Van der Horst: Geen voorstander aanpassing CGOA

Vertegenwoordigers van overheidsvakbonden (links) en de Raad van Ministers gisteren met elkaar in overleg.

Vertegenwoordigers van overheidsvakbonden (links) en de Raad van Ministers gisteren met elkaar in overleg.

 

WILLEMSTAD — Demissionair minister Etienne van der Horst (Bestuur, Planning en Dienstverlening, Pais) ziet op dit moment geen enkele behoeft om het Centraal Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken (CGOA) aan te passen. Dit stelt de minister in een reactie op het overleg van gisteren tussen de Raad van Ministers (RvM) en vertegenwoordigers van overheidsvakbonden op het eiland.

In een persbericht van de regering wordt het overleg van gisteren als ‘vruchtbaar’ omschreven en het zou in een goede sfeer zijn verlopen.
Gisteren verklaarde Abvo-voorzitter Wendy Calmes na het overleg dat zowel overheid als vakbonden bereid zijn om te praten, maar dat de vakbonden en zeker de Abvo niet zullen accepteren dat er aan de rechtspositie van overheidsvakbonden wordt getornd.

In een reactie beaamt Van der Horst dat de regering bereid is om te praten.

“Ik heb nogmaals herhaald dat wij op dit moment niets concreets hebben om aan de bonden te presenteren.
Wij hebben op dit moment een goede verstandhouding met de lokale bonden.
Het klopt dat wij enkele maanden terug om een juridisch advies hebben gevraagd over een aanpassing van het CGOA.
Maar ik zie op dit moment geen behoefte om dit overlegorgaan aan te passen.
Zoals ik al gezegd heb, er is sprake van een goede verstandhouding met de bonden.
Ik denk dat wij er in overleg met elkaar uit zullen komen.”

Tijdens het overleg van gisteren, maar ook in aanloop naar deze bijeenkomst hebben de bonden duidelijk aangegeven niet te zullen accepteren dat de regering aan het Sociaal Statuut komt.
In het Sociaal Statuut is de rechtspositie van overheidsdienaren vastgelegd.
Dit document regelt de overgang van het personeel van de voormalige entiteiten de Nederlandse Antillen en het eilandgebied Curaçao naar het nieuwe land Curaçao.
Afgesproken is dat er tot medio 2015 niet aan de arbeidsomstandigheden van het overheidspersoneel zal worden getornd.

Maar de overheid heeft de bonden er gisteren nogmaals op gewezen dat de omstandigheden van het land Curaçao sinds 10-10-‘10 zijn veranderd.

“In het Sociaal Statuut is een bepaling opgenomen die de mogelijkheid creëert dat mocht de situatie van het land veranderd zijn en mocht dit leiden tot een ‘onbillijke situatie’, regering en vakbond weer met elkaar in gesprek kunnen gaan over het Sociaal Statuut.
Die mogelijkheid is er.
Ik ben ervan overtuigd dat wij er samen uit zullen komen”

, aldus Van der Horst

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *