Rijk steekt 170 miljoen in BES

Den Haag – Het Rijk besteedt jaarlijks 230 miljoen euro aan Caribisch Nederland en ontvangt via belastingen en premies zo’n 60 miljoen terug.
De gemiddelde Nederlandse bijdrage per inwoner van Bonaire, Sint Eustatius en Saba bedraagt circa 10.000 euro, zo’n 5.500 euro minder dan het Rijk uittrekt per burger van Europees Nederland.
Die brengen dat echter wel zelf op en nemen ook het saldo van kosten en inkomsten (170 miljoen euro) van de drie eilanden voor hun rekening.
Die cijfers kwamen gisteren op tafel tijdens een overleg van de Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken met de minister Ronald Plasterk (PvdA) van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over BES-aangelegenheden.
De bewindsman vertelde erbij dat het overgrote deel van de rijksbijdrage gaat naar onderwijs, gezondheidszorg en sociale zaken alsmede de vrije uitkering waarmee de Bestuurscolleges de eilandelijke taken bekostigen.

De commissieleden toonden zich met Plasterk tevreden over de begrotingsdiscipline van de drie eilanden.

,,Bonaire heeft voor de tweede keer op rij een positieve balans.
Het zou goed zijn als er ook wordt gereserveerd voor de toekomst”

, aldus André Bosman (VVD) die zich wel zorgen maakt over de personele capaciteit.

,,Als er iemand weggaat is er een probleem.
De basis is broos.
Misschien is dit op te lossen door te twinnen met een grotere gemeente.”

Ook Gert-Jan Segers (ChristenUnie) maakte complimenten.

,,Kan de minister de eilanden helpen om goede medewerkers vast te houden?
Kan er technische bijstand worden geboden en is daar budget voor?”

Ronald van Raak:

,,Het gaat steeds beter, niet alleen met het geld maar ook met de verhoudingen.
In 2010 keken we nog als vreemden naar elkaar.
Er is sprake van een open houding.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *