Stijging in vrouwelijke hoofden huishoudens

CBS

Stijging in vrouwelijke hoofden huishoudens

WILLEMSTAD — Vergeleken met de Census 2001 is het aantal vrouwen dat aan het hoofd van een huishouden staat op Curaçao gestegen met 4 procentpunten, naar 44 procent. Er staan in 2011 nog altijd wel meer mannen dan vrouwen aan het hoofd van een huishouden, 56 procent.

Dit is een van de bevindingen van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) die te lezen staan in de publicatie ‘Huishoudens in Curaçao’. Deze publicatie is een beschrijving van de situatie van huishoudens op Curaçao. De resultaten van de Census 2011 hebben als basis voor deze publicatie gediend.

Waar mogelijk is deze census vergeleken met die van 1992 en 2001. Het omvat een kwantitatieve beschrijving van verschillende aspecten met betrekking tot huishoudens, zoals huishoudtypen, geslacht, leeftijd, geboorteland van het hoofd van huishouden, huishoudinkomen en beschikbare voorzieningen.

Een andere bevinding is dat de gemiddelde huishoudgrootte op Curaçao als gevolg van de steeds veranderde samenstelling van de huishoudens, continu blijft dalen. De kleinere huishoudens, bestaande uit een of twee personen zijn sinds de Census van 1992 blijven toenemen. In 2011 is de gemiddelde huishoudgrootte 2,7.

De meeste personen aan het hoofd van een huishouden zijn gehuwd. In tien jaar tijd is dit aandeel wel flink afgenomen. Daarentegen is de tweede grootste groep, degenen die niet gehuwd zijn en nooit gehuwd zijn geweest, flink toegenomen. De meeste mannen aan het hoofd van een huishouden zijn gehuwd. De meeste vrouwelijke hoofden zijn niet gehuwd.


Opleiding en inkome
n

Vergeleken met Census 2001 is het percentage hoofd van huishoudens met minimaal een middelbaar opleidingsniveau (havo/vwo/mbo en hoger) in 2011 gestegen. Relatief meer hoofden van huishoudens zijn in 2011 beter opgeleid. Het aandeel mannelijke hoofden van huishoudens met een hoger opleidingsniveau is groter dan het aandeel vrouwelijke hoofden met dezelfde opleidingsniveaus. Ten opzichte van 2001 is het totaal aantal werkende hoofden in de Census 2011 zowel absoluut als relatief toegenomen. Het aantal werkzoekenden hoofden van huishoudens is afgenomen.

De scheve inkomensverdeling is nog sterker bij vrouwen die hoofd zijn van een huishouden dan bij mannelijke hoofden. Huishoudens met een man aan het hoofd hebben ongeacht de huishoudgrootte een hoger gemiddeld en mediaan huishoudinkomen dan die met een vrouw aan het hoofd. De publicatie is alleen op cd te verkrijgen bij het CBS in Fort Amsterdam en kost 25 gulden.

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *