Rutte zwijgt over gedrag van Marvelyne Wiels

Marvelyne Wiels - moru bondia-3

Gevolmachtigde Minister Marvelyne Wiels gaf een geheel andere lezing van het gebeurde, die echter niet werd gestaafd met de geluidsopnamen van de woordenwisseling en de daarop volgende schermutseling

Den Haag – Minister-president Mark Rutte weigert zich uit te spreken over het incident dat op 28 februari tussen Gevolmachtigde minister Marvelyne Wiels (Pueblo Soberano) en de journalist Dick Drayer plaatsvond.

Wiels was niet gediend van de aanwezigheid van de journalist die verslag wilde doen van een activiteit bij de Dr. Nelly Winkelschool. Zij reageerde geagiteerd toen de verslaggever haar groette en probeerde zijn fotocamera weg te duwen.

Vervolgens probeerden twee als lijfwacht optredende functionarissen hem de deur uit te werken. In het geduw en getrek liep Drayer een stomp tegen zijn borst op. Hij heeft bij de politie aangifte gedaan wegens bedreiging en mishandeling.

Wiels besloot in reactie daarop eveneens aangifte te doen. Zij gaf een geheel andere lezing van het gebeurde die echter niet werd gestaafd met de geluidsopnamen die waren gemaakt van de woordenwisseling en de daarop volgende schermutseling.

Voor Tweede Kamerlid Ronald van Raak (SP) was het zoveelste incident waarbij Wiels betrokken was aanleiding om schriftelijke vragen te stellen aan Rutte. Hij wilde onder meer van de premier weten wat diens oordeel is over het agressieve gedrag van de Gevolmachtigde minister en of dat gedrag passend is voor een lid van de Rijksministerraad.

De Gevolmachtigde Minister van Curaçao Marvelyne Wiels toont 'bewijs' tijdens een persconferentie op 13 november 2013 nn.a.v. beschuldigingen over een vermeende Msc-titel, CV-fraude, nepotisme en vriendjespolitiek.

De Gevolmachtigde Minister van Curaçao Marvelyne Wiels toont ‘bewijs’ tijdens een persconferentie op 13 november 2013 nn.a.v. beschuldigingen over een vermeende Msc-titel, CV-fraude, nepotisme en vriendjespolitiek.

Gisteren stuurde Rutte zijn antwoord op de in totaal tien vragen van Van Raak naar de Kamer. De premier had daar slechts twee zinnen voor nodig: ,,De aangelegenheid waarop de vragen betrekking hebben, behoort tot de bevoegdheid van de autoriteiten van het land Curaçao. Het is niet aan de minister-president, minister van Algemene Zaken om in zijn hoedanigheid van voorzitter van de ministerraad of voorzitter van de raad van ministers van het Koninkrijk deze aangelegenheid van een standpunt te voorzien.”

Rutte weigert niet alleen op de vragen in te gaan, maar is ook niet bereid aan het verzoek van het SP-Kamerlid te voldoen om contact op te nemen met zijn Curaçaose ambtgenoot Ivar Asjes om het optreden van Wiels te bespreken. De Nederlandse minister-president weigerde eerder ook al inhoudelijk in te gaan op Kamervragen toen de Gevolmachtigde minister in opspraak raakte door het buiten de procedures om weggeven van baantjes op het Curaçaohuis aan familie en vrienden en – zoals het in Den Haag wordt aangeduid – het plegen van cv-fraude.

Rutte liet toen weten dat het Statuut voor het Koninkrijk hem als voorzitter van de Rijksministerraad geen mogelijkheden biedt om Gevolmachtigde ministers de toegang tot de Trêveszaal te weigeren. Voor de Kamer was dat aanleiding om de Raad van State te verzoeken advies uit te brengen over de positie van Gevolmachtigde ministers.

GevMin Marvelyne Wiels, vlak voordat ze een slaande beweging naar de journalist maakt. Links haar bodyguard. Foto |  Persbureau Curaçao

GevMin Marvelyne Wiels, vlak voordat ze een slaande beweging naar de journalist maakt. Links haar bodyguard. Foto | Persbureau Curaçao

De uitkomsten daarvan zullen nog wel enige tijd op zich laten wachten. In de Haagse wandelgangen is intussen de verbazing groot dat de Curaçaose regering, maar ook de Staten Wiels, aan wier integriteit publiekelijk wordt getwijfeld, laten zitten.

Bron: Antilliaans Dagblad

back home

Zie hier de brief van Ronald van Raak aan de Tweede Kamer

Beantwoording Kamervragen Over de Agressie Van de Gevolmachtigde Minister Van Curaçao Tegenover Een Journal…


Bronnen

 

back home

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *