31 C
Willemstad
• donderdag 21 oktober 2021 13:20

Laatste reacties

- Advertentie -

65 Hoger beroepen in 2013

Samenwerking Raad van State in jaarverslag

raad van stateWillemstad – In 2013 zijn 65 hoger beroepen in behandeling genomen die betrekking hebben gehad op zaken uit Curaçao, Aruba, Sint Maarten en de BES-eilanden. Dit heeft geresulteerd in 57 uitspraken en acht intrekkingen. In 2013 werden daarnaast negen verzoeken om voorlopige voorziening behandeld.

Advertentie

- Advertentie -

Dit staat in het jaarverslag 2013 van de Nederlandse Raad van State (RvS) die de samenwerking beschrijft met het Gemeenschappelijk Hof van Justitie op de eilanden.
De RvS geeft advies over wetgeving aan regering en parlement en spreekt recht in bestuursrechtelijke geschillen.

,,In alle landen van het Koninkrijk is onafhankelijke en onpartijdige rechtspraak een fundament van de rechtsorde.
Het handhaven en versterken van dat fundament is een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid.
In dat kader past de nauwe samenwerking tussen het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba en de RvS.
Deze houdt een vruchtbare uitwisseling in van kennis en ervaring op het gebied van administratieve rechtspraak binnen het Koninkrijk”, aldus het jaarverslag.

Behalve de samenwerking met het Hof van Justitie wordt ook intensief samengewerkt met de Raden van Advies (RvA) binnen de drie Caribische landen van het Koninkrijk.
Er zijn immers taken die overeenkomen met die van de afdeling Advisering van de RvS. In het jaarverslag staat:

,,Sinds 2010 is een goede samenwerking tussen de RvA van de landen Aruba, Curaçao en Sint Maarten en de RvS op gang gekomen.
Tijdens een eerste overleg tussen de raden (quadripartite overleg) in 2011 is een samenwerkingsprogramma vastgesteld.
Dit houdt onder meer in dat nieuw benoemde wetgevingsjuristen van de RvA een stageprogramma volgen bij de RvS. Ook in 2013 is hiervan gebruik van gemaakt door Sint Maarten.
In maart 2013 vond op Sint Maarten een nieuw overleg plaats tussen de afdeling Advisering en de RvA van Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Tijdens dat overleg is gesproken over de institutionele verankering van de deugdelijkheid van bestuur, de positie van de gouverneur en het toezicht op de begroting.
Met de benoeming van staatsraad Goedgedrag in de afdeling Advisering ontstond in 2013 een bijzondere relatie met de RvA van Aruba, waarvan staatsraad Goedgedrag eveneens lid is.
Eerder bestond zo’n relatie met de RvA voor Sint Maarten, waarvan oud-staatsraad van het Koninkrijk Richardson buitengewoon lid was.”

In 2013 is tijdens een overleg op Sint Maarten bovendien vastgelegd dat er gewerkt wordt aan een de institutionele verankering van de deugdelijkheid van bestuur, de positie van de gouverneur en het toezicht op de begroting.

- Advertisement -

Aandacht Constitutioneel Hof
Het Constitutioneel Hof van Sint Maarten krijgt in het jaarverslag bijzondere aandacht. Een van de leden van het Hof en diens plaatsvervanger worden namelijk benoemd op voordracht van de RvS van het Koninkrijk.

,,Bij landsbesluit van 23 oktober 2013 is staatsraad Vermeulen als zodanig benoemd.
Tot die datum was staatsraad Vermeulen plaatsvervangend lid van dit Hof en was staatsraad Van Dijk lid, tevens vicepresident van het Hof.
Staatsraad Timmerman-Buck is benoemd tot plaatsvervangend lid.
Op 8 november 2013 heeft het Constitutioneel Hof van Sint Maarten uitspraak gedaan in een zaak waarin gevraagd werd het Wetboek van Strafrecht van Sint Maarten vooraf en in abstracto te toetsen aan de Staatsregeling van Sint Maarten.
Deze zaak is aanhangig gemaakt door de ombudsman van Sint Maarten”

, zo wordt verslag gedaan.

Bron: Antilliaans Dagblad

Advertentie

back home

- Advertisement -

Artikel delen

Dit artikel is geplaatst in

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

- Advertentie -

Lees ook

- Advertentie -

Zoeken

- Advertentie -

Opinie | Het toppunt van onverdraagzaamheid

Naar aanleiding van het stuk van de Asosashon over homo’s van dominees en pastoors die verenigd zijn in de associatie van christelijke voorgangers (APK) wil ondergetekende graag...

Telegraaf | Politici Bonaire boos op Ollongren: ’Dit verraadt onbekendheid met het leven in Caribisch Nederland’

Den Haag - Een Kamerbrief van demissionair minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) waarin de bevolking van Caribisch Nederland wordt opgeroepen om korter te douchen en de airco vaker...

Democracy now! | Wednesday, October 20, 2021

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience with...

Extra | Journaal 20 oktober 2021

 Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Nu.cw | Overheidsschuld Curaçao ruim vier miljard gulden

De overheidsschuld van Curaçao is ten opzichte van het einde van het kwartaal weinig veranderd. De schuld van het tweede kwartaal van 2021 is ruim 4 miljard...

PBC | Inflatie Caribisch Nederland stijgt weer

Persbureau Curacao KRALENDIJK – De prijzen op Bonaire zijn in juli, augustus en september 4,3 procent gestegen ten opzichte van het jaar daarvoor. Dit meldt het CBS. In...
- Advertentie -