Tijdelijke maatregel handhaving rechtsorde weer verlengd

wetten2WILLEMSTAD — Het tijdelijk Landsbesluit mandaat handhaving rechtsorde en de uitvoering van de politietaak is wederom met zes maanden verlengd. De verlenging is nodig omdat de politiewet, die het functioneren van de politie en handhaving van de rechtsorde op het eiland moet regelen, officieel nog steeds niet van kracht is in het autonome land Curaçao.

Advertentie

Bij de overgang naar de autonome status, dus na 10-10-‘10, kwamen onder andere de politiewet, maar ook tal van andere wetten, op een zogenoemde ‘negatieve lijst’ te staan.
De wet ging daardoor niet automatisch over naar het nieuwe land Curaçao.
Dat hield in dat er een nieuwe wet moest komen, de Landsverordening Bevordering openbare orde en bescherming gemeenschap (de zogenoemde moederwet), in de volksmond nu nog Politieregeling genoemd, maar deze wet is ook nog steeds niet ingevoerd.
Om de politietaken wettelijk binnen goede kaders te houden, kreeg de minister van Justitie bij landsbesluit het tijdelijk mandaat om namens de regering bestuurlijke bevoegdheden uit te oefenen met betrekking tot de handhaving van de rechtsorde en de uitvoering van de politietaak, alsmede het toezicht daarop te doen uitoefenen. Omdat de moederwet nog steeds niet is ingevoerd, dient deze wet wel continu te worden verlengd, in afwachting van de introductie van de daadwerkelijke wetgeving. De laatste verlenging dateert van 13 februari van dit jaar en geldt met terugwerkende kracht vanaf 17 januari.
Op deze laatste datum liep de vorige verlenging af.
Het tijdelijk Landsbesluit mandaat handhaving rechtsorde en de uitvoering van de politietaak heeft de geldigheid van een jaar en kan telkens met zes maanden worden verlengd.
In het landsbesluit, waarin melding wordt gemaakt van de verlenging, wordt aangegeven dat ‘het wetgevingstraject voor de totstandkoming van een Landsverordening Bevordering openbare orde en bescherming gemeenschap nog niet is afgerond waardoor de noodzaak voor een verlenging van het tijdelijk Landsbesluit mandaat handhaving rechtsorde en de uitvoering van de politietaak aanwezig is’.

bron: Amigoe

Advertentie

back home

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *