Premier nummer drie

Willemstad – Op de laatste dag van het jaar krijgt Curaçao vandaag opnieuw een nieuwe premier.

Gerrit Schotte (MFK) diende op 3 augustus het ontslag van zijn kabinet in bij toenmalig gouverneur Frits Goedgedrag
Gerrit Schotte (MFK) diende op 3 augustus het ontslag van zijn kabinet in bij toenmalig gouverneur Frits Goedgedrag

Na de val van de regering van Gerrit Schotte (MFK) en de tijdelijke invulling door Stanley Betrian, mag bankdirecteur Daniel Hodge het komende half jaar als niet-politiek expert en derde premier de honneurs waarnemen.
Dit alles met als doel om over een half jaar een nieuwe stabiele politieke regering neer te zetten, die met de steun van de bevolking en met onderling vertrouwen Curaçao uit het financiële dal zal moeten halen.
Geen gemakkelijke taak voor de nieuwe premier en zijn ministers.

Naar het zich laat aanzien zal er komend jaar een totaalbedrag van 321 miljoen gulden moeten worden omgebogen, dat in 2014 uitloopt naar 370 miljoen.
Indien ingrijpende maatregelen door de nieuwe transitieregering zo snel mogelijk zullen worden doorgevoerd, kan het tekort in het beste geval tot 200 miljoen gulden beperkt blijven, zo voorspelt het College financieel toezicht (Cft).

Als tussenoplossing werd er op 29 september een interim-regering aangesteld, met Stanley Betrian als premier.

Als tussenoplossing werd er op 29 september een interim-regering aangesteld, met Stanley Betrian als premier.

Er zijn leukere omstandigheden te bedenken om als nieuwe premier aan de slag te gaan. Voordeel is wel dat Hodge weet waar hij als ministerpresident aan begint.
Dat voordeel had Betrian niet echt, toen hij als premier van het tijdelijke interim-kabinet in het laatste weekend van september beëdigd werd.
Terwijl aan de ene kant van het Fortplein in het Paleis van de Gouverneur Betrian en zijn ministers José Jardim, Stanley Bodok en Cornelis ‘Chucho’ Smits werden beëdigd, bezette de ontslagen oud-premier Schotte aan de overkant regeringscentrum Fort Amsterdam.
Een ‘staatsgreep’, zo riep Schotte.
Venezolaanse en Colombiaanse media pikten dit onheilspellende bericht op.
Critici waarschuwden voor een negatief effect op de toch al wankele economie van Curaçao.
De afgetreden regering Schotte, bij monde van oud-minister van Financiën George Jamaloodin (MFK) en oudminister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning Charles Cooper (MAN), ontkende enige financiële crisis en sprak zelfs van een surplus.
Dankzij verschillende nationale dialogen, in het leven geroepen door de interim-regering, is er duidelijkheid en transparantie verschaft over hoe Curaçao er daadwerkelijke voorstaat.De Vereniging Bedrijfsleven Curaçao (VBC) waarschuwt voor een algeheel tekort:

  • begrotingstekort,
  • tekort in de publieke sector,
  • achterstallig onderhoud aan scholen,
  • wegen en gebouwen,
  • tekort op de betalingsbalans,
  • tekort aan investeringen en economische groei,
  • tekort aan adequaat opgeleid personeel,
  • tekort aan consistente daadkracht
  • en tekort aan vertrouwen.

Ook Betrian wees mede in het kader van de aanwijzing van de Rijksministerraad (RMR) om de

Vanaf vandaag is bankdirecteur Daniel Hodge de nieuwe premier van Curaçao.

Vanaf vandaag is bankdirecteur Daniel Hodge de nieuwe premier van Curaçao.

begroting in orde te maken op het tekort aan knowhow, het tekort aan deskundige personen en het tekort aan geld.
Ondertussen is er door zijn interim-regering een uitgebreide overdracht geweest aan de nieuwe regering, gevormd door Pueblo Soberano, PAIS, PNP en onafhankelijk Statenlid Glenn Sulvaran.
Daarop zijn negen werkgroepen geformeerd, voor elk ministerie één, die in kaart hebben gebracht welke problemen binnen elk ministerie acute aandacht nodig hebben.
Volgende week maandag, 7 januari, zal de nieuwe regering in de Staten komen praten over de ontwerpbegroting 2013, die door de interim-regering is voorbereid.
Wellicht een mooi begin van een nieuw jaar.
Het Cft concludeert over de ontwerpbegroting 2013:

,,Er wordt openheid van zaken gegeven over de daadwerkelijke problematiek en er wordt een ambitieus pakket van maatregelen voorgesteld om het land Curaçao structureel weer gezond te maken. Uiteraard leidt een dergelijk pakket van maatregelen tot ingrijpende kortetermijngevolgen voor de economie. Op de lange termijn zullen de vruchten ervan echter geplukt kunnen worden.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *