorlijk open lag en niet altijd gemakkelijk toegankelijk was, maar langzamerhand begint het werk vorm te krijgen en heeft Curaçao er straks een fraai parkje bij.

FOTO ANTILLIAANS DAGBLAD

Minimumuurloon wordt 7,93 gulden

geldbuidelWillemstad – Het optrekken van het minimumloonbedrag is een van de vele verhogingen die worden doorgevoerd per 1 januari 2013. Verder lezen

29e Eindejaarsrace

Zeilrace 30-12-2012-1

Gisteren was de Annabaai het centrum van de 29e Eindejaarsrace met veertig deelnemende zeilboten. Het was rond het middaguur een prachtig gezicht toen de boten, sommigen nog met het spinnakerzeil in top, de haveningang kwamen binnenstormen, waar ze te maken kregen met onverwachte valwinden en soms zelfs met volledige windstilte voordat ze de boeiboot konden ronden.
De Eindejaarsrace wordt traditiegetrouwgeorganiseerd door Ivo van Dooren in samenwerking
met de Zeeverkenners. De race sluit niet alleen het zeilseizoen af, maar geldt ook als de gezelligste zeilrace van het jaar.

FOTO ELS KROON ©2012

Verplichte reserves nu 900 miljoen

dollar-biljetten_klWillemstad – De Centrale Bank heeft in de maand november haar monetaire beleid gericht op het verkrappen van de ruimte op de geldmarkt voortgezet. Verder lezen

Cft eist directe aanpak

Maatregelen invoeren in eerste kwartaal om financiële impact in 2013

cftWillemstad – In een ongevraagd advies heeft het College financieel toezicht (Cft) laten weten dat de maatregelen, zoals gesteld in de ontwerpbegroting 2013, nog in het eerste kwartaal van komend jaar geïmplementeerd zullen moeten worden. Verder lezen

Natuurgebieden opnieuw vervuild door afval

Stichting Uniek Curaçao:

WILLEMSTAD — “Op verschillende plaatsen in natuurgebieden zoals Parke Roi Rincon, Vrijgezellenbaai zijn gedurende de afgelopen week grote hoeveelheden verschillende soorten illegaal afval gedumpt”, stelt de Stichting Uniek Curaçao gealarmeerd. Verder lezen

Wij gaan het fundament leggen voor een nieuw Curaçao

Kandidaat-premier Daniel Hodge:

WILLEMSTAD — “De Curaçaose gemeenschap heeft veel in mij geïnvesteerd. Het is nu mijn kans om iets terug te doen. Wij kunnen niet meer lijdzaam vanaf de kantlijn blijven toekijken. Als wij dat allemaal doen, dan verandert er niets”, reageert PSB-directeur Daniel Hodge op de bekendmaking van zijn kandidatuur door PS-leider Helmin Wiels.
Volgens Hodge dient het transitiekabinet, dat volgende week zal aantreden, werk te maken van het leggen van het fundament voor de hoognodige veranderingen op Curaçao. Verder lezen

Identiteit verdachten goudroof bekend

WILLEMSTAD — De politie heeft van het Openbaar Ministerie (OM) groen licht gekregen om de identiteit van de goudroof-verdachten toch bekend te maken. Het gaat hier om zeven verdachten, waarvan een na verhoor werd vrijgelaten. Dit meldde de politie gisteravond aan de lokale media en aan de internationale autoriteiten. Verder lezen

Transitiekabinet moet zich buigen over Sentro Pro Arte

WILLEMSTAD — Sherwin Josepha, die maandag zal worden beëdigd als minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (Soaw), heeft vandaag al zijn bestuurstaken in overheidsstichtingen opgezegd. Verder lezen

Betrian: Nieuw kabinet heeft meer dan zes maanden nodig

Ambtenarenapparaat moet dringend beter

WILEMSTAD — Naar het oordeel van vertrekkend minister-president Stanley Betrian zal een nieuwe regering in een transitieperiode van maar zes maanden niet veel kunnen doen. Ze hebben minimaal één tot anderhalf jaar de tijd nodig, zegt hij. Naast een zorgelijke financieel-economische situatie vraagt hij specifiek aandacht voor de staat van het ambtenarenapparaat. Die is niet goed. Verder lezen

Export groeit harder dan de import

Tekort lopende rekening betalingsbalans in 2012 lager dan 2011

Willemstad – Het tekort op de lopende rekening van de betalingsbalans van de monetaire unie zal naar verwachting in 2012 lager uitvallen dan in 2011. Verder lezen

Goudroof leidt tot 7 arrestaties

Willemstad – Er zijn zeven aanhoudingen verricht in de zaak van de goudroof op 30 november, zo laat het Korps Politie Curaçao weten. De aanhoudingen zijn verricht op vijf verschillende adressen en gingen gepaard met huiszoekingen. Hierbij zijn verschillende artikelen in beslag genomen. Verder lezen

Maandag beëdiging ministers

Willemstad – De nieuwe ministersploeg voor het transitiekabinet zal maandag nog worden beëdigd.
Aanvankelijk was het de bedoeling dat het kabinet, bestaande uit niet-politieke experts, op 2 januari 2013 zou worden geïnstalleerd, maar gisteren werd bevestigd dat dit al op maandag gebeurt.
De beediging van de nieuwe bewindslieden vindt die dag om 10.00 uur plaats, nog vóórdat in verband met de jaarwisseling de pagara’s in de binnenstad losbarsten.
Dat de installatie na het weekeinde kan plaatsvinden, duidt erop dat alle kandidaat-ministers zonder kleerscheuren door de screening zijn gekomen.
Het is de eerste keer dat de nieuwe Landsverordening integriteit (kandidaat-)ministers werd toegepast.

Afscheid interim-regering

afscheid

De interim-regering kwam gistermiddag voor het laatst bijeen. Premier Stanley Betrian, minister José Jardim, minister Cornelis Smits, minister Dominique Adriaens en minister Stanley Bodok namen afscheid. Maandag wordt het nieuwe kabinet beëdigd. ,,Wij moesten ons aan de vijf punten houden die de gouverneur ons had meegegeven. We hebben een gebalanceerde begroting voor 2013 ingediend. Er is meer te doen, maar dat is aan de nieuwe regering”, aldus premier Betrian die gisteren afscheid nam van Fort Amsterdam. Zaterdag 29 september werd de interim- regering ingesteld.

FOTO JEU OLIMPIO ©2012

Economie traag uit dal

Verdere krimp verwacht in 2013

Willemstad – Na de recessie in 2009 als gevolg van de mondiale economische neergang na het uitbreken van de internationale financiële crisis, heeft de Curaçaose economie zich niet duurzaam kunnen herstellen. Verder lezen

Software maakt webbrowser anti-censuurmiddel

HAMBURG – Programmeurs hebben software geschreven om browsers bij websitebezoek in te zetten voor het omzeilen van censuur. Via de tijdelijke opstap kunnen tienduizenden mensen worden geholpen. Verder lezen

FD | Barbapapa-groep tovert Nederland van zwarte lijst

Leon Willems | Financieel Dagblad

Barbapapa-groep moest een huup-huup-barbatruc uitvinden: Europa zand in de ogen strooien door het uiterlijk van het fiscale stelsel te veranderen, zonder afbreuk te doen aan de voor Nederland gunstige kern

Nederland krijgt nog steeds kritiek op gunstige ‘tax planning’ voor multinationals als Starbucks. Toch is Nederland in Brussel al jaren geleden van de zwarte lijst voor oneerlijke belastingconcurrentie verdwenen. Met dank aan de zogenoemde Barbapapa-werkgroep. Een reconstructie. Verder lezen

Zes aanhoudingen voor goudroof

Deel goud teruggevonden

WILLEMSTAD — Bij een inval in vier woningen en bij een juwelier, in verband met de goudroof eind november bij de Grote Werf uit de boot Summer Bliss, heeft de politie gisteren tientallen goudstaven teruggevonden en zes personen aangehouden. Verder lezen