30 C
Willemstad
• donderdag 21 september 2023

CC | Silvania proud of World Poker Tour to celebrate new gambling legislation

WILLEMSTAD - The WTP Curacao Invitational Poker Tournament in Curacao is scheduled for September 25th. Minister Javier Silvania of Finance announced a few weeks ago that he...

DH | Accomplice of drug lord ‘Nuto’ Wawoe voluntarily extradited

AMSTERDAM/SANTO DOMINGO--The Dominican authorities have now extradited Dutch citizen Terence Ángelo Richard De Vries to the Netherlands. Local media previously reported that he had given up his...

Ingezonden | Kaping werk eilandsraad Bonaire

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie...

ParadiseFM | Terence de Vries uitgeleverd aan Nederland

De Nederlandse drugsverdachte Terence de Vries is vorige week uitgeleverd aan Nederland. De Vries werd op dezelfde dag als Nuto Wawoe gearresteerd in Sto. Domingo. In tegenstelling tot...

Democracy now! | Wednesday, September 20, 2023

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 20 september 2023

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra
- Advertisement -spot_img

Schotte: ‘Commissie van Toezicht VDC weer op een lijn’

HomeMediaSchotte: 'Commissie van Toezicht VDC weer op een lijn'
CvT Veiligheidsdienst volgens premier Schotte eerder niet op één lijn
In het rapport ‘Doe het zelf’ van de Commissie Rosenmöller ging het ook over de VDC en de screening. CvT Veiligheidsdienst volgens premier Schotte eerder niet op één lijn FOTO ANTILLIAANS DAGBLAD

Willemstad – De Commissie van Toezicht (CvT) van de Veiligheidsdienst Curaçao (VDC) bracht woensdagavond voor velen nogal verrassend een persbericht uit.

De meeste mensen kennen deze commissie niet, wat haar werk en verantwoordelijkheden zijn en al helemaal niet welke personen in deze commissie zitting nemen.

Toch kwam de commissie vorig jaar kort in het nieuws toen premier Gerrit Schotte (MFK), politiek verantwoordelijk voor de VDC, in zijn urenlange verklaring ‘Een jaar later’ in de Staten op 11-10- ’11 verklaarde dat de CvT nogal verdeeld zou zijn geweest. Het kreeg toen niet de aandacht die zo’n belangrijke opmerking verdient, maar Schotte beweerde feitelijk dat de commissieleden alles behalve op één lijn zaten en dat de voorzitter op eigen houtje zou hebben gehandeld.

Eerst naar wie in de commissie zit. Die bestaat uit voorzitter Hans de Boer (rechter en vice-president op Aruba – niet te verwarren met Jan de Boer op Curaçao – aangewezen door de president van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie), zoals gisteren door deze krant gemeld in verband met het persbericht van de CvT, en de twee leden Dito Vlieg (als voorzitter van de bezwaaradviescommissie administratieve rechtspraak LAR) en Geomaly Martes (als directeur van Stichting Overheidsaccountantsbureau, Soab).

Het werk van de commissie, het toezicht op de VDC, is geregeld in artikel 22 van de Landsverordening houdende regels inzake de met de bescherming van democratische rechtsorde in Curaçao belaste overheidsdienst; kortweg de Landsverordening Veiligheidsdienst Curaçao.

,,Er is een commissie van toezicht, die belast is met de volgende taken: a. het uitoefenen van toezicht op de taakuitvoering van de Dienst; b. het onderzoeken en beoordelen van klachten over het optreden van de dienst.

De Commissie bestaat uit:
a. een door de president van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Curaçao, Aruba, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba aangewezen persoon, die deel uitmaakt van de rechterlijke macht, als voorzitter;
b. de voorzitter van de Bezwaaradviescommissie, bedoeld in de Landsverordening administratieve rechtspraak;
c. de directeur van de Stichting Overheidsaccountantsbureau.

De griffier van het Gerecht in Eerste Aanleg fungeert als secretaris van de Commissie.”

Terug naar de verklaring van premier Schotte op 11 oktober in reactie op het rapport ‘Doe het zelf’ van de Commissie Rosenmöller, toen het ook ging over de VDC en de screening.

De oordeelsvorming in de CvT was feitelijk onmogelijk, aldus Schotte, door het voortdurende ontbreken van overeenstemming tussen de voorzitter en de twee overige leden. Als gevolg hiervan zouden door voorzitter rechter De Boer van de commissie ‘eigenmachtig besluiten zijn genomen’ en volgens de premier kennelijk zelfs ook buiten de procedure om mededelingen gedaan aan het Gerecht, dat de bezwaren van het hoofd Edsel Gumbs van de VDC behandelde.

Dat is zorgwekkend, meende premier Schotte, ‘te meer nu die mededelingen ook nog eens op gespannen voet stonden met de feitelijke gang van zaken’. Met andere woorden: Schotte stelde op 11 oktober vorig jaar dat rechter De Boer als voorzitter van de CvT niet de waarheid verkondigde in zijn mededelingen aan het Gerecht op Curaçao.

Daarover was door de minister-president naar eigen zeggen uitvoerig bericht aan de voorzitter van de CvT, ‘echter zonder dat daar een reactie op is ontvangen’. Door het optreden van de voorzitter van de CvT, buiten de hem in de Landsverordening Veiligheidsdienst Curaçao toegekende bevoegdheden en ondanks de daartegen door de beide andere leden gemaakte bezwaren, is de gang van zaken rond de handelswijze van de premier ten aanzien van Gumbs zeer vertroebeld en werd in de publiciteit door de grootste oppositiepartij (PAR) stelselmatig de indruk gewekt dat het kabinet Schotte ten onrechte uit was op het terzijde schuiven van een onwelgevallig diensthoofd, ‘ondanks andersluidende oordelen van de rechter, die tot drie keer toe enkele procedurele bezwaren gebruikte’.

Aldus de premier over de CvT van de VDC. Woensdagavond maakte de CvT in een persbericht melding kennis te dragen van ‘het onderzoek naar het lekken van informatie over de benoembaarheid van ministers en de resultaten daarvan’.

,,De commissie hoopt dat de moeilijke periode waarin de VDC nu verkeert binnenkort kan worden afgesloten en dat ook aan iedereen duidelijk kan worden gemaakt hoe gegevens omtrent de benoembaarheid van ministers op straat konden komen te liggen en welke maatregelen er zijn genomen om herhaling van dergelijke gebeurtenissen te voorkomen.”

 

Bron: Antilliaans Dagblad

Dit artikel is geplaatst in

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties