RO | Benoemingen bij Raad van State

De benoeming van mevrouw Schwengle (52 jaar) houdt verband met de vacature die was ontstaan door het vertrek van staatsraad Croes

Mevrouw mr. M.G.M. Schwengle wordt lid van de Raad van State van het Koninkrijk namens Aruba.

De heer mr. N.J. Schrijver wordt staatsraad in de Afdeling advisering van de Raad van State. Staatsraad mr. N.S.J. Koeman wordt benoemd in de Afdeling advisering. De heer Koeman is sinds 2010 staatsraad in de Afdeling bestuursrechtspraak. Bij benoeming in de Afdeling advisering wordt gelijktijdig ontslag verleend uit de Afdeling bestuursrechtspraak. De (Rijks)ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om hen voor benoeming voor te dragen.

De benoeming van mevrouw Schwengle (52 jaar) houdt verband met de vacature die was ontstaan door het vertrek van staatsraad Croes per 1 juni 2016.

De benoeming van de heer Koeman (68 jaar) vindt plaats om de beoogde kennis en ervaring op het gebied van infrastructuur, milieu en energiebeleid binnen de Afdeling advisering te versterken.

De benoeming van de heer Schrijver (63 jaar) in de Afdeling advisering vindt plaats met het oog op algemene vraagstukken van wet- en regelgeving.

De benoeming van mevrouw Schwengle gaat in met ingang van de datum van beëdiging en die van de heren Koeman en Schrijver per 1 september 2017.

Bron: Rijksoverheid

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *