TPO | Kajsa Ollongren tikt politieke partijen op de vingers vanwege schimmige donaties

Bas Paternotte | The Post Online

Alleen SP, Partij voor de Dieren en Forum voor Democratie
houden zich aan de regels | ANP

Minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren (D66) is bezorgd over het feit dat het merendeel van de politieke partijen – waaronder haar eigen partij – bereid is de wet te omzeilen of te overtreden als er een grote donatie wordt geboden. Ze gaat binnenkort in gesprek met deze partijen. Dat schrijft zij woensdag aan de Tweede Kamer na vragen van SP Kamerlid Ronald van Raak.

Uit undercover-onderzoek van de Telegraaf bleek vorige maand dat alle partijen behalve SP, Partij voor de Dieren en Forum voor Democratie (de PVV reageerde

niet) bereid waren om de Wet financiering politieke partijen (Wfpp) te omzeilen in ruil voor geld.

De partijen werden met een gefingeerde naam benaderd met het verhaal dat een donateur in één keer 15.000 euro wil geven en anoniem wil blijven voor het publiek. Dit terwijl het volgens de wet geopenbaard moet worden als iemand in een jaar meer dan 4500 euro aan een partij geeft.

Meerdere partijen wilden helpen om die wet te omzeilen in ruil voor het geld. Zo raadden VVD, D66, ChristenUnie en Denk aan om het bedrag op te knippen en familieleden als tussenpersonen te gebruiken. De manager van het partijbureau van 50PlUS toonde zich zelfs bereid een stapel cash weg te moffelen.

Ollongren:

“Dat een aantal politieke partijen bereid is om potentiële donateurs suggesties te doen om de regels voor openbaarmaking van giften te omzeilen en zodoende in strijd met de geest van de wet lijken te handelen baart mij zorgen. Klaarblijkelijk achten politieke partijen het toelaatbaar om mee te werken aan constructies die ingaan tegen de geest van de Wfpp.”

In de gesprekken die Ollongren met de partijen gaat voeren zal ze er op aandringen ‘dat zij maatregelen gaan treffen om te voorkomen dat in de toekomst wederom het beeld kan ontstaan dat zij bereid zijn om mee te werken aan constructies die ingaan tegen de intentie van de wetgever.’

Van Raak is ontevreden over de reactie van Ollongren. Tegen TPO zegt hij:

“De minister zegt dat dit gedrag van politieke partijen niet door de beugel kan, maar is niet bereid om maatregelen te nemen. Ze doet een moreel beroep op partijen die hebben laten zien dat zij dat morele kompas niet hebben. Als de politiek regels maakt, dan moeten partijen zich daar ook aan houden. Na het reces zal ik de Kamer daarom vragen om hier een debat over te houden.”

Wordt vervolgd.

Bron: ThePostOnline

Een Reactie op “TPO | Kajsa Ollongren tikt politieke partijen op de vingers vanwege schimmige donaties

  1. Graai & de Raaf Consultants

    De minister die schimmige donaties op Curacao gaat aankaarten moet nog geboren worden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *