VBC: Weinig vertrouwen door slecht financieel beheer en beleid

vbc

VBC: Weinig vertrouwen door slecht financieel beheer en beleid

WILLEMSTAD — Het financieel beheer en beleid van het land Curaçao is nog niet in orde en de hand wordt gelicht met wettelijke bepalingen. Dat meldt de Vereniging Bedrijfsleven Curaçao (VBC) in haar jongste nieuwsbrief.

Volgens de VBC is het een belangrijke oorzaak van het matige investeringsklimaat op Curaçao.

“Uit recent gepubliceerde rapporten van de Algemene Rekenkamer Curaçao (ARC), de Stichting Overheidsaccountantsbureau (Soab) en het College financieel toezicht (Cft) blijkt dat het financieel beheer en beleid in de publieke sector te wensen overlaten”,

schrijft het bestuur van de VBC, dat erop wijst dat er sprake is van een ‘grote, onacceptabele vertraging van jaarrekeningen van het land’:

“Sinds de wijziging van de staatkundige structuur op 10-10-2010 is nog geen enkele jaarrekening door de Staten vastgesteld. Wat de zaak nog erger maakt is dat zowel de jaarrekening 2010 en 2011 een afkeurend oordeel van de ARC en Soab hebben gekregen. De status van de jaarrekeningen 2012 en 2013 is vooralsnog onduidelijk.”

De VBC betreurt de ontwikkeling en vindt dat op deze wijze de burgers van Curaçao het fundamenteel recht onthouden wordt om tijdig te kunnen vernemen of de gezagdragers op een verantwoordelijke wijze omgesprongen zijn met gemeenschapsgelden.

“Ook is het onbegrijpelijk dat de bestuurders de noodzaak niet inzien dat jaarrekeningen van het land op tijd behandeld en vastgesteld moeten worden om zo decharge te kunnen krijgen. Hierdoor is er een soort van cultuur ontstaan van niet of zo min mogelijk afleggen van publieke verantwoording van het gevoerde financieel beheer en beleid. Met deugdelijk en integer bestuur heeft dit weinig te maken.”

Het slechte beheer leidt volgens de VBC ‘niet tot het verbeteren en vergroten van de geloofwaardigheid van de overheid, tast het vertrouwen aan en ‘draagt in het geheel niet bij aan het creëren van een gezond en aantrekkelijk investeringsklimaat’.

“Bovendien lijkt het erop dat dit slechte voorbeeld gevolgd wordt door andere onderdelen van de publieke sector. Vele overheidsentiteiten hebben de onhebbelijke gewoonte ervan gemaakt om niet tijdig hun jaarrekeningen te publiceren”, aldus de VBC.

Investeerders

Bonafide investeerders en ondernemers zijn hierdoor niet bereid om grote economische activiteiten te ontplooien in een omgeving die zich kenmerkt door ondeugdelijk bestuur, aldus de VBC. “Zij weten namelijk dat zij geconfronteerd gaan worden met de rekening in de vorm van het betalen van hogere belastingen en premies sociale verzekeringen. De gevolgen van deze terughoudende opstelling en handeling zijn bekend: marginale economische groei en zelf krimp, hoge werkeloosheid, onvoldoende overheidsinkomsten en deprimerende toekomstperspectieven.”

Ook vindt de VBC het zorgwekkend dat de belastinginkomsten in het eerste kwartaal van 2014 met ongeveer 30 miljoen gulden zijn achtergebleven op de prognose, omdat er volgens CBS-cijfers in 2013 een economische krimp plaatsvond van 0,8 procent. “Ook de premie-inkomsten van de SVB-fondsen 2013 laten, ondanks forse toename van de premiepercentages, verhoging van de loongrenzen en andere lastenverzwarende maatregelen, een beeld zien van sterk tegenvallende resultaten ten opzichte van de verwachtingen.” De VBC pleit ervoor om terug te gaan naar de basis, waarbij de bestuurders en Statenleden zich houden aan wettelijke bepalingen omtrent de jaarrekeningen.

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *