27 C
Willemstad
• dinsdag 5 juli 2022

Laatste reacties

- Advertentie -

Waarborg is preventief

 

Nederland direct partij bij rechtspleging Caribische deel Koninkrijk

- Advertentie -

Willemstad – Het beleid van Koninkrijksrelaties is niet gericht op het eventueel toepassen van de waarborgfunctie maar eerder op het voorkomen van toepassing ervan.

,,Het beleid op het terrein van de rechtshandhaving is meer te typeren als preventief en ondersteunend; hoe wordt voorkomen dat aan de waarborgfunctie daadwerkelijk invulling moet worden gegeven?”

Zo wordt uitgelegd in het recent uitgebracht jaarverslag 2011 met betrekking tot dit deel van de rijksbegroting. De doelstelling van de waarborgfunctie is het borgen van de fundamentele mensenrechten en vrijheden, de rechtszekerheid en de deugdelijkheid van bestuur. De Directie Koninkrijksrelaties heeft in dit kader vooral aandacht voor rechtshandhaving en goed bestuur binnen het Koninkrijk. In verband met de waarborgfunctie heeft de bestrijding van grensoverschrijdende criminaliteit, terrorisme en de grensbewaking een hoge prioriteit.

Uit het jaarverslag valt op te maken dat Nederland het zorgelijk vindt dat met betrekking tot de werkzaamheden van de verschillende opsporingsdiensten een wettelijke basis ontbreekt voor de inzet van bijzondere opsporingsmethoden.

,,Ondanks het voornemen van de minister van Justitie van de Nederlandse Antillen om de daartoe gemaakte landsverordening nog voor transitie te behandelen in de Staten, is deze wettelijke basis in 2011 nog niet gerealiseerd. De Wet bijzondere opsporingsbevoegdheden (BOBwetgeving) is op Curaçao inmiddels door de Staten aangenomen. Met de inwerkingtreding moet echter worden gewacht op Sint Maarten en Aruba”, zo staat te lezen.

Nederland heeft in 2011 nauw samengewerkt met Aruba, Curaçao en Sint Maarten in het Recherche Samenwerkingsteam (RST) en met de Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch gebied. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft in 2011 bijgedragen aan de instandhouding van deze twee organisaties.

,,Daarnaast is ook in 2011 vanuit de begroting van Koninkrijksrelaties bijgedragen aan de ondersteuning van de rechterlijke macht en het Openbaar Ministerie. Dit alles om de rechtszekerheid en veiligheid voor de burgers te verhogen”, zo wordt nader omschreven onder het beleidsartikel ‘waarborgfunctie’.

Verder staat er dat er in de nieuwe staatkundige verhoudingen, en met de inwerkingtreding van de rijkswet Gemeenschappelijk Hof en de rijkswet Openbaar Ministerie, Nederland direct partij is bij de rechtspleging in het Caribische deel van het Koninkrijk.

Autonomie niet optimaal

Er zijn volgens het jaarverslag met betrekking tot de begroting van Koninkrijksrelaties nog veel inspanningen nodig om de autonome landen Curaçao en Sint Maarten adequaat te laten functioneren en daar waar nodig verder op te bouwen, zodat duurzame verbeteringen op sociaal, economisch en bestuurlijk gebied merkbaar worden.

,,In 2011 is er vooral gewerkt om de instanties gereed te maken voor de nieuwe taken en bevoegdheden”, zo staat in het jaarverslag dat overigens voor het eerst sinds de staatkundige vernieuwingen als zodanig is opgesteld. In het verslag wordt geschreven over de prioriteiten, de beleidsartikelen en de jaarrekening 2011. In het beleidsverslag wordt teruggekeken op de resultaten uit 2011 en in de paragraaf beleidsprioriteiten wordt op hoofdlijnen verantwoording afgelegd over het beleid van het afgelopen jaar.

Bron: Antiliaans Dagblad

- Advertentie -

Artikel delen

Dit artikel is geplaatst in

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

- Advertentie -

Lees ook

- Advertentie -

Zoeken

- Advertentie -

Democracy now! | Wednesday, July 5, 2022

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

ParadiseFM | Experts leggen wet over topinkomens in Staten uit

Morgen zijn verschillende directeuren van overheidsentiteiten in de Staten. Ze komen uitleg geven over de wet die topinkomens binnen overheidsbedrijven aan banden legt. Deze technische briefing is...

Democracy now! | Monday, July 4, 2022

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 4 juli 2022

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Opinie | De VN, zelf bestuur en zelf beschikking

Door Lucita Moenir Alam, Arjen van Rijn en Kees Flinterman Op 15 december 1955 heeft de Tiende Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in Resolutie 945(X) de Nederlandse...

ParadiseFM | Campagne voor een nieuw nationaal wapen Curaçao

Curaçao moet een nieuw nationaal embleem hebben. Cultuurminister Van Heydoorn heeft daarom een ontwerpwedstrijd uitgeschreven. Iedereen kan aan de wedstrijd meedoen. Vandaag wordt het startschot gegeven voor...
- Advertentie -
- Advertentie -