33 C
Willemstad
• vrijdag 12 juli 2024

Democracy now! | Tuesday, June 25, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 25 juni 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Monday, June 24, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 24 juni 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

SM | 150 miljoen euro nodig voor batterijen, windmolens en zonnepanelen op Aruba, Curaçao en Sint Maarten

De Nederlandse rijksoverheid moet de komende jaren 150 miljoen euro uittrekken voor de uitrol van windmolens, zonnepanelen, en batterijen op Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Dat blijkt...

PBC | Top 0.3% belastingplichtigen met schuld dragen 1/3e totale belastingschuld

Persbureau Curacao WILLEMSTAD – De Belastingdienst richt zijn focus op invordering bij zakelijke klanten. Zij zijn verantwoordelijk voor ongeveer 95 procent van de totale belastingopbrengsten. 0,3 procent van...
- Advertisement -spot_img

Verplichte reserve blijft stijgen: 17,25 procent

HomeMediaVerplichte reserve blijft stijgen: 17,25 procent

GeldWillemstad – Ook in 2014 heeft de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten haar monetaire beleid gericht op het verkrappen van de ruimte op de lokale geldmarkt voortgezet. Gedurende de maand januari 2014 werd het percentage van de verplichte reserve, het voornaamste instrument, opnieuw met 0,25 procentpunt verhoogd naar 17,25 procent.

Advertentie

De CBCS: ,,Dit instrument beoogt de liquiditeit van de banken en daarmee de groei van de kredietverlening te beïnvloeden.”

Door de verhoging van het verplichte reservepercentage steeg het uitstaande bedrag aan verplichte reserves met 22,8 miljoen gulden.
Per 31 januari 2014 staat er een totaalbedrag van niet minder dan 1.051,6 miljoen (ruim een miljard) gulden aan verplichte reserves geparkeerd bij de Centrale Bank. Tijdens de tweewekelijkse CD-veilingen (Certificates of Deposit) richtte de CBCS zich enkel op herfinanciering van vervallende CD’s.
Het uitstaande bedrag aan CD’s bleef daardoor onveranderd, namelijk 14 miljoen.
Het balanstotaal kwam aan het eind van de eerste maand van 2014 uit op 3.708 miljoen (3,7 miljard).
Aan de activazijde van de balans vormen de deviezen (2.161,4 miljoen) en de waardering van de goudvoorraad (941,4 miljoen) de grootste posten.

Minder geld in omloop na feestmaand
De basisgeldhoeveelheid – gedefinieerd als de som van de bankbiljetten en munten in omloop en de rekening-courant tegoeden van de commerciële banken bij de Centrale Bank – daalde met 12,9 miljoen in januari 2014 als gevolg van een daling van de bankbiljetten en munten in omloop (met 20,4 miljoen), enigszins tenietgedaan door een stijging in de rekening-courant tegoeden van de commerciële banken bij de CBCS (met 7,5 miljoen).

,,De afname in de bankbiljetten en munten in omloop is kenmerkend voor de maand januari, waarin de vraag van het publiek afneemt in vergelijking met de feestdagen in december”, aldus de toelichting van de Centrale Bank.

Per ultimo januari stond er 405,6 miljoen op de balans.
De stijging in de rekeningcourant tegoeden van de commerciële banken tot een totaalbedrag van 238,8 miljoen werd voornamelijk veroorzaakt door de netto verkoop van deviezen aan de CBCS.

,,Deze transactie verklaart tevens de toename in de post ‘Deviezen’ (53,2 miljoen) aan de activazijde van de balans.”

Aan het eind van de maand stond er voor 2.161,4 miljoen aan deviezen op de balans. Echter, de verhoging van de verplichte reserves en de aflossing van het rekening-courant krediet dat de Centrale Bank aan een (verder niet bij naam genoemde, red.) commerciële bank had verschaft, heeft de toename van de rekening-courant tegoeden van de commerciële banken enigszins verzacht.
Genoemde aflossing verklaart volgens de uitleg van de CBCS tevens de daling van 18,8 miljoen in the post ‘Vorderingen op banken’ aan de activazijde van de balans.
De post ‘Effecten en verstrekte leningen’ aan de activazijde van de balans daalde met 10 miljoen door het vervallen van effecten in de portefeuille van de CBCS.
Daarentegen steeg de post ‘Verplichtingen aan overige ingezetenen’ met 4,8 miljoen. Deze stijging werd veroorzaakt door een toename van 5,8 miljoen in de post ‘Deposito’s van overige ingezetenen’ als gevolg van een toename van de deposito’s van het Algemeen Pensioenfonds van Curaçao (APC) door rente-inkomsten van obligaties in de portefeuille van het pensioenfonds.
Ten slotte is de post ‘Goud’ aan de activazijde van de balans met 37,3 miljoen gestegen naar 941,4 miljoen als gevolg van de hogere marktwaarde op de balansdatum vergeleken met eind december 2013.
De toename van de post ‘Kapitaal en reserves’ aan de passivazijde van de balans was gerelateerd aan de stijging van de marktwaarde van goud.
Aldus een recente publicatie van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten.

Naschrift

Balans Centrale Bank Aruba later

In vergelijking met de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS), die onlangs verslag uitbracht over de verkorte balans van januari 2014, loopt de Centrale Bank van Aruba (CBA) twee maanden achter. De CBA publiceerde vorige week de balans per ultimo november 2013. De Arubaanse Centrale Bank, die onder leiding staat van president Jane Semeleer, publiceert overigens alleen de balans en geen tekstuele toelichting erop en is bovendien uitsluitend in het Engels, terwijl de CBCS verslag uitbrengt in het Engels en Nederlands. Het balanstotaal van de CBA bedraagt eind november 1.242,9 miljoen florin (ruim 1,2 miljard), terwijl die een maand eerder 1.263,3 miljoen bedroeg. De goudvoorraad van Aruba komt uit op 264,3 miljoen florin. Het Arubaanse goud wordt per kwartaal gewaardeerd, namelijk in maart, juni, september en in december. De deviezen (‘claims in foreign currencies’) waren per 30 november 957,4 miljoen (was 977,2 miljoen een maand eerder). Aan de passivazijde van de balans bedroeg de post bankbiljetten in omloop op Aruba eind november 2013 zo’n 216,8 miljoen. Iets meer dan de 212,4 miljoen per 31 oktober 2013.

Bron: Antilliaans Dagblad

Advertentie

back home

Dit artikel is geplaatst in

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties