Rechter vernietigt Ministeriële Beschikking

rechtbankWILLEMSTAD — Het gerecht heeft vorige week woensdag de Ministeriële Beschikking van 6 mei, waarin minister van Justitie Nelson Navarro een verzoek tot voorwaardelijk invrijheidstelling (VI) van de gedetineerde Esmond Paulina afwijst, vernietigd.
Volgens de rechter wordt de beschikking onvoldoende gemotiveerd.
Hij besloot verder dat Paulina op 1 juli voorwaardelijk vrijgelaten wordt.

Paulina kreeg op 14 mei 2008 een gevangenisstraf van acht jaar opgelegd en zou in aanmerking komen om op 8 mei dit jaar voorwaardelijk vrijgelaten te worden.
Maar de minister heeft twee dagen daarvoor – conform een negatief advies van het Centraal College voor de Reclassering – besloten om niet tot voorwaardelijke invrijheidstelling (VI) over te gaan.

Het college heeft een negatief advies uitgebracht omdat Paulina samen met anderen in de gevangenis medegedetineerde Rayan Frans op 6 februari 2010 zwaar zou hebben mishandeld. Daarbij werd een kapmes of een scherp voorwerp gebruikt en de man liep kap- en steekwonden op.
Paulina ontkende betrokken te zijn geweest bij de mishandeling, maar werd toch voor veertien dagen in een strafcel opgesloten.

In de Ministeriële Beschikking staat verder dat Paulina op een later tijdstip wel in aanmerking zou kunnen komen voor een VI, maar hij besloot de beschikking aan te vechten.
Een bezwaarschrift hiertegen werd op 13 mei ingediend en op 17 juni door het gerecht behandeld.

Volgens de rechter komt de beschuldiging inderdaad in de lichte categorie van het spectrum van mogelijke zeer ernstige misdragingen.
Maar hij voegt echter daaraan toe dat ruim drie jaren zijn verstreken sinds het incident.

“Er valt verder in het licht van de genoemde omstandigheden niet in te zien waarom de VI nog met een jaar en negen maanden moet worden uitgesteld, waardoor Paulina twee jaar en acht maanden langer zou moeten uitzitten.”

Paulina mag dus vandaag naar huis, maar moet zich wel houden aan de gestelde voorwaarden. Zo moet hij zich gedurende de proeftijd, die tot 8 januari 2016 loopt, onder toezicht en begeleiding van de reclassering blijven.
Zo moet hij een sollicitatietraining, individuele coaching-gesprekken en sociale Equip-trainingen volgen.
Ook moet hij zich bij de Fundashon Maneho pa Adikshon (FMA) aanmelden voor een intakegesprek en eventuele begeleiding.
Als hij zich niet aan de eisen houdt, wordt hij wederom opgesloten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *