Trouw | WNF: Zonder riool op de Cariben is het herstelplan van Schouten zinloos

Joop Bouma

Koraal voor de kust van Bonaire | Beeld AP

Een herstelplan van minister Carola Schouten (landbouw en natuur) voor de natuur op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba is zinloos zolang er geen afvalwaterzuivering is op de eilanden. ‘Dweilen met de kraan open’, zegt Kirsten Schuijt, directeur van het Wereld Natuur Fonds.

Schouten wil 7 miljoen extra uittrekken om natuur en milieu van Caribisch Nederland op te vijzelen. De situatie op en rond de eilanden is vrij slecht. De Tweede Kamer had minister Schouten gevraagd om een reddingsplan voor het rif, omdat de kwaliteit hard terugloopt. Zonder ingrijpen takelt het bijzondere koraal in de Cariben verder af. Ook op de eilanden zelf holt de natuur achteruit, onder meer doordat met name op Bonaire en Sint-Eustatius duizenden loslopende geiten en ezels alles kaal vreten.

In een overheidsrapport werd de toestand van de ecosystemen en de soorten planten en dieren op de eilanden vorig jaar beoordeeld als ‘matig tot zeer ongunstig’. Caribisch Nederland voldoet bij lange na niet aan de doelen van het VN-verdrag voor behoud van biodiversiteit, dat Nederland tien jaar geleden heeft getekend. Maandag 22 juni debatteert Tweede Kamer over het natuur- en milieubeleidsplan voor Caribisch Nederland.

‘Koraal verkeert in slechte staat’
Het WNF vindt het plan onvoldoende. “Er is veel meer nodig dan die 7 miljoen”, zegt directeur Kirsten Schuijt. “Het koraal verkeert in slechte staat. Als er niet tijdig wordt ingegrepen raakt het rif binnen vijf tot tien jaar in verval.”

Beeld Louman & Friso

Volgens Schuijt zijn de maatregelen die minister Schouten wil nemen betrekkelijk zinloos als de afvalwaterzuivering op de eilanden niet op orde is. Bonaire heeft een beperkte zuiveringsinstallatie, alleen de huizen in Kralendijk langs de kust zijn aangesloten. Op de rest van het eiland hebben bewoners beer- en zinkputten. Saba en Sint-Eustatius hebben geen riolering. Ook regenwater spoelt op de drie eilanden vrijwel direct in zee, waardoor ook de toplaag van de bodem, inclusief de poep van geiten en ezels, in de oceaan terechtkomen.

Volgens het WNF moet de afvalwaterzuivering op de drie eilanden op hetzelfde niveau worden gebracht als in de gemeenten van Europees Nederland. “Het is bizar dat geen van de eilanden een functioneel afvalwatersysteem heeft”, aldus Schuijt. “Op Bonaire is maar 10 procent aangesloten. Afvalwater verdwijnt in de bodem en spoelt direct naar de oceaan. Met rampzalige gevolgen voor het koraal.”

Geen geld voor rioolwaterzuivering
Schouten antwoordde woensdag op Kamervragen van D66 dat zij niet van plan is meer geld uit te trekken voor natuurherstel op de eilanden. Pas na 2025 wil zij verder kijken. Het geld dat nu vrijkomt, is niet bedoeld voor rioolwaterzuivering, aldus de minister. “Dit is bestemd voor de eerste fase van het herstelplan dat gericht is op meest urgente problemen en meest veelbelovende resultaten voor herstel van het koraal.”

Volgens Edison Rijna, gezaghebber op Bonaire, is de situatie op zijn eiland minder somber dan het WNF stelt. “Wij hebben in Kralendijk een rioolsysteem, wij doen ons best.” Maar elders op het eiland kan afvalwater via poreus gesteente in zee spoelen, erkent hij. “Daarbij speelt mee dat oude systemen van dammen om regenwater op het eiland vast te houden niet meer functioneren. Daar valt voor Bonaire nog veel winst te halen.”

Bron: Trouw

2 Reacties op “Trouw | WNF: Zonder riool op de Cariben is het herstelplan van Schouten zinloos

 1. Wederom heeft de gezaghebber in zijn reactie absoluut gelijk. De rioolwaterzuivering (RWZI) op het eiland functioneert prima. Het WNF raad ik aan de uitgebreide studie van Alterra (Wageningen) te lezen waarin uitstekend wordt beschreven dat juist de kustsectie dient te worden gerioleerd om eutroficatie te voorkomen. Ik raad het WNF aan ook de geologische kaart van Bonaire te bestuderen. Dan ziet men dat het binnenland uit diabaas bestaat (vulkanisch) en de kust (fringing reef) uit klip (kalksteen, niet alleen oude riffen), Op dit verschil, – dwz het opname verschil tussen kust en binnenland van afvalwater in de grond plus de bijbehorende chemische reacties (zowel met phosphat als nitraat) met de ondergrond – is door Wageningen en een andere (groot) instituut besloten om uitsluitend de kuststrook te rioleren,
  Voor wat betreft het directe afstromen op Bonaire van regenwater (uitsluitend in de paar natte maanden) het volgende: De natuur heeft zelf gezorgd voor de z.g. saliñas welke er toedienen dat afstromend water eerst wordt opgevangen in deze lage en grote bekkens, het sediment daar achter laat en vandaar stroomt het water in zee. Deze saliñas zij n beschermd op Bonaire. Het systeem saliñas- fringing reef is bekend van cele eilanden in de Cariben. Men (het OLB en gezaghebber) is op Bonaire hier prima van op de hoogte.
  De uitspraak van het WNF via Trouw is volledig ongefundeerd. En zeker dient men de geologische gegevens en met name de geochemische beter te bestuderen voordat zo’n artikel wordt geschreven, zeker door het WNF!!
  Voor de analyse van de achteruitgang van het koraal spelen meerdere factoren (mogelijk o.a klimaatverandering) een rol. Om dit nu (voor Bonaire op het te weinig rioleren te gooien getuigd van te weinig wetenschappelijk inlezen in de materie die voorafgaand aan de bouw vd RWZI zeer breed is geanaliseerd

 2. Ook dat nog

  Corola Schouten,
  Ook voor ons koraal geldt, Sluipmoordenaar..
  Goh Schouten, waar heb je deze bijnaam vaker gehoord?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *