26 C
Willemstad
• dinsdag 20 april 2021 06:21

Telegraaf | Zaak ABN Amro: ’Mogelijk nog meer verdachten’

Bart Mos Amsterdam - Het als verdachte aanmerken van oud-ABN Amro-topman Gerrit Zalm en zijn voormalige collega-bestuurders Joop Wijn en Chris Vogelzang is een ’momentopname’ – er kunnen...

AntilliaansDagblad | Brandstofvoorziening Bonaire niet in gevaar geweest

Kralendijk - Na een fout bij het lossen van brandstof op 13 april heeft Curoil naar eigen zeggen adequaat gereageerd om de brandstofvoorziening voor Bonaire te garanderen. Om...

AntilliaansDagblad | Statenvragen over Port City Aruba

Oranjestad - Onafhankelijk Statenlid Daphne Lejuez, inmiddels toegetreden tot de nieuwe politieke partij Accion 21, vindt dat het project Port City niet mag worden behandeld door de...

AntilliaansDagblad | ‘Paardenraceplan herevalueren’

Willemstad - De Sociaal-Economische Raad (SER) heeft vraagtekens bij de cijfers van financiële inkomsten en spin-off die het paardenrenplan Hipódromo Almirante Brion voor ogen heeft. De conclusie is...

AntilliaansDagblad | Vertraagde publicatie jaarrekening CBCS

Willemstad - De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) heeft de jaarrekening 2019 - vijftien maanden na einde boekjaar - gepubliceerd. De accountantsverklaring dateert van 28...

AntilliaansDagblad | Defensie vaccineert in de Cariben

Willemstad - Sinds de opening van de vaccinatiestraat op de marinebasis Parera was de tussenstand op vrijdag 16 april: 5.854 prikken. Dat is inclusief het eigen personeel...
- Advertisement -spot_img
HomeLandenCuraçaoRekenkamer: Soab is belemmerd in haar taak

Rekenkamer: Soab is belemmerd in haar taak

WILLEMSTAD — De Algemene Rekenkamer Curaçao (ARC) is van oordeel dat de houding van ministers en het ambtelijk apparaat jegens de Soab de tijdige en juiste, ofwel ‘richtige’ uitvoering van de controlewerkzaamheden heeft belemmerd, waardoor de Stichting Overheidsaccountantsbureau (Soab) niet in staat was om haar wettelijke controle goed en tijdig uit te voeren. Dat schrijft de ARC in een brief naar de Staten.

In deze brief wordt de stand van zaken rond de jaarrekeningcontroles van zowel het voormalige eilandgebied Curaçao en het land Nederlandse Antillen als het land Curaçao behandeld.
Die controles worden uitgevoerd door de Soab en vervolgens de ARC.
Van de Soab heeft de ARC vernomen dat zij haar eerdere planningen voor de jaren 2010 en 2011 niet heeft kunnen realiseren als gevolg van enkele omstandigheden:

allereerst waren de ministeries niet in staat om tijdig de gevraagde informatie op te leveren; daarnaast zou de voormalige minister van Justitie in eerste instantie geen toestemming hebben gegeven voor de controle van de uitgaven van dit ministerie, waardoor de Soab pas begin augustus 2012 met deze controle kon aanvangen;
de landsontvanger heeft in overleg met de voormalige minister van Financiën besloten om de bestanden van het ontvangersysteem GOS niet aan de Soab ter beschikking te stellen op grond van privacyoverwegingen.

Het anonimiseren van de gegevens in dit systeem heeft inmiddels, na zeven maanden, plaatsgevonden, ‘maar hierbij zijn teveel gegevens verloren gegaan.
De selectie dient nu opnieuw te worden vervaardigd’, aldus de brief;
de controle bij de Douane kon nog niet worden gestart als gevolg van het voortdurend niet beschikbaar zijn van de betrokken medewerkers; en tot slot konden er bij de controle van de Staten als onderdeel van de staatsorganen na het ontstaan van de politieke crisis in augustus 2012 geen nadere afspraken meer worden gemaakt.

Consequenties


“De consequentie hiervan is dat de voortgang van de noodzakelijke verbetering van het financieel beheer wordt vertraagd.
Uiteindelijk kan dit leiden tot de situatie dat de Staten belangrijke informatie wordt onthouden, hetgeen betekent dat de Staten haar controlerende functie niet tijdig en volledig kan uitoefenen.
Wanneer de Soab haar werk niet goed en tijdig kan doen, kan dat ook gevolgen hebben voor de aard en omvang van de werkzaamheden van de Rekenkamer.
Overigens is het niet de bedoeling van de wetgever dat de Rekenkamer de werkzaamheden van de Soab overneemt.
De Rekenkamer acht het belemmeren van de werkzaamheden van de Soab een ernstige verstoring van het wettelijk geregeld verantwoordingsproces hetgeen indruist tegen de beginselen van de rechtstaat.”

De ARC benadrukt dat het personeel van de Soab in de uitoefening van zijn taak ‘het recht van toegang heeft tot alle plaatsen, waar eilandsgelden of goederen worden bewaard of administratie daaromtrent wordt gevoerd, het personeel het recht heeft alle boeken, verantwoordingen, registers en bescheiden, betrekking hebbende op of verband houdende met de overheidsadministraties in te zien;
de gewone en buitengewone rekenplichtigen gehouden zijn, aan het personeel van de Soab, de inlichtingen te verstrekken, welke deze met het oog op de ‘richtige’ uitoefening

Dit artikel is geplaatst in

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties