Telegraaf | Europese opperrechters bezorgd over Turkije

Maarten W.C. Feteris, president van de Hoge Raad der Nederlanden | Foto: Hollandse Hoogte

Maarten W.C. Feteris, president Hoge Raad der Nederlanden | Hollandse Hoogte

Den Haag – De hoogste rechters van de Europese Unie hebben vrijdag kritiek geuit op het aan de kant schuiven van talrijke magistraten en aanklagers in Turkije na de couppoging van 15 juli.

Het Netwerk van Presidenten van de Hoogste Gerechtshoven van de Europese Unie, waarvan de president Maarten Feteris van de Hoge Raad deel uitmaakt, heeft zijn grote zorg uitgesproken over de situatie in dat land.

Ze wijzen erop dat er meer dan 2700 rechters en openbare aanklagers in Turkije zijn geschorst en dat tegen velen van hen arrestatiebevelen zijn uitgevaardigd. Ze zien dat als een inbreuk op de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht en als een bedreiging voor de rechtsstaat. De magistraten dringen er bij Turkije als lid van van de Raad van Europa op aan de rechtsstaat en de mensenrechten in Turkije te eerbiedigen.

Bron: telegraaf

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *