Trouw | Curaçao en Nederland akkoord over derde pakket coronasteun

staatssecretaris Raymond Knops (koninkrijksrelaties) | ANP

Er is een akkoord tussen Nederland en Curaçao over een derde coronasteunpakket voor het eiland. Dat maakten staatssecretaris Raymond Knops (koninkrijksrelaties) en premier Eugene Rhuggenaath (Curaçao) maandag bekend op een persconferentie. Het land krijgt omgerekend een lening van 50 miljoen euro aan coronasteun.

Ook krijgt Curaçao een gift voor scholen (30 miljoen euro), versterking van de rechtstaat (25,3 miljoen euro) en een beter investeringsklimaat (maximaal 20 miljoen euro). In ruil daarvoor moet de regering van het eiland verschillende hervormingen doorvoeren, waaronder het verlagen van ambtenarensalarissen en het aanscherpen van het belastingstelsel. Een nieuwe entiteit, het zogeheten Caribisch hervormings- en ontwikkelingsorgaan (COHO), moet het land helpen bij de uitvoering hiervan.

De gemaakte afspraken zijn “vrijwillig, maar niet vrijblijvend’, staat in een gezamenlijk persbericht. Vrijdag zei Rhuggenaath na afloop van de ministerraad in Den Haag dat het huidige pakket veel beter is dan wat er eerder lag. Zo zou de autonomie die Curaçao sinds 2010 geniet binnen het Koninkrijk beter geborgd zijn. Volgens critici had hij geen andere keuze dan akkoord te gaan, omdat de bankrekening van het land leeg zou zijn.

Aruba en Sint-Maarten, ook landen binnen het Koninkrijk, zijn net als Curaçao al lange tijd in gesprek over verdere noodsteun. Aruba heeft bijna een akkoord voor een derde steunpakket, zei gevolmachtigde minister Guillfred Besaril vrijdag. Sint-Maarten is nog in gesprek over een tweede steunpakket.

Lees ook: Curaçao vreest Rutte’s persconferentie: ‘Geen Nederlandse toeristen is voor ons de doodsteek’

Curaçao wacht met angst en beven op de persconferentie dinsdag. Zal premier Rutte een negatief reisadvies afkondigenvoor vakanties in het buitenland tijdens de kerstvakantie?

Bron: Trouw

Naschrift KKC

De Rijksministerraad samenvatting Landspakketten Curaçao, Aruba en Sint Maarten 3e tranche coronavirusmaatregelen. Met hervormingen toezicht en handhaving financiële (trust met gok) sector gehighlighted.

Klik hier voor het document als u met uw browser het onderstaand Scribd document niet kan lezen of downloaden.

Toezicht Financiele sector

2020 07 06 – Hervormingen Trust/goksector Landspakketten Curaçao, Aruba en Sint Maarten D1 p.9

D.1 Er wordt een integrale doorlichting van de financiële sector uitgevoerd door een externe onafhankelijke partij. Op basis van de uitkomsten van deze doorlichting worden maatregelen geformuleerd om tekortkomingen te adresseren. Opdracht is uitgezet voor 15 september 2020. Het tijdpad voor vervolgacties wordt bepaald op basis van de uitvoeringsagenda.

2020 07 06 – Hervormingen Trust/goksector Landspakketten Curaçao, Aruba en Sint Maarten D2 en D5 p.10

D.2 Er wordt een integrale doorlichting van het stelsel van toezicht (wet- en regelgeving, toezichtbeleid) op de financiële markten uitgevoerd door een externe onafhankelijke partij. Op basis van de uitkomsten van deze doorlichting worden maatregelen geformuleerd om tekortkomingen te adresseren. Opdracht is uitgezet voor 15 september 2020. Het tijdpad voor vervolgacties wordt bepaald op basis van de uitvoeringsagenda.

D.5 De governance van de CBCS wordt versterkt, conform internationale best practices waaronder door het scheiden van verschillende taken binnen de CBCS. Plan van aanpak aanpassing corporate governance is uiterlijk op 15 september 2020 gereed.

Versterken Rechtstaat

2020 07 06 – Hervormingen Trust/goksector Landspakketten Curaçao, Aruba en Sint Maarten H2 p.15

2020 07 06 – Hervormingen Trust/goksector Landspakketten Curaçao, Aruba en Sint Maarten H19 p.17

H.19 Curaçao komt met een getrapt plan voor de modernisering en hervorming van het aanbod van online-kansspelen. Dit plan bevat tevens een realistisch tijdpad met bijbehorende mijlpalen. De modernisering en hervorming omvat ten minste: 1. Wet- en regelgeving die voorziet in een onafhankelijke toezichthouder op online kansspelen. Zij verstrekt ook licenties en handhaaft indien nodig, waarbij als uiterste interventie de licentie kan worden ingetrokken. 2. Waarborgen dat aanbieders van online kansspelen vanuit Curaçao handelen. Tijdpad: Vóór 1 januari 2021: plan voor onderdeel 1 gereed. Vóór 1 juli 2021: plan voor onderdeel 2 gereed. Bijzonderheden: Onderlinge samenhang bezien met H.2.

Aanvullende informatie

Klik hier voor aanvullende documenten op de website van de Tweede Kamer.

2020 07 xx – Landspakketten Curaçao, Aruba en Sint Maarten coronaviruslening 3e tranche by Knipselkrant Curacao on Scribd

2 Reacties op “Trouw | Curaçao en Nederland akkoord over derde pakket coronasteun

  1. Een principe akkoord is geen akkoord maar een wens die alleen doorgaat als aan de voorwaarden is voldaan. Dat weten we al maanden. Nepnieuws dus.

  2. “Martina geeft aan dat de knelpunten en angel van het ondermijnen van de autonomie uit de wereld is geholpen maar geeft verder geen toelichting daarop”.

    Hebben we het over dezelfde Martina die nogal fel tegen “toezicht vooraf was”. Overigens net zo als papegaai McW. Je weet wel met dochter Chanel die als vrijwilliger werkt……

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *