Vreedzaam protest Selikor | Antilliaans Dagblad

‘Zeven rondjes rond Fòrti’ | NTR

Willemstad – Een groep van ongeveer 50 Selikor-werknemers heeft woensdag zeven keer een ronde door Punda gelopen langs Fort Amsterdam. Met dit vreedzame protest roepen de manifestanten de regering op om nu wél te luisteren naar de noodkreet van de bevolking.

,,Het personeel is tegen de korting van 12,5 procent”, zei Frensley Sillé, voorzitter van de Bònt di Trahadonan di Gobièrnu (BTG) tegen een verslaggever van TV Direct. ,,En we vinden dat de overheid haar verplichtingen na moeten komen. Onze service is belangrijk, want wij zijn het bedrijf dat ziektes voorkomt.” Sillé wijst daarmee op de verlaging van het jaarlijkse voorschot van de overheid van 50 naar 45 procent op de begroting van ongeveer 40 miljoen gulden.

Selikor-directeur Wesley Kook heeft de regering laten weten dat het bedrijf maatregelen zal moeten nemen die gevolgen hebben voor de dienstverlening. De binnenstad werd uit voorzorg afgesloten voor verkeer. Maar anders dan op 24 juni, is de demonstratie van afgelopen woensdag zonder incidenten verlopen. De groep werd begeleid door een politiewagen.

De Selikor-medewerkers liepen, gekleed in uniform en gewapend met de Curaçaose vlag en het logo van hun bedrijf, zeven rondjes door Punda en langs de ingang van Fort Amsterdam waar de Curaçaose regering zetelt. De poort bleef gesloten en militairen hielden in de gaten hoe de manifestatie zich ontwikkelde.

,,Nee, we bieden geen brief aan”, zei Sillé. ,,Onze boodschap brengen we op deze manier via de media. We lopen zeven rondjes, dan terug naar het Waaigat en weer aan het werk.” Het Selikor-personeel wijst de korting van 12,5 procent op de arbeidsvoorwaarden van ambtenaren af, maar maakt zich ook zorgen over het voortbestaan van de overheids-nv.

BTG-voorzitter Sillé was ook woensdag 24 juni aanwezig bij de protestactie die uit de hand liep. Hij liep, samen met enkele tientallen Selikor- medewerkers, merendeels van de vuilophaaldienst, mee vanaf Post 5 over de Schottegatweg naar Fòrti in Punda. De manifestatie die vreedzaam begon eindigde die dag met plunderingen, brandstichting en geweld, toen ook andere groepen, waaronder veel jongeren, zich mengden met de demonstranten.

Selikor- directeur Kook heeft de gewelddadige acties afgekeurd maar zei wel begrip te hebben voor de moeilijke, pijnlijke situatie van de medewerkers. Het vuilverwerkingsbedrijf is grotendeels afhankelijk van de betalingen van de overheid. Maar de rekening voor de ingekochte diensten wordt al jaren niet volledig betaald, waardoor de openstaande schuld zou zijn opgelopen tot ‘tientallen miljoenen guldens’. Nu komt daar nog bovenop dat de overheid beknibbelt op het jaarlijkse voorschot op de begroting. Die wordt begin van het jaar uitgekeerd en in december verrekend. Dat was oorspronkelijk 55 procent, werd verlaagd naar 50 procent en gaat nu naar 45 procent.

Kook stelt maatregelen te moeten nemen, zoals het vervroegd pensioen van dertig werknemers, korten op overwerk en het schrappen van uitzendkrachten. Volgens het meest recente jaarverslag dat op de website is gepubliceerd is, dat van 2017, bedroegen de opbrengsten dat jaar bijna 43 miljoen gulden, tegenover 40 miljoen aan bedrijfslasten.

Het commerciële aandeel in de omzet is achttien procent. Dan gaat het bijvoorbeeld om afvalbeheer, verhuur van mobiele toiletten, beerputten legen en tuinvuil ophalen. In 2017 heeft Selikor 297 mensen in dienst, waarvan 193 bij de primaire afdelingen. Een groep van 68 vuilnismannen- en vrouwen is verantwoordelijk voor het ophalen van huis- en bedrijfsafval.

De diensten die de overheid inkoopt zijn onder andere afval ophalen, het schoonvegen van Punda en Otrobanda, het schoonhouden van de hoofdwegen, onderhoud van het rioolstelsel en het verwijderen van autowrakken en kadavers.

Bron: Antilliaans Dagblad van 4 juli 2020

2 Reacties op “Vreedzaam protest Selikor | Antilliaans Dagblad

  1. Trots op Curaçao

    7 keer rond Forti…. mmmm Battle of Jericho. Helaas de muren van Forti zijn steviger gebouwd dan van Jericho en volhouden door het volk is er ook niet bij. Zes dagen een keer en de zevende dag zeven keer dan komen we ergens. Hop, even een weekje volhouden…

    Overigens : Bij aankomst in Mekka is het eerste ritueel de tawaaf. Hierbij loopt de pelgrim onder het uitspreken van smeekbeden zeven keer rond de Kaäba, het kubusvormige “Huis van God”

  2. Zo moet het ook kunnen , zonder geweld .
    Gebruik altijd je gezond verstand .

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *