Take your kid to work day

Toen ik een jaar of 10 was heeft mijn vader ons eens op een zondagmiddag meegenomen naar zijn werk, een ziekenhuis. Waarschijnlijk in de hoop om onze interesse te wekken voor zijn vakgebied. Terwijl mijn zus en een vriendinnetje in de operatiekamer een boeiend college kregen over de werking van de hart-longmachine, besloot ik in een opwelling om een gezellige boodschap voor mijn vader en zijn collega’s op het whiteboard te schrijven. Toen echter bleek dat ik het operatieschema voor de volgende dag had uitgewist, werd mijn vader daar niet vrolijk van. Dat was de eerste en tevens laatste keer van het ‘take your kid to work’-experiment en met mijn aspiraties voor het medische vakgebied is het nooit meer wat geworden.
Recent voltrok zich – eveneens in een ziekenhuis – een ander ‘take your kid to work’-drama.
Een verpleegkundige op de intensive care (IC)-afdeling nam haar dochter mee naar de nachtdienst. De dochter wilde met het oog op de wereldwijde Miss International-verkiezingen haar portfolio uitbreiden met een item over de gezondheidszorg in Nederland. De verpleegkundige heeft op de IC-afdeling enkele foto’s gemaakt van de dochter in het uniform van de verpleegkundige met daaroverheen een ‘Miss International Netherlands’-sjerp. De dochter heeft de foto’s op Facebook gezet met de volgende tekst: ‘(…) I thought it was nice to hear from the staff that no matter how sick people are and how little of the people who get in the intensive care department will survive, they do this work for the few people who do get through. For the very few, who do survive.’ Het ziekenhuis heeft de verpleegkundige vervolgens op staande voet ontslagen.
De rechter oordeelde dat het de verpleegkundige aangerekend mag worden dat de privacy van de patiënten geschonden werd. Daarnaast is verwijtbaar dat de verpleegkundige het mogelijk heeft gemaakt dat foto’s op internet zijn geopenbaard waarvoor geen toestemming bestond, welke foto’s een – voor de werkgever schadelijk – beeld geven. Het ziekenhuis had namelijk aangevoerd dat de tekst die de dochter op Facebook had geplaatst een verkeerd beeld geeft, alsof slechts weinig patiënten de intensive care levend verlaten terwijl in werkelijkheid sprake was van een relatief laag mortaliteit-percentage. Daardoor werden de belangen van het ziekenhuis geschaad. Het ziekenhuis mocht de verpleegkundige deze verwijten ernstig aanrekenen. Wel is van belang dat de verwijten zijn terug te voeren op één relatief korte gebeurtenis, waarbij de verpleegkundige ondoordacht en onzorgvuldig heeft gehandeld. Er was geen sprake van kwade bedoelingen. Gelet ook op het zeer lange dienstverband van 35 jaar, mocht het ziekenhuis de verpleegkundige dan ook niet op staande voet ontslaan. Wel heeft het verwijtbaar handelen geleid tot een vertrouwensbreuk. De arbeidsovereenkomst werd daarom ontbonden zonder toekenning van een vergoeding.
Welke lessen vallen hieruit te leren?

  • Les 1: Een werknemer moet voorzichtig zijn met het doen van uitingen op social media. Hoewel dit in principe in de privésfeer gebeurt moet de werknemer ook altijd rekening houden met de belangen van de werkgever.
  • Les 2: Werkgevers doen er goed aan om een gedragscode omtrent het gebruik van social media en internet in te voeren. In die code moeten duidelijke richtlijnen en mogelijke sancties worden opgenomen.
  • Les 3: Een eenmalige ondoordachte actie van een werknemer, hoe ernstig ook, hoeft niet altijd tot een ontslag op staande voet te leiden.

De belangrijkste les die ik u kan meegeven is echter: Never ever ever take your kid to work. Als u na het lezen van deze column nog niet overtuigd bent, kijk dan de hilarische aflevering van The Office ‘Take your daughter to work day’ op  (niet tijdens werktijd uiteraard, zie de gedragscode omtrent internetgebruik van uw bedrijf).

Door: Annemarijke Bach Kolling

Mr. Annemarijke Bach Kolling is advocaat/partner bij Spigt Dutch Caribbean Advocaten.

Bron: Antilliaans Dagblad

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *