30 C
Willemstad
• woensdag 6 juli 2022

Laatste reacties

- Advertentie -

Toch nog 1.004 handtekeningen

 

Willemstad – Cijfers over daadwerkelijke bezoekersaantallen zijn altijd moeilijk in te schatten en vaak, meer dan eens, neemt de discussie daarover de focus weg van de reden waarom er werd geprotesteerd. Het gaat dan niet meer om de ‘vuist’ die is gemaakt maar om de dikte van de vuist. En dat emoties daarbij hoog kunnen oplopen blijkt onder andere uit een telefoontje van een abonnee naar het Antilliaans Dagblad gistermorgen waarin de beller aangaf boos te zijn omdat er volgens hem zeker 3.000 mensen waren bij de manifestatie van Frente Sivil van afgelopen zondag en geen 800 zoals de krant meldde. De boze beller wilde er zelfs zijn abonnement voor opzeggen. Deze krant heeft zich voor het inschatten van het aantal mensen dat zondagmiddag bijeenkwam op het Waaigat gebaseerd op verklaringen van mensen die het gewend zijn met grote groepen te werken zoals de politie, bewaking en oud-schoolhoofden. Verder heeft de krant zich gebaseerd op de inschatting van de organisatie van de manifestatie zelf. Gisteren bleek uit de telling van de ingezamelde handtekeningen, ter ondersteuning van de brief aan de gouverneur, dat er in elk geval zeker 1.004 mensen aanwezig moeten zijn geweest.

- Advertentie -

Woordvoerder Derek Durgaram van Frente Sivil (Akshon Dushi Kòrsou) laat weten dat het aantal waarschijnlijk nog iets hoger moet hebben gelegen. ,,Volgens ons waren het er waarschijnlijk meer dan 1.000 want niet iedereen die er was, heeft de steunbetuiging ondertekend.

De opkomst, daar werd tijdens de demonstratie veel over gepraat. Wie er was keek vooral reikhalzend uit naar wie er nog zou komen. En op zo’n grote open plek als het Waaigat ‘valt’ de grootte van een menigte eerder in het niet dan bijvoorbeeld bij de binnenplaats van het SSKgebouw waar de eerste bijeenkomst van Frente Sivil werd georganiseerd.

,,Elke demonstrant die hier is, staat voor twintig mensen die het niet hebben aangedurfd naar de demonstratie toe te komen”, zei een man die er wel stond.

,,Er is een ping rondgestuurd waarin werd gewaarschuwd dat er een Colombiaanse huurmoordenaar zou zijn”, zei een ander. ,,Maar dat heb je niet van mij.”

Omayra Leeflang, ook aanwezig bij de manifestatie bevestigde het bestaan van deze ‘dreigping’. ,,Ja, die heb ik ook gehad. Er hadden veel meer mensen moeten staan. Ik ben echt teleurgesteld dat er nog zoveel zijn die kennelijk niet durven. Om eerlijk te zijn wil ik actie zien. Er moet wat gebeuren. Een soort 30 mei moet er komen maar dan zonder geweld.”

Bovenstaande is een greep uit reacties vernomen van deelnemers aan de manifestatie van afgelopen zondagmiddag voordat de stoet zich naar Fort Amsterdam begaf. Er waren ook ludieke teksten en protestborden.

Een oudere meneer liep rond met een bord waarop stond: ‘Tula, help. Curaçao gaat dood.’

Een mevrouw droeg een smeekbede aan het adres van Nederland. ‘Nederland take over please’.

 

Op de aankondiging tegen zessen van de tocht naar Fort Amsterdam reageerde het grootste deel van de manifestanten enthousiast. Een ander deel besloot dat moment aan te pakken om de manifestatie te verlaten en richting huis te gaan. De mars naar Fòrti verliep rustig en vreedzaam. Zo ook de aankomst aldaar waar de menigte stuitte op de bewaking van Fort Amsterdam en een half dicht hek. Na enig overleg kon de brief voor de gouverneur overhandigd worden en was het doel voor Frente Sivil en haar aanhang bereikt.

Integrale brief aan gouverneur

Parlement ziet ernst probleem niet in, of is niet bij machte op te treden’

Na de manifestatie bij het Waaigat van Frente Sivil, liepen de demonstranten naar Fòrti en overhandigde de burgerlijke beweging een schrijven gericht aan gouverneur Frits Goedgedrag van Curaçao. Hieronder staat integraal de brief van Frente Sivil aan de gouverneur afgedrukt.

Excellentie, Sta ons allereerst toe om ons voor te stellen als ‘Frente Sivil’, een organisatie bestaande uit verschillende groeperingen en ingezetenen uit onze gemeenschap, die zich verenigd hebben om de kwaliteit van het regeringsbeleid van ons land veilig te stellen, alsmede om het respect voor ons volk op internationaal niveau te garanderen. Wij van Frente Sivil en de mede ondergetekende burgers, benaderen u met verschuldigde eerbied in uw hoedanigheid als hoofd van het land Curaçao, met de bezorgdheid die in onze gemeenschap heerst over het feit dat sinds 10 oktober 2010 onze regering een gebrek aan intellectuele en morele capaciteiten heeft getoond om ons land te leiden. Dit gebrek aan intellectuele en morele capaciteiten manifesteert zich in de toepassing van nepotisme, onderdrukking, intimidatie, (bezetting van entiteiten/ groeperingen) en sluit democratische participatie in ons land uit. Opportunisme is usance en publieke fondsen worden aangewend voor persoonlijk gewin: zeer gevaarlijke praktijken voor een gezonde democratische ontwikkeling. Tevens wordt er een basis gelegd voor dictatuur en corruptie door diverse handelingen, zowel door de regering als het parlement. Het overheidsapparaat wordt ondermijnd, utiliteitsmaatschappijen lopen gevaar voor hun bestaan en instellingen die onafhankelijk moeten functioneren worden direct of indirect bedreigd met inmenging. Dit alles vindt openlijk plaats, zelfs met argumentering en propaganda om dit verval van normen in ons land te accepteren. Als verantwoordelijke organisaties en burgers kunnen we deze ondermijning van onze democratische staat en het respect dat Curaçao altijd heeft gekend niet accepteren. Om dit verdere verval te voorkomen hebben diverse groeperingen en individuele personen zowel de politieke partijen die in het parlement vertegenwoordigd zijn als de regering, alsmede het parlement, benaderd om actie te ondernemen. Helaas hebben we tot op dit moment niets gemerkt van concrete stappen om de situatie te verbeteren. Bovendien zijn er onlangs verscheidene waargetrouwe informatie en bewijzen aan het licht gekomen dat diverse gezagsdragers van de huidige regering een gemankeerde levensloop vertonen in hun vorming en professionele loopbaan, en ook niet aanvaardbare sociale gedragingen aan de dag leggen, alsmede daden die als strafbaar beschouwd kunnen worden. Dit verklaart ook de wijze waarop er wordt omgegaan met de macht die de overheid ten dienste staat, en waarvan wij geen hoop op verbetering hebben. Derhalve hebben zowel wij van Frente Sivil als de individuele groeperingen het parlement benaderd, als het democratisch gekozen orgaan om het volk te vertegenwoordigen en de regering te controleren, om de geëigende stappen te ondernemen. Tevens hebben we relevante informatie overhandigd over de minister-president als hoofd van de regering. Er is geen informatie over de andere ministers aangereikt, aangezien het niet de bedoeling is om elk persoonlijk in diskrediet te brengen. Desondanks kunnen we concluderen dat het parlement de ernst van het probleem niet inziet, of niet bij machte is op te treden ten behoeve van het volk, vanwege persoonlijke belangen. Een diepere analyse van het gedragspatroon van de leden van het huidige kabinet, alsmede dat van sommige financiële en/of intellectuele steunpilaren ervan, vertoont symptomen van een zeer gevaarlijke situatie voor het land. De ernst van dit gevaar voor ons land door toedoen van deze regering in acht nemend, zullen wij – als verantwoordelijke burgers – alle acties ondernemen die ons ten dienste staan om ons volk te bevrijden van deze reële bedreiging en zullen niet rusten totdat dit is geschied. We zijn ons bewust van de taakverdeling van ons overheidstructuur en benaderen u met een verzoek om alles te doen in uw vermogen om de regering te overtuigen, dat het van algemeen belang van het volk is om met een andere regering te komen met personen met de nodige capaciteit en die integer zijn. Dit geldt voor zowel mannen als vrouwen. Als alle mogelijkheden geen uitgang bieden om dit te bewerkstelligen lijkt vervroegde verkiezing de meest acceptabele weg om te bewandelen. Excellentie, u kunt ervan verzekerd zijn dat wij van Frente Sivil en alle mede-ondertekenaars onze democratie, onze instellingen en uw persoon respecteren. Derhalve zal elke actie die wij ondernemen erop gericht zijn om dit alles veilig te stellen voor de volgende generaties, ongeacht de prijs die wij ervoor moeten betalen.

Bron: Antiliaans Dagblad

- Advertentie -

Artikel delen

Dit artikel is geplaatst in

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

- Advertentie -

Lees ook

- Advertentie -

Zoeken

- Advertentie -

Democracy now! | Wednesday, July 6, 2022

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 6 juli 2022

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Extra | Journaal 5 juli 2022

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Tuesday, July 5, 2022

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

DH | First team of divers certified for Kidz at Sea Coastal CleanUp

PHILIPSBURG--Preparations for the SXM Coastal CleanUp project, to be executed by young St Maarteners between the age of 18 and 34, are in full swing. On Sunday,...

ParadiseFM | Experts leggen wet over topinkomens in Staten uit

Morgen zijn verschillende directeuren van overheidsentiteiten in de Staten. Ze komen uitleg geven over de wet die topinkomens binnen overheidsbedrijven aan banden legt. Deze technische briefing is...
- Advertentie -
- Advertentie -