30 C
Willemstad
• zaterdag 10 juni 2023

Democracy now! | Friday, June 9, 2023

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 9 juni 2023

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Thursday, June 8, 2023

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 8 juni 2023

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Wednesday, June 7, 2023

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 7 juni 2023

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra
- Advertisement -spot_img

Wijziging arbeidswet onnodig

HomeMediaWijziging arbeidswet onnodig

 

Willemstad – Waarom zou je een nieuwe ‘Landsverordening kortlopende contracten’ invoeren, als de arbeidsinspectie niet eens in staat is de huidige wetgeving te controleren en er geen concrete onderzoeksgegevens ten grondslag liggen die een nieuwe landsverordening rechtvaardigen.

Dat is kort gezegd de reactie van de Raad van Advies (RvA) op bovengenoemde ‘initiatieflandsverordening tot wijziging van de regels ten aanzien van de arbeidsovereenkomsten die voor bepaalde tijd zijn aangegaan’. De RvA wijst erop dat in 2000 de Landsverordening flexibilisering arbeidswetgeving werd ingevoerd. ,,Die wetgeving beoogde verschillende wettelijke regelingen over arbeid te flexibiliseren met behoud van de nodige zekerheid voor de werknemer, als een randvoorwaarde voor economisch herstel”, aldus de raad. In die wet is de rechtszekerheid van werknemers, die telkens zonder vast contract arbeid verrichten, gewaarborgd in de vorm van de zogenaamde ‘kettingregeling’ voor opeenvolgende niet-vaste arbeidsovereenkomsten. De regeling houdt onder andere in dat werkgevers alleen gedurende een periode van 36 maanden opeenvolgende arbeidsovereenkomstenvoor bepaalde tijd mogen aanbieden. Het nieuwe ontwerp wil deze periode aanscherpen en verkorten naar 12 maanden. In de toelichting van het nieuwe wetsvoorstel wordt verwezen naar een beleidsnota uit 2007 van de directie Arbeidszaken die opgesteld zou zijn naar aanleiding van ‘aanhoudende klachten van werknemers en werknemersorganisaties over het misbruik van kortlopende contracten en misbruik van wetgeving’. Maar, zo schrijft de RvA: ,,De Raad constateert dat noch uit de Beleidsnota 2007 noch uit de Memorie van Toelichting is op te maken wat de omvang is van de klachten en het wetsmisbruik. Naar het oordeel van de Raad is dan ook niet gebleken dat de nieuwe regelgeving noodzakelijk zou zijn.” Sterker nog: ,,De Raad leidt uit de nota af dat er naar het misbruik en de wetsovertredingen geen onderzoek is gedaan. In de beleidsnota 2007 wordt bovendien voorgesteld de wet nog niet aan te passen.

Geen arbeidsinspecties

In de beleidsnota 2007 van de toenmalige directie Arbeidszaken wordt er ook op gewezen dat er nog geen duidelijk beeld is van het wetsmisbruik. Er wordt wel gepleit voor regelmatige arbeidsinspecties door eilandsdiensten. Maar uit de nota blijkt tevens dat de inspectie bij bedrijven nagenoeg stil is komen te liggen. Ook in het jaarverslag 2008 van de directie Arbeidszaken staat dat er op Curaçao sinds 2001 nauwelijks sprake is van inspectie bij bedrijven. Bij het initiatiefontwerp wordt onderkend dat de controle en handhaving tot nu toe te wensen overlaten. De RvA concludeert dan ook dat de doelstellingen die de initiatiefnemers voor ogen hebben ook bereikt kunnen worden met een deugdelijke controle op de naleving van de huidige arbeidswetgeving. Want als er geen deugdelijke controle mogelijk is op de bestaande wetgeving, dan zal dat ook niet mogelijk zijn bij nieuwe arbeidswetgeving, zo wordt aangevoerd. De RvA dringt er dan ook op aan om alsnog onderzoek te doen naar de omvang van het wetsmisbruik en de wetsovertredingen. Met de uitkomst daarvan kan rekening worden gehouden bij het opstellen van de nieuwe regelgeving. Tevens adviseert de RvA om aan te geven welke maatregelen getroffen worden om te waarborgen dat nu wel intensief zal worden gecontroleerd op wetsmisbruik en wetsovertredingen.

Dit artikel is geplaatst in

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties