Opinie | Richard Arends heeft Gouverneur en Staten misleid

Opinie MEP statenlid Edgar Vrolijk

Opinie Edgar Vrolijk (MEP): Staten eisen ontslag Richard Arends

Tijdens een debat in de Staten eerder deze week, heeft Statenlid Edgard Vrolijk (MEP) bewijs overgelegd van een contract die duidt op ondeugdelijk handelen van de voormalige regering. Voormalige minister Mike de Meza (AVP) heeft zijn hoofdadviseur Richard Arends geheimelijk benoemd tot directeur van het staatsbedrijf Refineria di Aruba tegen een absurd hoog salaris, met wurg bepalingen.

Zo moet het bedrijf, willen ze hem ontslaan, een “golden handshake” betalen van 5 jaar salaris verhoogd van 25% omdat hij ‘niet zomaar iemand is’. Richard Arends heeft dit niet gemeld bij de Gouverneur toen hij benoemd werd als minister in 2016, en ook niet als statenlid in 2017.

In 2017 ontkende Richard Arends deze geruchten, maar nu moest hij het bestaan van de arbeidsovereenkomst wel erkennen. Wel zegt Arends dat hij niet meer in dienst is, omdat hij ontslag heeft genomen. Bewijs hiervan heeft hij niet willen overleggen.

Statenlid Edgard Vrolijk (MEP) heeft echter nieuw bewijs overgelegd dat Richard Arends wel degelijk nog in dienst is van het bedrijf, en wel middels een soort verlof.

arbeidscontract RDA raffinaderij Richard Arends

“Dit is iets wat hij moest melden in zijn geloofsbrieven voordat hij minister / statenlid werd. Hij heeft het niet gedaan en heeft dus de Gouverneur en de Staten misleid. Dit en het feit dat hij een dergelijk overdreven salaris heeft geeist en gekregen, onder de precaire financiele omstandigheden van het bedrijf, is voor mij reden om zijn ontslag te eisen. Als Staten moeten wij laten zien dat integriteit geen loos begrip is. Richard Arends moet weg!” aldus Statenlid Edgard Vrolijk (MEP).

Bron: MEP Statenlid Edgar Vrolijk (MEP)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *