27 C
Willemstad
• maandag 4 maart 2024

Democracy now! | Tuesday, February 27, 2024

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 27 februari 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

DH | Fire breaks out at Geminga boatyard in Sandy Ground

MARIGOT--St. Martin firefighters (pompiers) intervened Saturday night to extinguish a fire that broke out in a 200-square-metre shed in the Geminga boatyard in Sandy Ground. According to...

CN | Gokkers starten rechtszaak tegen Stake

Jeffrey Noeken | Casinonieuws.nl Een vijftal gokkers is op Curaçao een rechtszaak gestart tegen het gokbedrijf Stake. De gokkers willen het geld terugkrijgen wat zij vergokten omdat het...

Democracy now! | Monday, February 26, 2024

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 26 februari 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra
- Advertisement -spot_img

Besluitdocument-Oostpunt naar 17,25 procent in laatste fase opmaak

HomeMediaBesluitdocument-Oostpunt naar 17,25 procent in laatste fase opmaak

Minister Balborda

Donald Palm geeft een presentatie.
Donald Palm geeft een presentatie.

WILLEMSTAD — De formulering ofwel de opmaak van het besluitdocument waarin de overheid een standpunt zal innemen inzake de mogelijke bestemmingswijziging van de gronden van Oostpunt, bevindt zich in de laatste fase. Dit laat minister Earl Balborda (PNP) van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning desgevraagd weten. “Dit document zal na afronding, over ongeveer anderhalve maand aan de Raad van Ministers (RvM) worden gepresenteerd. Vervolgens gaat men erover in beraad”, aldus de minister.

Zoals de Amigoe uitvoerig heeft bericht, heeft de overheid ofwel het VVRP ministerie eind 2012 het voornemen tot mogelijke bestemmingswijziging van de gronden van Oostpunt bekendgemaakt en een presentatie voor zowel het publiek als belanghebbenden verzorgd.
De eigenaren van Oostpunt, de familie Maal, vechten al jaren om het terrein te mogen ontwikkelen ‘ten bate van zowel het toerisme als op het sociale vlak door woningbouw’. Tijdens de openbare hoorzitting werden de plannen van de overheid middels een zogenoemd zoning-plan gepresenteerd.
De buitenlandse consultants, door de familie Maal aangetrokken, presenteerden een plan dat onder andere de mogelijkheid behelst voor toeristische ontwikkeling langs de kustlijn met zeven resorts annex hotels met jachthavens, omgeven door residentiële bebouwing langs de lagunes.
Na de openbare hoorzitting hebben verschillende milieu-organisaties verontwaardigd gereageerd op het zoning-plan en het feit dat de impact van mogelijke ontwikkeling op het waardevolle rif van Oostpunt vrijwel buiten beschouwing werd gelaten.
Zo blijkt uit bevindingen van de grootste koraalstudie ooit uitgevoerd, hoe uitzonderlijk het rif van Oostpunt is.
In het hele Caribisch gebied is de hoeveelheid koraal sinds 1969 met 68 procent afgenomen.
De weinige riffen die bewaard zijn gebleven worden in het rapport van prof.dr. Jeremy Jackson omschreven als ‘Caribische succesverhalen’.
De riffen van Oostpunt komen in dit rijtje voor, samen met slechts twee andere Caribische riffen waaronder Bonaire.
Jackson leidde dit onderzoek dat uitgevoerd werd door 78 onderzoekers uit 34 Caribische landen en dat meer dan 35.000 studies uit de periode 1969-2012 samenvat, en publiceerde deze bevindingen vorig jaar.
De milieuorganisaties (en particulieren) die met hun visie – zienswijze – tegen de door de overheid gepresenteerde plannen in verweer gingen, kregen begin vorig jaar de kans om die tegenover een vijfkoppige commissie mondeling nader toe te lichten.
Over de juistheid van de door de overheid gehanteerde ‘zienswijze procedure’, was daarvoor veel te doen geweest.
De overtuiging heerste dat er conform de wet Eilandsverordening Ruimtelijke Ontwikkelingsplanning Curaçao (Eroc) wel degelijk een bezwaarprocedure is ingebouwd om tegen de geplande herziening van het Eilandelijk Ontwikkelingsplan (EOP) bezwaar te maken.
Minister Balborda laat nu weten dat de bevindingen van de Zienswijzecommissie zorgvuldig in het besluitdocument verwerkt zijn:

Het document vereist nog aanvulling. We willen het zo compleet mogelijk in eerste instantie aan de RvM aanleveren en presenteren, om bij voorbaat zo veel mogelijk antwoorden te bieden op vragen die gesteld kunnen worden.
We wachten nu nog op de komst van een externe consultant die medio deze maand naar Curaçao komt.
Vervolgens zal het besluit juridisch worden getoetst door Wetgeving en Juridische Zaken (WJZ) waarop uiteindelijk de Staten zich moeten buigen over de mogelijke bestemmingswijziging en of deze wel of niet goedgekeurd wordt.”

De ontwerp-landsverordening tot herziening van de bestemmingen van Oostpunt is een voortvloeisel uit een op 25 augustus 2010 ondertekende Vaststellingsovereenkomst tussen de overheid en de erven Maal om de helft van Oostpunt te ontwikkelen.
Voor de overeenkomst geldt een non-disclosure, waarvan de voorwaarden slechts gedeeltelijk publiek zijn gemaakt.
Deze overeenkomst kwam tot stand na twintig jaar gerechtelijk getouwtrek tussen de overheid en de familie Maal, die ontwikkeling nastreefde maar vanwege een conserveringsstatus hiertoe niet kon overgaan.

Bij een onlangs gehouden presentatie waren vertegenwoordigers van de overheid en van de erven Maal aanwezig.
Bij een onlangs gehouden presentatie waren vertegenwoordigers van de overheid en van de erven Maal aanwezig.

Door het aangaan van deze overeenkomst hoefde de overheid de schadeclaim van de erven Maal van 106 miljoen gulden, inclusief rente, niet te betalen.
Men kwam een bedrag overeen van 20 miljoen gulden, dat uitbetaald diende te worden over een periode van vijf jaar. De overheid zou 17,5 miljoen gulden betalen, afhankelijk van de grootte van het terrein dat ontwikkeld zou kunnen worden.
Conform de afspraken in de Vaststellingsovereenkomst, is er eerder een ‘Stuurgroep Oostpunt’ samengesteld, waarvan zowel de vertegenwoordigers van de overheid als de familie Maal deel uitmaakten.
De groep was belast met de voorbereiding, begeleiding en de opmaak van planologische voortrajecten voor herziening van de bestemmingsvoorschriften in het EOP voor Oostpunt.
Minister Balborda licht toe dat er onlangs een presentatie heeft plaatsgevonden voor zowel de commissie vanuit de overheid als de vertegenwoordiging van de familie Maal.
bron: Amigoe

Advertentie

back home

Dit artikel is geplaatst in

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties