Rechters: pas nieuwe Jeugdwet aan

Regels sluiten niet op elkaar aan, zeggen kinderrechters

Regels sluiten niet op elkaar aan, zeggen kinderrechters

Kinderrechters pleiten voor aanpassingen in de nieuwe Jeugdwet. Ze willen dat het makkelijker wordt gedwongen zorg voor jongeren goed te regelen, meldt de Raad voor de Rechtspraak.

Advertentie

De regels voor uithuisplaatsing staan zowel in de nieuwe Jeugdwet als in het Burgerlijk Wetboek. Volgens de kinderrechters sluiten die regels niet goed op elkaar aan.

Onduidelijkheid
Daardoor zou het risico bestaan dat een jongere in een gesloten inrichting wordt opgenomen, terwijl een andere vorm van uithuisplaatsing beter is.

Ook dreigt er onduidelijkheid over de rechtspositie van jongeren die uit huis geplaatst worden.

Overleg
De Jeugdwet regelt dat gemeenten verantwoordelijk worden voor alle jeugdhulp. Jeugdzorg is nu nog voor een deel bij provincies ondergebracht.

Morgen overlegt een kinderrechter met de Eerste Kamer over de voorgestelde aanpassingen. Zij wil dat de Eerste Kamer de wet niet aanneemt zolang die niet is aangepast.

Bron: NOS.nl

Advertentie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *