Rechtspositie gevangenen beter

Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Fred Teeven

Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Fred Teeven

Willemstad/Kralendijk – De rechtspositie voor gedetineerden in Caribisch Nederland moet worden verbeterd. Dat concludeert de Raad van de Rechtshandhaving. Volgens de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, Fred Teeven, is de Raad over het algemeen positief over de gang van zaken in de Justitiële Inrichting Caribisch Nederland (JICN). Dat laat hij weten in een reactie op het rapport van de Raad van de Rechtshandhaving naar aanleiding van de doorlichting van de JICN en de Stichting Reclassering Caribisch Nederland (SRCN).

Advertentie

,,Een hecht team medewerkers zet op betrokken wijze een verantwoord ‘detentieproduct neer’. De omstandigheden waarbinnen dit alles plaatsvindt zijn niet altijd optimaal, maar met een flinke dosis creativiteit en improvisatievermogen draait thans een professionele organisatie”, volgens Teeven.

Volgens de staatssecretaris blijkt uit het rapport dat de gevangenen betrekkelijk weinig tekort komen en er sprake is van wederzijds respect tussen medewerkers en gedetineerden.

Teeven: ,,Behoudens de veelal positieve bevindingen ziet de Raad op een aantal onderwerpen ruimte tot verbeteringen, met name op het gebied van de rechtspositie van gedetineerden.”

Zo beveelt de Raad aan om alle containercellen in gelijke mate te voorzien van warmtewerende voorzieningen en willen ze dat alle medewerkers in voldoende mate zijn uitgerust om om te gaan met fysieke agressie.
Ook oordeelt de Raad kritisch over het transport van gedetineerden binnen de BES-eilanden.

Professionalisering SRCN noodzakelijk
De Raad concludeert dat de Stichting Reclassering Caribisch Nederland (SRCN) over het algemeen op consciëntieuze wijze inhoud geeft aan de reclasseringswerkzaamheden, waarbij op een positieve wijze wordt omgegaan met de reclassant en zijn rechtspositie. Maar ze constateren ook dat de komende jaren op een aantal punten verbetering nodig is. Zo vinden zij professionalisering van SRCN noodzakelijk, waarbij SRCN zich dient te richten op het bevorderen van de deskundigheid van medewerkers in het reclasseringswerk en het creëren van een solide fundament in de vorm van methodisch werken.
Volgens staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie geeft dit onderzoek naar de reclassering in Caribisch Nederland een ‘getrouw beeld van de lokale situatie’.
Omdat de Raad de aanbeveling doet om de reclassering verder te professionaliseren heeft Teeven SRCN verzocht een meerjarenplan op te stellen ter bevordering van de professionalisering van de reclasseringswerkers en het creëren van een methodisch fundament als basis voor de uitvoering van de reclasseringsactiviteiten.
Hierbij zal, laat Teeven weten, expliciet rekening worden gehouden met de omstandigheden, mogelijkheden en beperkingen van Caribisch Nederland en het beschikbare financiële kader alsmede met de positie van het slachtoffer.

,,Ik ben verheugd te constateren dat de Raad met betrekking tot zowel de Justitiële Inrichting Caribisch Nederland (JICN) als de SRCN, twee belangrijke partners in de justitieketen in Caribisch Nederland, over het algemeen positief oordeelt. Ik zal erop toezien dat het bereikte kwaliteitsniveau bij beide organisaties wordt geborgd, alsmede dat de aandachtspunten die nog verdere verbetering behoeven, daar waar past binnen de financiële en contextuele mogelijkheden, worden opgepakt. De uitvoering van de aanbevelingen zal ik nauwgezet monitoren”

, belooft de staatssecretaris. In 2007 stelde het Europees Comité voor de preventie van foltering en onmenselijke of vernederende behandeling (CPT) vast dat het toenmalige huis van bewaring op Bonaire in vele opzichten niet voldeed aan de eisen.
Naar aanleiding van dat rapport is de JICN een verbetertraject gestart.

,,Het positieve oordeel van de Raad over de JICN bevestigt de inspanningen die sinds 2008 zijn geleverd om het kwaliteitsniveau van de sanctietoepassing in de JICN voldoende op orde te krijgen”, aldus Teeven.

Bron: Antilliaans Dagblad

Advertentie

back home

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *