30 C
Willemstad
• woensdag 27 oktober 2021 13:19

Laatste reacties

- Advertentie -

VBC: Te veel nadruk op lastenverzwaringen

Zorgen over begroting 2013

WILLEMSTAD — De Vereniging Bedrijfsleven Curaçao (VBC) vindt dat er in de ontwerpbegroting, die vanaf vandaag in de Staten wordt behandeld, te veel nadruk ligt op lastenverzwarende maatregelen voor burgers en ondernemers. Dat staat te lezen in een brief van de VBC naar de Staten, waarin ook diverse andere zorgen over de begroting worden geuit.

“Uit de cijfermatige exercities komt het beeld naar voren dat de nadruk gelegd is op voor de overheid inkomstenverhogende maar voor de burger en de ondernemer lastenverzwarende maatregelen, en veel minder op het structureel verlagen van de overheidsuitgaven. Ter illustratie kan hierbij het onderdeel personeelslasten worden aangehaald, die ondanks toepassen van de ‘maatregel beheersing personeelslasten’ (natuurlijk verloop) een stijgende trend vertonen. Ook in de Nationale Dialoog is geconstateerd dat niet gesproken kan worden van een evenwichtige aanpak en dat grotere nadruk gelegd moet worden op het verlagen van de overheidsuitgaven die structureel te hoog zijn ten opzichte van de inkomsten.”

De VBC heeft de indruk dat ‘het saneringsproces in de publieke sector onvoldoende is en dat het dragen van de pijn niet evenredig verdeeld is. Werknemers in de publieke sector krijgen een preferentiële behandeling.

Leningen
In de brief gedateerd 4 januari staat verder dat de VBC zich afvraagt of het aangaan van leningen een juiste stap is:

“Uit de ontwerpbegroting kan worden afgeleid dat een van de hoofduitgangspunten van het beleid gericht is op het (tijdelijk) verhogen van de staatsschuld door leningen aan te gaan met als doel het economisch groeipotentieel te versterken. Is deze observatie correct en zo ja, is het aangaan van leningen het beste alternatief?
De praktijk van schulden maken is in het recente verleden ook toegepast en heeft niet geleid tot financiële- en begrotingsdiscipline alsmede prudent financieel beheer, doch voor een ernstige verslechtering van overheidsfinanciën en daarmee aantasting van de macroeconomische stabiliteit.”

- Advertentie -

Sociaal stelsel
Vervolgens noemt de ondernemersvereniging ‘het op grote schaal interen op de reserves bij onder meer het sociale verzekeringsstelsel’.

“Hiertoe zal een breed schommelfonds worden opgezet.
Bestaat hierdoor niet het gevaar dat financieel gezonde fondsen gaan worden aangetast? Hoe en wanneer gaat deze praktijk van vermogensverslechtering worden gecompenseerd?”

Wat ziektekosten betreft meldt de VBC dat Curaçao vergeleken met de regio twee tot drie keer meer uitgeeft aan gezondheidszorg.

“Recent in de media verschenen berichten maken melding dat de kosten van gezondheidszorg op Curaçao meer dan 13 procent van het bbp bedraagt.
Zijn wij twee tot drie keer zieker dan de rest van de regio of is er sprake van overmatige consumptie van gezondheidszorg?”

De VBC vraagt zich af of versobering van ziektekostenverzekeringen wel overwogen is.
De VBC vindt het terecht dat in de begroting wordt geconstateerd dat duurzame economische groei nodig is ter oplossing van de financieel-economische problemen.

“De aangegeven stimulansen voor economische groei zijn echter pover. Flankerend beleid in de vorm van verbetering van het investeringsklimaat is nauwelijks zichtbaar.
De in de begroting voorgestelde invoering van een gedifferentieerd OB-stelsel draagt ook niet bij tot verbetering van de concurrentiepositie. Integendeel, verhoging van het tarief in combinatie met het handhaven van de cumulatie leidt tot nog grotere schending van de neutraliteit betreffende concurrentieverhoudingen. Bovendien wordt de toeristische sector, een van de weinige sectoren die economische groei vertoont, hierdoor hard gepakt. Is dat de bedoeling?”

Tot slot vraagt de vereniging zich af of er wel draagvlak is voor een groot aantal maatregelen die in de begroting worden opgesomd, en of de cijfers die met name in de Nota van Financiën worden gehanteerd niet te veel op schattingen en aannames zijn gebaseerd.

- Advertisement -

Artikel delen

Dit artikel is geplaatst in

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

- Advertentie -

Lees ook

- Advertentie -

Zoeken

- Advertentie -

Extra | Journaal 25 oktober 2021

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

PBC | Tickets naar Curaçao rond kerst kunnen oplopen tot boven de 10.000 gulden

Persbureau Curacao WILLEMSTAD – Wie rond de kerstdagen naar Curaçao wil vliegen moet zijn vluchtdagen zorgvuldig uitkiezen. Ga je in het nieuwe jaar terug, dan kunnen de prijzen...

PBC | Toeristische sector Curaçao bezorgt over QR-code

Persbureau Curacao De toeristische verblijfssector op Curaçao maakt zich zorgen over de onlangs aangekondigde maatregelen rond de invoering van de QR-code. Die is te abrupt ingevoerd. Chata, die...

PBC | Aantal vaccinaties op Curaçao passeert de grens van 100.000

Persbureau Curacao WILLEMSTAD – Op Curaçao is dit weekend de 100.000 bewoner gevaccineerd. Het gaat om de eerste prik. Bijna 92.000 van hen hebben inmiddels een tweede prik...

DolfijnFM | Premier Aruba ontkent banden met lokale drugskartels

De premier van Aruba, Evelyn Wever-Croes ontkent geruchten dat zij hechte banden heeft met de lokale drugsmaffia. Die zou geleid worden door haar familie. De geruchten werden verspreid...

DolfijnFM | Maar een persoon positief getest

Vandaag slechts één positieve test op bijna 1400 afgenomen coronatests. Met veertien patiënten die hun isolatie mochten beëindigen komt het totaal aantal actieve cases in Curaçao op...
- Advertentie -