31 C
Willemstad
• donderdag 21 oktober 2021 12:59

Laatste reacties

- Advertentie -

Zorgen over uitvoering corporate governance

Bij Cft

cftWILLEMSTAD — Het College financieel toezicht (Cft) signaleert dat verschillende onderdelen van de weten regelgeving rond corporate governance niet voldoende werken. Dat schrijft het Cft in de jongste halfjaarrapportage, die over de maanden juli tot en met december 2013 gaat.

De adviseur corporate governance, de Stichting Bureau Toezicht en Normering Overheidsentiteiten (SBTNO), voert deze met corporate governance samenhangende wet- en regelgeving uit.
Volgens het Cft geeft de bezetting van de SBTNO reden tot zorg, omdat het orgaan ten tijde van het schrijven van het rapport slechts door één persoon werd bemand.

Deze situatie kan de taakuitvoering van de adviseur corporate governance belemmeren, gezien de diversiteit in onderwerpen waarover moet worden geadviseerd.”

- Advertentie -

Inmiddels is er een beleidsmedewerker in dienst getreden, (zie Naschrift).
Het Cft herhaalt ook zijn zorg over het feit dat de adviezen van SBTNO over benoemingen meerdere malen niet worden opgevolgd.

Het is mogelijk voor Curaçao om schriftelijk én gemotiveerd af te wijken van de adviezen. Uit de correspondentie van SBTNO blijkt dat Curaçao hier in 2013 ten minste drie maal gebruik van heeft gemaakt. SBTNO meldt ook dat is afgeweken van adviezen van SBTNO zonder dat hier een schriftelijke motivatie aan ten grondslag lag”, aldus de rapportage.

Collectief ontslag
Het Cft komt tot de conclusie dat de corporate governancewetgeving op Curaçao ‘in opzet en bestaan adequaat functioneert’, maar uit zijn zorgen over de gevallen waarbij de overheid afwijkt van een advies van SBTNO met zwaarwegende bezwaren, terwijl er geen of onvoldoende onderbouwing wordt gegeven.

Dit geldt in het bijzonder ten aanzien van het collectief ontslag van alle leden van de raden van commissarissen en besturen, omdat dit ontslag leidt tot een discontinuïteit in het bestuur en in onrechtmatige gevallen ook nog eens leidt tot aanzienlijke schadeclaims van gedupeerden.”

Het Cft liet al in een eerdere reactie op dit onderwerp zijn standpunt weten, namelijk dat een dergelijk collectief ontslag bij een regeringswisseling in strijd is met de beginselen van goed openbaar bestuur en deugdelijk financieel beheer.
In augustus liet de overheid weten dat haar motivatie om af te wijken van dit SBTNO-advies was dat zij geen vertrouwen had in de door de voorgaande regering aangestelde commissarissen.
Toch is dit volgens het Cft geen valide argument.
De adviseur corporate governance heeft tevens de taak om te adviseren over vaststelling van dividendbeleid, zo geeft Cft aan.

SBTNO heeft in de tweede helft van 2013 eenmaal een advies uitgebracht over de uitkering van dividend.
Opvallend is dat volgens SBTNO de overheidsentiteiten geen van alle over eigen dividendbeleid beschikken.
De Staten hebben bij deze verschillende onderdelen een belangrijke taak als toezichthouder.
Het Cft zal er als onderdeel van zijn adviserende rol op toezien dat corporate governance- onderwerpen een vast onderdeel worden van de gesprekken met dit bestuursorgaan.”

Ten behoeve van een evaluatie van de corporate governance wet- en regelgeving, die tot nu toe niet heeft plaatsgevonden, is een commissie ingesteld.

- Advertisement -

Naschrift

Extra mankracht

Op 1 maart is er naast directeur Donald de Palm een beleidsmedewerker in dienst getreden bij SBTNO, zo meldt De Palm aan deze krant. De Palm is sinds 1 mei 2012 werkzaam als directeur van SBTNO. Voordat de SBTNO in 2012 werd opgericht was vanaf januari 2010 overheidsaccountant Soab de toezichthouder corporate governance.

bron: Amigoe

Advertentie

back home

- Advertisement -

Artikel delen

Dit artikel is geplaatst in

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

- Advertentie -

Lees ook

- Advertentie -

Zoeken

- Advertentie -

Opinie | Het toppunt van onverdraagzaamheid

Naar aanleiding van het stuk van de Asosashon over homo’s van dominees en pastoors die verenigd zijn in de associatie van christelijke voorgangers (APK) wil ondergetekende graag...

Telegraaf | Politici Bonaire boos op Ollongren: ’Dit verraadt onbekendheid met het leven in Caribisch Nederland’

Den Haag - Een Kamerbrief van demissionair minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) waarin de bevolking van Caribisch Nederland wordt opgeroepen om korter te douchen en de airco vaker...

Democracy now! | Wednesday, October 20, 2021

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience with...

Extra | Journaal 20 oktober 2021

 Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Nu.cw | Overheidsschuld Curaçao ruim vier miljard gulden

De overheidsschuld van Curaçao is ten opzichte van het einde van het kwartaal weinig veranderd. De schuld van het tweede kwartaal van 2021 is ruim 4 miljard...

PBC | Inflatie Caribisch Nederland stijgt weer

Persbureau Curacao KRALENDIJK – De prijzen op Bonaire zijn in juli, augustus en september 4,3 procent gestegen ten opzichte van het jaar daarvoor. Dit meldt het CBS. In...
- Advertentie -