Wij willen serieus genomen worden

Met borden, gezang en het slaan op potten en pannen lopen de deelnemers aan de protestmars door de stad, op weg naar Fort Amsterdam voor de aubade krioyo.

Met borden, gezang en het slaan op potten en pannen lopen de deelnemers aan de protestmars door de stad, op weg naar Fort Amsterdam voor de aubade krioyo.

WILLEMSTAD — Een groep van meer dan 100 gepensioneerden liep vanochtend door de straten van Punda om te protesteren tegen recente maatregelen die de regering heeft genomen. Met borden, muziek, gezang en het slaan op borden en pannen werd er geprotesteerd. De gepensioneerden menen dat zij ten onrechte zwaarder getroffen worden door deze maatregelen en eisen actie van de regering.

Voor aanvang van de protestbijeenkomst sprak woordvoerder Erwin Raphaela de hoop uit dat veel gepensioneerden gehoor zouden geven aan de oproep van de commissie.
Maar vanaf de parkeerplaats te Waaigat vertrokken veel minder gepensioneerden dan er twee weken terug waren komen opdagen bij een protestmars naar het parlement.
Volgens Raphaela willen de ouderen met hun actie aangeven dat er aandacht moet komen voor de problemen waarmee zij op dit moment geconfronteerd worden.

“Wij willen een basis legen om zo in dialoog te kunnen gaan met de regering en politiek bestuurders, om aan te kunnen geven waar wij op dit moment mee te maken hebben. Wij willen serieus genomen worden.”

De protestmars begon vanochtend met enige vertraging, vanwege de voorbereidingen voor de Dodenherdenking die morgen bij het monument aan het Waaigat wordt gehouden.
Onder gezang en het schreeuwen van leuzen liep men naar het Wilhelminaplein.
Daar aangekomen ging de groep in eerste instantie naar het Statengebouw, waar Statenvoorzitter Mike Franco (Pais) in gesprek ging met een aantal van de manifestanten.
In een reactie stelt Franco dat hij het recht van iedereen respecteert om te manifesteren.

“Er is een reden waarom deze mensen de straat opgaan. Ze hebben iets te melden. Ik vind het een uiting van democratie, daarom ben ik ze gaan aanhoren.”

Franco betreurde het vanochtend dat de manifestanten niets op papier hadden.
Maar uit het gesprek dat hij met een van de leiders van de organisatie had, kon hij opmaken dat zij van mening waren dat de maatregelen ‘in alle haast waren genomen over de ruggen van de gepensioneerden heen’, dat ‘alles voor gepensioneerden duurder is geworden’ en dat ‘de aangekondigde reparatiewetgeving om de negatieve gevolgen van de introductie van de basisverzekering te corrigeren, te lang op zich heeft laten wachten’.

“Ik heb hen verteld dat deze maatregelen niet zijn genomen om de gepensioneerden te treffen, maar dat ze gevolgen hebben voor alle burgers.
Ook heb ik erop gewezen dat de regering al gedurende de behandeling van de wetten heeft aangewezen met reparatiewetgeving te zullen komen, om de niet gewenste effecten van de maatregelen te compenseren.
Daar wordt nu aan gewerkt.”

Ook de stelling dat alles duurder is geworden klopt volgens Franco niet.

“Over de gehele linie bezien moet het voor gepensioneerden die gezond leven juist goedkoper worden, als je kijkt naar de lijst van producten die nu onder nul procent ob vallen.
Volgens mij worden veel mensen verkeerd geïnformeerd.
Want niet alle producten gaan nu onder de 9 procent ob vallen”

, aldus de Statenvoorzitter.

Na een bezoek aan de Staten ging de delegatie naar de regeringszetel Fort Amsterdam.
Hierbij werd eerst stilgestaan bij het standbeeld van Moises ‘Doktoor’ Da Costa Gomez.
In Fort Amsterdam werd vervolgens de aangekondigde ‘aubade krioyo’ gehouden.
Naast het volkslied van Curaçao werden er drie liedjes gezongen.
Het ging hierbij telkens om een bekende melodie, maar met een aangepaste tekst.
Zo kwam ‘Schoon is de West’ aan bod, maar zongen de gepensioneerden hoe zij uitgekleed worden door de maatregelen van de regering.
Ook een speciale voor de gelegenheid geschreven tambú werd ten gehore gebracht.

Na de aubade in Fort Amsterdam keerden de manifestanten terug naar de parkeerplaats op het Waaigat.
Daar werden zij toegesproken door Udemar ‘Shon Ma’ Isidora.
Hij hield zijn toehoorders voor dat zij geen wonderen mogen verwachten na twee keer een mars te hebben gehouden.
Zelfs God had zeven dagen nodig om de wereld te maken, aldus Isidora vanochtend.
Hij riep de aanwezigen op om geduldig te zijn en verenigd te blijven, opdat het doel van een betere situatie voor gepensioneerden op het eiland bereikt kan worden.

Raphaela verklaarde vanochtend tevreden te zijn over de protestactie.
Hij gaf toe dat er minder mensen waren gekomen, maar weet dit aan elkaar tegensprekende berichten over de actie, die zijn verspreid.

“Maar daar gaat het niet om. Wij hebben onze boodschap duidelijk kunnen weergeven. Het gaat niet goed met de ouderen op het eiland. En daar moet iets aan gedaan worden.”

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *