Wiels en Consensus Rijkswetten

Lezers Schrijven

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curaçao?
Stuur uw brief voor 17:00 uur naar emailadres: [email protected]

Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten.
De redactie van de Knipselkrant Curaçao is niet verantwoordelijk voor de inhoud.
Ingezonden stukken die beledigende of discrimeneerende taal inhouden worden door ons niet gepubliseerd.

Vandaag laten we ” Phillip Maaskant” aan het woord…………..

Onlangs las ik in de Amigoe dat Wiels de Consensus Rijkswetten wetten weer in strijd vindt met het de IVESCR, het internationaal verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele rechten. Heb dat verdrag er daarom maar eens bijgepakt, want het zou niet de eerste keer zijn dat Wiels zomaar weer een verdrag aanhaalt dat eigenlijk ergens anders over gaat.

Misschien is er in het Papiements geen goed woord voor ‘Consensus’, of Wiels begrijpt het niet, maar Consensus betekent Overeenstemming.
In dit geval dus overeenstemming tussen twee landen, Nederland en Curaçao.
Je wilt het dus ook zelf. Als je het SAMEN anders wilt kan dat, maar dan wel samen, niet eenzijdig.

Wat zegt het IVESCR verdrag bijvoorbeeld?

Artikel 1.1.

“Alle volken bezitten zelfbeschikkingsrecht. Uit hoofde van dit recht bepalen zij in alle vrijheid hun politieke status en streven zij vrijelijk hun economische, sociale en culturele ontwikkeling na”.

Nou, het lijkt me dat dit geregeld is, er is een referendum geweest en daarom is de zaak zoals hij nu is inclusied deze wetten.
Als het volk in referendum besluit dat het anders moet dan houdt niemand ons tegen.

Wel een interessant artikel vond ik bij Artikel 6.1.

“De Staten die partij zijn bij dit Verdrag erkennen het recht op arbeid, hetgeen insluit het recht van een ieder op de mogelijkheid in zijn onderhoud te voorzien door middel van vrijelijk gekozen of aanvaarde werkzaamheden; zij nemen passende maatregelen om dit recht veilig te stellen”

Je kunt je afvragen of de 80/20 regel van Wiels hier niet mee in strijd is, want dat kan toch mensen uitsluiten van werk.
De PS moet dus vooral werk maken van de IVESCR regels.

Artikel 7.c van IVESCR  Vond ik ook leerzaam.

“Gelijke kansen voor een ieder op bevordering in zijn werk naar een passende hogere positie, waarbij geen andere overwegingen mogen gelden dan die van anciënniteit en bekwaamheid.”

Toen moest ik toch nog even denken aan PS minister Carlos Monk
Hij kon een medewerker van zijn voormalige ministerie (Ardieth Martha-Merien) een flinke promotie met terugwerkende kracht geven.
De PS minsters hebben zeker nog geen copie van de IVESCR regels van Wiels gehad.
Moet hij toch nog even doen in zijn PS kadercursus.

Zie voor verdere studie..

NG Tekst Internationaal Verdrag ESCR

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *