Democracy now! | Monday, May 15, 2021

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience with...

Extra | Journaal 17 mei 2021

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Nu.cw | ‘Nederland stuurt vaccins voor heel Suriname’

Nederland heeft toegezegd ongeveer 700.000 coronavaccins naar Suriname te sturen, ruim voldoende voor de gehele bevolking. De Surinaamse president Chan Santokhi zei dit zaterdag tijdens een bijeenkomst,...

Nu.cw | Voedselbank Curaçao krijgt donatie van 100.000 gulden

Stichting Johannes Bosco heeft een donatie van 100.000 gulden toegezegd aan de Voedselbank Curaçao. Dat is een verdubbeling van het bedrag dat de Voedselbank vorig jaar ontving...

ParadiseFM | Stranden overdag toegankelijk; avondklok vanaf 23 uur

De regering kondigde vanmorgen nieuwe versoepelingen van de coronamaatregelen aan. Al deze maatregelen gaan in op woensdag 19 mei. Hier staan ze op een rij: De avondklok...

ParadiseFM | Morgen laatste vaccinatiedag in Sambil

Winkelcentrum Sambil stopt woensdag als vaccinatiecentrum. Dat betekent dat morgen, dinsdag 18 mei, de laatste dag is dat mensen daar voor hun coronavaccin terecht kunnen. De sporthal...
- Advertisement -spot_img

SMOC | Russische handel en wandel, geopolitiek en milieu: D66 stelt schriftelijke Kamervragen12 november 2014

HomeNieuwsGezondheidSMOC | Russische handel en wandel, geopolitiek en milieu: D66 stelt schriftelijke...

SMOC
SMOC

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is al decennialang belast met de Isla-raffinaderij en dan wel vooral met de overlast ervan. Recent mocht ook het Ministerie van Defensie zich roeren in de casus Isla naar aanleiding van klachten van defensiepersoneel. Met grote dank aan D66 zijn er vandaag twee ministeries bijgekomen. De Tweede Kamerleden Hachchi en Van Veldhoven (beiden D66) hebben de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu aan de tand gevoeld over de geopolitieke opstelling van de Koninkrijksregering inzake internationale milieu- en klimaatverdragen. Het is aan Staatssecretaris Mansveld om de schriftelijke Kamervragen van Hachchi en Van Veldhoven te beantwoorden. Daarnaast mag ook Minister Koenders van Buitenlandse Zaken aan de bak. Enkele weken terug mocht hij al een brief van SMOC ontvangen, nu hebben Hachchi en Sjoerdsma (beiden D66) schriftelijke Kamervragen gesteld over de handel en wandel van de Isla in Rusland. SMOC juicht de Kamervragen van harte toe. Hieronder zijn de Kamervragen terug te lezen.

Internationale milieu- en klimaatverdragen
Vragen van de leden Hachchi en van Veldhoven aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over de Isla raffinaderij in verhouding tot internationale milieuverdragen, ingezonden op 11 november 2014.

1. Hoe verhoudt de stellingname van de regering dat de milieuvervuiling en CO2 uitstoot van de Isla raffinaderij een puur Curaçaose aangelegenheid is, zich met de internationale verplichtingen die we in verdragen zoals het Montreal protocol en het biodiversiteitsverdrag voor het hele Koninkrijk der Nederlandsen zijn aangegaan?

2. In de 5e nationale rapportage over het Nederlandse biodiversiteitsbeleid wordt wel ingegaan op Curaçao, maar wordt met geen woord gerept over de Isla raffinaderij. Waarom komt de Isla raffinaderij niet in deze rapportage voor, terwijl het toch een van de grootste problemen voor het behoud van biodiversiteit op en in de buurt van het eiland is?

3. Sommige internationale verdragen op het gebied van milieu, klimaat en natuur, zoals de bovengenoemde Montreal protocol en het biodiversiteitsverdrag, gelden voor hele Koninkrijk, maar andere verdragen, zoals bijvoorbeeld het Kyoto protocol, zijn alleen van toepassing op het Europese deel van het Koninkrijk der Nederlanden. Kunt u aangeven waarom die verdragen niet voor het hele Koninkrijk gelden, en of de Isla raffinaderij daar een rol bij speelt?

4. Op dit moment bent u bezig met de voorbereidende onderhandelingen voor een nieuw internationaal klimaatverdrag. Zullen de verplichtingen die te zijner tijd worden aangegaan in deze onderhandelingen voor het hele Koninkrijk der Nederlanden gelden, of alleen voor het Europese deel, en waarom?

Russische handel en wandel
Vragen van de leden Hachchi en Sjoerdsma aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en aan de Minister van Buitenlandse Zaken over de Isla raffinaderij in relatie tot de EU-sancties, ingezonden op 11 november 2014.

Bent u bekend met het bericht “Venezuela buys 2 Russian crude cargoes for Curaçao refinery –sources” 17 oktober 2014?
Bent u van mening dat de verwerking van aardolie uit Rusland, in de door de Venezolaanse PDVSA geëxploiteerde Isla raffinaderij op Curaçao, in overeenstemming is met de EU-sancties jegens de Russische federatie?
Zijn er andere samenwerkingsverbanden tussen de Isla raffinaderij op Curaçao en Russische bedrijven bij u bekend die op gespannen voet staan met de EU-sancties jegens de Russische federatie, en zo ja, welke?
De  sanctiewet is onlangs door de Staten van Curaçao verworpen. Daarmee heeft Curaçao, tot de tijd dat de Rijksanctiewet in werking treedt, de juridische ruimte genomen om zelf te beslissen bij welke EU-sancties zij zich wel of niet zal aansluiten. Heeft de Curaçaose regering zich naar uw mening bereid getoond om zich wel bij de EU-sancties richting de Russische federatie aan te sluiten en ervoor te zorgen dat bedrijven op Curaçao, met de Isla raffinaderij in het bijzonder, in lijn met die EU-sancties handelen?
Op welke manier spreekt u de Curaçaose regering aan op de politiek-morele verplichting dat bedrijven op Curaçao, waaronder de Isla raffinaderij, zich ook houden aan de EU-sancties jegens de Russische federatie?
Bron: SMOC

Dit artikel is geplaatst in

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties