Scherpere dienstverlening bij scheepsregistratie vereist

Earl BalbordaWILLEMSTAD —

“Er verlopen helaas nog tal van zaken log, die soepeler moeten lopen met betrekking tot de dienstverlening die wij bieden binnen de scheepvaartsector”

, aldus minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) Earl Balborda (PNP). Hij doelt op de recente uitval van het communicatiesysteem voor schepen, die onder de Curaçaose vlag varen.

“Dit kwam omdat een rekening van 20.000 gulden niet tijdig werd betaald aan de lokale communicatie-provider waar het systeem is ondergebracht. Dit kan natuurlijk niet”

, aldus de minister. Hij licht toe dat deze dienstverlening onder de Maritieme Autoriteit Curaçao (MAC) valt en dat de afhandeling van de rekening via het ministerie van Financiën tijdig had moeten plaatsvinden.

“Uiteindelijk gaat het hier niet om een groot bedrag en wat men moet beseffen is dat de uitwerking zeer nadelige gevolgen kan hebben voor de perceptie van de klanten.
Het communicatiesysteem dient er immers toe dat de schepen in contact staan met de havens die ze aandoen.
De schepen liepen tijdens de uitval ook kans op beboeting”

, aldus minister Balborda.
Het ministerie van VVRP heeft zich voor 2013 als belangrijk doel gesteld om onder andere de dalende tendens van de afgelopen jaren met betrekking tot de scheepsregistratie te keren.

Dit wordt beoogd door een lange termijn-marketingbeleid, dat zowel een groei van de sector als een groei van inkomsten moet bewerkstelligen.
Hierbij wordt het belang benadrukt van het bijwonen van maritieme beurzen en klantenbezoeken, om zo de interesse in het Curaçaose register te vergroten.
De MAC richt zich daartoe op de in het rapport ‘Koers voor onze Maritieme Toekomst’ (2010) geïdentificeerde doelmarkten, namelijk de koopvaardij binnen de Europese Economische Ruimte (EER)-landen, zoals Scandinavië, Malta en de Kanaaleilanden, de internationale visserij, commerciële jachten, schepen en jachten in aanbouw.

“De promotie moet de dalende trend in het register binnen twee tot drie jaar stoppen en moet na 2014 leiden tot een geleidelijke stijging van het aantal registraties”

, aldus de doelstelling van het ministerie.

Initiatief-wetsontwerp
Onafhankelijk van het ministerie van VVRP heeft de partij Pais (zoals reeds eerder door de Amigoe gemeld) een initiatief-wetsontwerp ingediend bij de Staten, waarin impulsen voor de economie en de internationale financiële dienstverlening centraal staan. Het initiatiefontwerp betreft het geven van een impuls aan beleggingsactiviteiten bij de scheepvaartbedrijven op Curaçao.
Hierbij wordt ook verwezen naar de bevindingen uit het rapport ‘Koers voor onze Maritieme Toekomst’, waarin een sterk groeiende markt voor megajachten werd omschreven.
Vanuit deze optiek heeft Pais een voorstel gedaan om een tweetal belastingen, de scheepstonnagebelasting en de inkomstenbelasting, zodanig te wijzigen dat de bestaande fiscale regelingen ook van toepassing zijn op megajachten.

“Deze incentives zouden uiteindelijk ook een bevorderend effect kunnen hebben op het aantal scheepsregistraties”

, aldus Pais-partijleider Alex Rosaria.

Audit
Minister Balborda laat tevens weten dat er in 2014 een audit zal plaatsvinden, vergelijkbaar met een Federal Aviation Authority (FAA)-audit binnen de luchtvaart, waar het eiland hard naartoe zal moeten werken.
Het gaat om het ‘Voluntary IMO Member State Audit Scheme’ (VIMSAS).
In de begroting van 2013 stelt het ministerie van VVRP dat er in dat verband met Nederland afspraken dienen te worden gemaakt, aangezien de IMO-verplichtingen zich op Koninkrijksniveau bevinden.

“MAC werkt aan het wegwerken van de in 2007 geconstateerde afwijkingen op nationaal niveau. Hiertoe wordt een traject afgerond dat bestaat uit het wegwerken van hiaten in de wet- en regelgeving, het trainen en upgraden van het MAC- personeel en het verstevigen van de organisatie.”

Balborda stelt dat concrete stappen worden ondernomen binnen de sector om aan de kwaliteitseisen van de audit te kunnen voldoen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *