31 C
Willemstad
• dinsdag 16 juli 2024

Democracy now! | Tuesday, June 25, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 25 juni 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Monday, June 24, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 24 juni 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

SM | 150 miljoen euro nodig voor batterijen, windmolens en zonnepanelen op Aruba, Curaçao en Sint Maarten

De Nederlandse rijksoverheid moet de komende jaren 150 miljoen euro uittrekken voor de uitrol van windmolens, zonnepanelen, en batterijen op Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Dat blijkt...

PBC | Top 0.3% belastingplichtigen met schuld dragen 1/3e totale belastingschuld

Persbureau Curacao WILLEMSTAD – De Belastingdienst richt zijn focus op invordering bij zakelijke klanten. Zij zijn verantwoordelijk voor ongeveer 95 procent van de totale belastingopbrengsten. 0,3 procent van...
- Advertisement -spot_img

Uitzendkrachten bij UTS krijgen geen gelijk

HomeNieuwsUitzendkrachten bij UTS krijgen geen gelijk

 

WillemstadUitzendkrachten werkzaam bij UTS en TDS kunnen niet eisen dat zij in vaste dienst worden genomen. Dat heeft de rechter gisteren besloten in het kort geding in de zaak van de uitzendkrachten tegen UTS, TDS, Angeru Construction nv, Ultrar General Contractors nv, Dutch Caribbean Special Services nv, Conde Cable nv en Servisio Limpiesa i Instalashon di Koriente Moderno nv.

De eisers, in dit geval de uitzendkrachten, eisten een vaste dienstbetrekking bij UTS of TDS. Deze bedrijven weigerden dit echter, ondanks het feit dat zij al jaren bij UTS c.q. TDS werken en ondanks de wens van de overheid (Gerrit Schotte : kkc red.). Het verzoek hierom werd ook door de rechter verworpen:

,,Voor het geval eisers zich toch nog op het standpunt stellen dat tussen UTS/TDS en hen een arbeidsovereenkomst is ontstaan, wordt dat standpunt verworpen. Het enkele feit dat eisers al geruime tijd arbeid in de onderneming van UTS/TDS verrichten, brengt niet met zich mee dat van rechtswege en tegen de duidelijke wens van UTS/TDS in een arbeidsovereenkomst tussen de uitzendkracht en UTS/TDS tot stand is gekomen.”

Ook de uitdrukkelijke wens van de minister-president en het parlement, hoe klemmend ook, maakt geen verschil in de rechterlijke uitspraak.

In een brief gedateerd 23 juni 2011 schreef premier Gerrit Schotte aan directies en besturen van overheidsvennootschappen en overheidsstichtingen:

,,De Raad van Ministers acht het, mede uit oogpunt van rechtszekerheid voor werknemers, wenselijk dat zo min mogelijk gebruik wordt gemaakt van uitzendkrachten dan wel van personeel op basis van kortlopende arbeidsovereenkomsten ter vervulling van vacatures in overheidsvennootschappen en -stichtingen. Gelet op het voorgaande dringt de RvM er bij u op aan om in ieder geval zorg te dragen voor een strikte naleving van voornoemde wettelijke bepalingen en bij het aantrekken van personeel te handelen in de geest als hierboven uiteengezet.”

Volgens de uitspraak van de rechter gisteren, zijn UTS/TDS niet verplicht aan de wens gevolg te geven, zolang deze niet in een wettelijke daarop gerichte bepaling zijn uitdrukking heeft gevonden.

,,Daar komt bij dat, naar de directeur van UTS ter zitting heeft toegelicht, de inzet van uitzendkrachten bedoeld was voor projecten van enkele jaren. Dat de planning van die projecten niet altijd gerealiseerd is en dat sommige projecten zijn uitgelopen, doet op zich aan de juistheid van het uitgangspunt niet af. Aanstelling in vaste dienst was nimmer de bedoeling van UTS/TDS”, aldus het vonnis.

Bron: Antiliaans Dagblad

Dit artikel is geplaatst in

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties