27 C
Willemstad
• maandag 21 juni 2021 09:33

Laatste reacties

- Advertentie -

Toename aantal verzoeken ombudsman

ombudsmanWillemstad – In 2012 ontving de ombudsman 906 verzoeken van rechtzoekende burgers en organisaties. Het is een vermeerdering van 182 verzoeken in vergelijking met de 724 verzoeken die de ombudsman in 2011 heeft ontvangen.

Advertentie

Dit blijkt uit het onlangs gepubliceerde jaarverslag 2012.
Van de in totaal 906 verzoeken zijn er uiteindelijk 274 in behandeling genomen en zijn 293 verzoeken formeel niet-ontvankelijk bevonden.
Van het totaal vielen 339 verzoeken niet onder de bevoegdheid van de ombudsman, waardoor deze niet in behandeling konden worden genomen.

,,Van het totaal zijn 36 opgestarte interventies nog niet afgehandeld”, aldus het jaarverslag, dat vervolgt: ,,In het verslagjaar werden acht hoorzittingen gehouden in het kader van verzoeken tegen de ministeries van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP), van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport (OWCS), van Bestuur, Planning en Dienstverlening (BPD) en van Justitie.”

Het verzoek met betrekking tot het ministerie van OWCS werd in overeenstemming met de secretaris- generaal naar tevredenheid van de verzoeker opgelost. In een zaak tegen het ministerie van VVRP werd een rapport uitgebracht terwijl in een andere zaak tegen ditzelfde ministerie de ombudsman nog een rapport moet uitbrengen.

- Advertentie -

Dienstverlening niet voldoende

Over de afdeling Publieke Zaken en Burgerlijke Stand Bevolkingsregister (Kranshi) is de ombudsman niet te spreken. FOTO ANTILLIAANS DAGBLAD
Over de afdeling Publieke Zaken en Burgerlijke Stand Bevolkingsregister (Kranshi) is de ombudsman niet te spreken. FOTO ANTILLIAANS DAGBLAD

In de rapportage wordt dieper ingegaan op enkele specifieke klachten.
De klachten van de burgers tegen de Kasnan di Bario, voorheen de dienstverlening bij Ban Bario Bek, betroffen het niet met de gewenste voortvarendheid behandelen van aanvragen van burgers voor diverse materiële voorzieningen zoals onderstandsuitkeringen, de toeslag ter aanvulling van het ouderdomspensioen en de ppkaart voor kosteloze medische behandeling.

,,De vastgestelde afhandelingtermijnen worden herhaaldelijk niet nageleefd”

, aldus de ombudsman die overigens wel lovend is over de contactambtenaar voor de Kasnan di Bario waarmee prettig en goed is samengewerkt. Met betrekking tot Domeinbeheer is de ombudsman minder tevreden:

,,Het aantal verzoeken dat betrekking heeft op de dienstverlening van Domeinbeheer vertoont in dit verslagjaar alweer een toename. Dit was te verwachten omdat deze dienst nauwelijks medewerking verleent aan de ombudsman. Het oplossen van de klachten door middel van interventie verloopt uitermate moeizaam door het continu uitblijven van de aan deze organisatie verzochte reactie.”

De verzoeken gaan voornamelijk over de lange wachttijden voor de afhandeling van ingediende verzoeken om toekenning van het recht op erfpacht, verzoeken van erfgenamen om verdeling domeingrond van een overleden ouder of grootouder, legalisatie van op illegale wijze toegeëigende percelen domeingrond en over de lange wachttijden voor de verkaveling van domeingronden. Ook over de afdeling Publieke Zaken en Burgerlijke Stand Bevolkingsregister is de ombudsman niet te spreken:

,,De buitensporig lange tijd die bovenbedoelde dienst nodig heeft om een onderzoek te verrichten naar de legaliteit van de persoonsdocumenten van de betrokken burgers, veroorzaakt veel verdriet en ongenoegen bij deze burgers. Niet alleen ontvangen deze burgers geen schriftelijke verklaring met vermelding van de wettelijke grondslag waarop de intrekking of vervallenverklaring van het paspoort berust, zij ontvangen ook geen uitleg over hoe lang het onderzoek zal duren, waarover het onderzoek gaat en op welke wijze zij beroep of bezwaar kunnen aantekenen tegen deze wijze van optreden.”

De afdeling Publieke Zaken en Burgerlijke Stand Bevolkingsregister weigert vaak paspoorten af te geven aan gewettigde kinderen van buitenlandse vrouwen.
Deze buitenlandse vrouwen hebben door hun huwelijk met lokale mannen met een Nederlandse nationaliteit de Nederlandse nationaliteit verkregen.
Ook duurt het afgeven van een stamboomverklaring te lang.

,,De termijn is vaak langer dan zes maanden, terwijl de stamboomverklaring nodig is voor de afwikkeling van erfenissen en boedelscheidingen. Ondanks het feit dat het aantal klachten tegen deze dienst in het verslagjaar is afgenomen, constateert de ombudsman dat het aantal klachten per jaar onvoorspelbaar is. In dit verslagjaar verliepen de interventies van de ombudsman bij deze dienst zeer moeizaam.”

Bron: Antiliaans Dagblad

Advertentie

back home

Artikel delen

Dit artikel is geplaatst in

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

- Advertentie -

Lees ook

- Advertentie -

Zoeken

- Advertentie -

NTR | Steeds moeilijker om naar Aruba te vluchten; ‘we blijven het proberen’

Sharina Henriquez ORANJESTAD – De Arubaanse grens met Venezuela is ook de dichtstbijzijnde grens voor het hele Nederlandse Koninkrijk. En die wordt nu met Nederlandse hulp strenger dan...

DH | No sixth tranche liquidity support

THE HAGUE--Because Curaçao and St. Maarten for the most part are not complying with the conditions of the sixth tranche of liquidity support, the Kingdom Council of...

Ingezonden | ‘RdK en directeur De Lannoy in de fout’

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie...

AntilliaansDagblad | UD: drama overheidsbedrijf Gebe

Philipsburg - De partij United Democrats (UD) zegt dat een ander ‘drama’ lijkt te gaan plaatsvinden bij een overheidsbedrijf. Dit keer gaat het om nutsbedrijf Gebe, zo...

AntilliaansDagblad | Oud-minister Sevinger blijft vastzitten

Oranjestad - Oud-minister en parlementariër Benny Sevinger brengt de verkiezingen in gevangenschap door. De rechter-commissaris heeft zaterdag het schorsingsverzoek afgewezen. De beperkingen van de verdachte zijn wel...

AntilliaansDagblad | Registratie voor VVU begonnen

Willemstad - Ambtenaren die in aanmerking komen voor de Vervroegd Vrijwillige Uitstroom (VVU) kunnen zich inmiddels hiervoor officieel aanmelden. Nadat de wet onlangs in de Staten werd...
- Advertentie -