Van Raak: Verweer van Wiels onzin

ronald van raak 14112013Den Haag – Het verweer van Gevolmachtigde minister Marvelyne Wiels (Pueblo Soberano) dat zij door ‘Nederland’ gescreend zou zijn, staat haaks op de verklaring die de Nederlandse minister Stef Blok (VVD) dinsdag in de Tweede Kamer heeft gegeven.

Advertentie

De bewindsman antwoordde in reactie op vragen van het SPKamerlid Ronald van Raak dat de Nederlandse regering en ook minister-president Mark Rutte (VVD) als voorzitter van de Rijksministerraad geen zeggenschap hebben over wie Curaçao, Aruba en Sint Maarten afvaardigen. Blok benadrukte dat ingevolge het Statuut Nederland geen enkele bevoegdheid heeft om onderzoek te doen naar de verdenkingen die tegen Wiels zijn gerezen.
Toch houdt de in opspraak geraakte Gevolmachtigde minister zelf vol door ‘Nederland’ te zijn gescreend voordat zij werd aangesteld.
Zij noemde daarbij expliciet de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD).

,,Ik heb het haar horen zeggen, maar dat is echt klinkklare onzin. Nederland kan en mag dat helemaal niet doen”, zo reageert Van Raak.

De SP’er sluit niet geheel uit dat medewerkers van de AIVD met Wiels hebben gesproken, maar dat kan volgens hem uitsluitend zijn gedaan op verzoek van de Veiligheidsdienst Curaçao (VDC).
Het komt wel vaker voor dat inlichtingendiensten collegiale medewerking aan elkaar verlenen.

,,Als dat in dit geval is gebeurd, dan is dat onder de verantwoordelijkheid van de VDC gegaan.
Het is hoe dan ook een Curaçaos onderzoek geweest.
Dat kun je dus geen screening door ‘Nederland’ noemen.
Wat ik ook zeker weet, is dat het cv van mevrouw Wiels niet door de AIVD is gecheckt.”

Van Raak is het overigens met minister-president Ivar Asjes (PS) eens dat het Wiels niet kwalijk kan worden genomen dat zij haar opleiding niet heeft afgemaakt en evenmin een topfunctie heeft bekleed.

,,Je hoeft geen academische titel te hebben om een goede Gevolmachtigde minister te kunnen zijn. Maar waar het in deze kwestie om gaat, is dat mevrouw Wiels heeft gelogen over haar opleiding en loopbaan.
Mensen die fraude plegen, horen niet thuis in de Rijksministerraad waar allerlei vertrouwelijke en soms zeer gevoelige dossiers worden besproken.”

Een woordvoerder van Blok wil niet inhoudelijk ingaan op de bewering van Wiels dat zij gescreend zou zijn door ‘Nederland’:

,,Het is precies zoals de minister in de Kamer heeft gezegd. De landen bepalen zelf wie zij als Gevolmachtigde minister aanstellen.”

To Top

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *