33 C
Willemstad
• vrijdag 12 juli 2024

Democracy now! | Tuesday, June 25, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 25 juni 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Monday, June 24, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 24 juni 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

SM | 150 miljoen euro nodig voor batterijen, windmolens en zonnepanelen op Aruba, Curaçao en Sint Maarten

De Nederlandse rijksoverheid moet de komende jaren 150 miljoen euro uittrekken voor de uitrol van windmolens, zonnepanelen, en batterijen op Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Dat blijkt...

PBC | Top 0.3% belastingplichtigen met schuld dragen 1/3e totale belastingschuld

Persbureau Curacao WILLEMSTAD – De Belastingdienst richt zijn focus op invordering bij zakelijke klanten. Zij zijn verantwoordelijk voor ongeveer 95 procent van de totale belastingopbrengsten. 0,3 procent van...
- Advertisement -spot_img

Standpunt OM overbelicht

HomeNieuwsStandpunt OM overbelicht

,,Het OM handelt in strijd met een van de meest fundamentele beginselen van een behoorlijke procesorde”

In de berichtgeving over het conflict tussen het Openbaar Ministerie en de Minister van Justitie van Curaçao wordt het standpunt van het OM overbelicht. Daardoor komt de werkelijke reden van het conflict onvoldoende uit de verf.

Terwille van de ‘balans’ in deze kwestie heeft de verdediging in het strafrechtelijk onderzoek ‘Bientu’ besloten tot het uitgeven van twee persberichten. Het onderhavige is het eerste.

Omdat gebleken is dat de berichtgeving over de beslaglegging door het OM op banktegoeden in Amerika verwarrend dan wel (gedeeltelijk) onjuist is, volgt hierover eerst nadere uitleg.

Naar aanleiding van tijdens de huiszoekingen in juli 2011 aangetroffen bankafschriften heeft het OM te Curaçao aan de rechter-commissaris machtiging verzocht voor het leggen van beslag op de Amerikaanse banktegoeden.

De rechter- commissaris heeft die machtiging verleend.

Vervolgens heeft het OM een verzoek om rechtshulp gedaan aan de Amerikaanse justitie. Dat verzoek werd gehonoreerd en het beslag werd gelegd op 14 augustus 2011.

De betreffende banktegoeden stonden op naam van de rechtspersonen:

Ponsford Overseas Ltd.

en Tula Finance Ltd.

De gelegde beslagen betroffen conservatoire beslagen onder derden. Het staat vast dat deze vorm van beslag naar huidig Curaçaos recht – zonder wettelijke basis – niet mogelijk is, zelfs niet als de rechtspersonen (derden) geheel en al te vereenzelvigen zijn met de verdachte tegen wie het onderzoek zich richt.

De verdediging in de zaak ‘Bientu’ heeft zich erover verwonderd dat deze constructie desondanks gebruikt werd. De zaaksofficier van justitie heeft daarover later gezegd dat hij toen nog onvoldoende verdenkingen had tegen die rechtspersonen om dat te kunnen doen.

Dit is echter in strijd met de waarheid. De verdediging beschikt over een processtuk van die tijd van de hand van de zaaksofficier van justitie waarin Ponsford en Tula als verdachten worden aangemerkt.

De verdediging denkt eerder dat het OM in de war geweest is omdat in Nederland dergelijk beslag wel wettelijk mogelijk is. Vanaf het begin der beslaglegging heeft de verdediging het OM erop gewezen dat de beslagleggingen in strijd met het te Curaçao geldende recht zijn gedaan, en dus onrechtmatig, waren.

Omdat reactie uitbleef, heeft de verdediging op 15 december 2012 een klaagschrift tegen de beslagen ingediend bij het Gerecht in Eerste Aanleg. De reactie van het OM op het klaagschrift was tweeërlei.

In de klaagschriftprocedure begon de zaaksofficier uitermate omstandig uiteen te zetten dat de bij de gelegde beslagen gevolgde constructie wel degelijk mogelijk was, omdat de rechtspersonen als vereenzelvigd te beschouwen waren met de hoofdverdachte.

Vrijwel tegelijk volgde op 19 januari 2012 een vordering van het OM aan de rechtercommissaris voor een nieuwe machtiging ter beslaglegging, nu onder de rechtspersonen als zelfstandige verdachten.

Hieruit leidde de verdediging af dat de officier van justitie zelf ook inzag dat het klaagschrift gegrond zou worden verklaard, maar dat hij ook na verkrijging van de nieuwe (tweede) machtiging in de lopende beklagprocedure bleef volharden bij zijn standpunt met dezelfde argumenten, kon de verdediging niet langer als te goeder trouw gedaan beschouwen.

Welnu, op 4 april 2012 besliste de rechter zoals te verwachten was in de klaagschriftprocedure dat de in augustus 2011 gelegde beslagen moesten worden opgeheven. Het OM heeft tot de dag van vandaag geweigerd dat te doen.

Dat het OM als een argument daarvoor gebruikt heeft dat de rechter in zijn beschikking niet heeft overwogen dat de beslagen onrechtmatig waren, is misleidend. Uit het bevel tot opheffing kan niets anders worden afgeleid dan dat de beslagen onrechtmatig waren. Ook heeft het OM zich verdedigd door op te merken dat het tot het leggen van de beslagen was gemachtigd door de rechtercommissaris te Curaçao.

Dat moge waar zijn, maar die rechter- commissaris was terzake kennelijk onvoldoende kundig en is compleet ‘overruled’ in de eerder genoemde beschikking van 4 april 2012.

In ieder geval heeft het OM zich niets aangetrokken van de argumenten van de verdediging vanaf den beginnen dat de beslagen in strijd met recht en wet waren en blijft het OM uiteindelijk zelfs een rechterlijke uitspraak (om het netjes te zeggen) hardnekkig en dus opzettelijk negeren.

Dit apert niet willen uitvoeren door het OM (zoals verklaard in persmededelingen van het OM van 4 en 5 april 2012) van het rechterlijk bevel tot opheffing van de beslagen, duurt nu al meer dan een maand voort. Hierbij handelt het OM bovendien in strijd met een van de meest fundamentele beginselen van een behoorlijke procesorde, namelijk dat de bevelen van de rechter stipt worden uitgevoerd.

Dat het OM weigert om een rechterlijk bevel uit te voeren, kan absoluut niet worden getolereerd in een rechtsstaat. Daaraan doet niets af het argument dat de Amerikaanse rechter nog steeds niet heeft beslist op het rechtshulpverzoek naar aanleiding van de tweede rechterlijke machtiging van januari 2012.

Hieraan voegt de verdediging toe dat zij het OM heeft gewaarschuwd dat ook de tweede machtiging juridisch fout is en dat een eventueel tweede beslag ook weer onrechtmatig zal zijn, omdat er inmiddels daarvoor meer argumenten zijn aan te voeren.

Mr. Wouter Tielkemeijer is in de zaak-Bientu advocaat van hoofdverdachte Robbie dos Santos en onder andere zijn vennootschappen Ponsford en Tula. Dit persbericht werd verzonden vanaf het (mailadres van) kantoor Sulvaran & Peterson, waarvan bekend is dat ook advocaat Eldon ‘Peppie’ Sulvaran optreedt als advocaat van Dos Santos en zijn bedrijven, en dat dit kantoor tevens optreedt als adviseur van Justitieminister Elmer Wilsoe (PS). Tielkemeijer trad tot nu toe niet eerder in de publiciteit en weigerde de media te woord te staan. Tielkemeijer was tot begin 2011 officier van justitie bij het OM op Curaçao en schreef over zijn ervaringen en avonturen het boekje ‘Coup Campo Alegre’, waarin hij ingaat op de verhoudingen en banden tussen de onderen bovenwereld.

Dit artikel is geplaatst in
  1. En hijzelf zat bij het parket ten tijden van de start van de Bientuzaak en gaat nu de verdachte verdedeigen. KLinkt mij ok als maffia in de oren..

    wie gaat er een boek scrijven over deze heer Tielkemeijer??

    En hoezo standpunt OM overbelicht?? Wilsoe was met zijn brief, zijn leugen daarover, zijn persconferentie, zijn memo’s en nog een persconferentie toch veel meer in de schijnwerpers dan de PG, die 1x schriftelijk gereageerd heeft na Wilsoe’ memo.

    Mr. Tielkemeijer bedoeld denk ik “Kant OM te veel belicht naar mijn smaak”

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties