28 C
Willemstad
• donderdag 20 juni 2024

Extra | Journaal 19 juni 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Tuesday, June 18, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 18 juni 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

NRC | Staakt Aruba het verzet tegen het homohuwelijk?

Podcast Mogen binnenkort ook op Aruba mensen van het gelijke geslacht trouwen? Vandaag stemt het Arubaanse parlement daar opnieuw over. En dat wordt spannend, want gelijke rechten voor...

CN | Gokbedrijf Dama reageert op faillissement: ‘We zijn financieel gezond’

Jeffrey Noeken - CasinoNieuws.nl Een week na het uitgesproken faillissement op Curaçao laat Dama weten dat het bedrijf financieel gezond is. Volgens het gokbedrijf kwam de uitspraak onverwacht...

Democracy now! | Monday, June 17, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...
- Advertisement -spot_img

Rechter bezoekt Malpais en Kokomo

HomeMediaRechter bezoekt Malpais en Kokomo

In kort gedingzaak vliegenplaag

WILLEMSTAD — De zitting van het kort geding dat door Toin van de Mosselaar, eigenaar en directeur van Kokomo Beach, is aangespannen tegen het afvalverwerkingsbedrijf Selikor, heeft vanochtend plaatsgevonden. De rechter besloot rond half elf om zelf een kijkje te gaan nemen op de landfill Malpais en bij Kokomo Beach. Selikor-directeur Wesley Kook stelde herhaaldelijk dat het bedrijf helemaal bij is met het afdekken van afval, wat door de eisende partij betwist werd.

Advertentie

De rechter besloot aan het einde van deze zitting samen met de partijen een bezoek te brengen aan Landfill Malpais en Kokomo Beach. Zo gezegd, zo gedaan.
De rechter besloot aan het einde van deze zitting samen met de partijen een bezoek te brengen aan Landfill Malpais en Kokomo Beach. Zo gezegd, zo gedaan.

Dit door onder andere het aandragen van filmmateriaal, dat met een drone (onbemand vliegtuigje) op 10 januari op circa 20 meter hoogte boven Malpais is opgenomen.

Op dit filmpje is duidelijk te zien hoeveel onafgedekt afval er ligt. Aangezien Selikor tot gisteren om uitstel van de zaak heeft gevraagd en men gesteld heeft ongeveer een maand nodig te hebben om al het afval af te dekken, meen ik aan de hand van de opnames dat dit probleem niet zomaar binnen een maand zal zijn opgelost”, aldus Van de Mosselaar.

Van de Mosselaar zette de gang naar de rechter in omdat hij de vliegenplaag op Vaersenbaai, waar Kokomo is gevestigd, wijt aan het niet tijdig afdekken ofwel begraven van zowel het aanwezige afval als kadavers op Malpais.
De raadsman van Kokomo, Dave Liqui- Lung, vroeg in zijn verzoekschrift van de rechter om ‘Selikor te bevelen om het afval en de dode dieren te Malpais binnen twee dagen na betekening van het vonnis, volledig, behoorlijk en zorgvuldig af te dekken en afgedekt te houden en of te verwerken; en anders op straffe van een direct opeisbare dwangsom van 10.000 gulden per dag, of gedeelte van een dag, dat gedaagde (Selikor, red.) daarmee in gebreke blijft’.
Tevens wordt hierin gevraagd het minimale bedrag van de dwangsom op 5000 gulden vast te stellen.
Kokomo stelt dagelijks inkomstenderving te hebben door de vliegenplaag omdat er slechts snacks verkocht kunnen worden en de keuken dicht is.
Bovendien lijdt het bedrijf door de ontstane situatie reputatieverlies waardoor bezoekers wegblijven.
Ook werd gevraagd om het vonnis voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad te stellen en het afvalverwerkingsbedrijf in de kosten van het kort geding te veroordelen. Bij de zitting was Van de Mosselaar aanwezig met zijn echtgenote Dian en zoon Tim. Selikor werd vertegenwoordigd door de raadsmannen Robert Bottse en Michiel Noordhoek, in het bijzijn van Selikordirecteur Kook en de operational manager van het afvalverwerkingsbedrijf, John Cijntje.
De rode draad in het verweer van Selikor was dat het causaal verband niet wordt aangetoond tussen de hoeveelheid onafgedekt afval en/of onverwerkt afval te Malpais en de vermeende vliegenplaag.

Het door Kokomo overgelegde verslag van de bevindingen van Pest Control NV geeft geen enkele steun voor de conclusie dat de oorzaak van de vliegenplaag gezocht moet worden in de wijze waarop Selikor het beheer en de exploitatie van Malpais voert.
Het feit dat Pest Control van mening is dat de bron van de vliegenplaag elders in de nabijheid van het restaurant gezocht moet worden, kan niet tot de conclusie leiden dat Selikor het beheer en de exploitatie op ondeugdelijke wijze voert”

, aldus Selikor, dat benadrukte dat het ISOgecertificeerd is en zich aan alle verband houdende standaarden houdt, binnen de wet functioneert en zich aan de hindervergunning houdt.

Van de Mosselaar: “Men stelt nu dat er geen causaal verband is gelegd, maar dit is niet de eerste maal dat wij van een dergelijke vliegenplaag overlast hebben. Medio vorig jaar was daar ook sprake van en toen heeft de GGD onderzoek verricht naar de mogelijke bron.
De GGD heeft toen gesteld dat er geen andere mogelijke bron is vastgesteld in de omgeving van Kokomo. We zitten op 1,7 kilometer afstand van de landfill. Selikor is hiervoor op de vingers getikt.”

Kook haakte hierop in door te stellen: “Het is onjuist dat de GGD ons op de vingers zou hebben getikt. De discussie of Malpais wel of niet aan de overlast van vliegen bijdraagt, speelt immers al jaren. De GGD bezoekt al jaren de landfill voor inspecties en heeft ons nooit te kennen gegeven dat wij de bron zouden zijn.”

Selikor stelde tevens dat er ‘geen diepgaand onderzoek is verricht naar de oorzaak van de vermeende vliegenplaag in het restaurant van de eiser’.
Gedurende de zitting wezen overigens alle partijen meermaals op het feit dat ‘deze vochtige periode van het jaar sowieso gekenmerkt wordt door een grote aanwezigheid van vliegen’.
Kook stelde dat hij onlangs bij Caracasbaai ook heeft meegemaakt dat mensen hun eten lieten staan vanwege vliegenoverlast.

Dit is duidelijk niet in de windstrook onder Malpais. Men heeft er overal last van.”

Bottse zei vervolgens dat hij onlangs een bezoek bracht aan een restaurant bij Blue Bay:

Mijn indruk was dat daar minder vliegen waren ongeacht dat dit restaurant ook in de windstrook onder de landfill ligt. Ik meen dat vliegenvorming ook met de hygiënische omstandigheden te maken heeft en mijn indruk was dat bij dit restaurant deze omstandigheden beter waren.”

Op deze uitspraak van de advocaat volgde een felle reactie van Dian van de Mosselaar:

Gaan we nu op die toer? Wij nodigen iedereen uit om bij ons in de keuken te kijken, men kan van de keukenvloer eten, zo schoon is het!”

Gus Weetink, de uitbater van Playa Porto Marie, kreeg van de rechter ook het woord en gaf een reactie:

Hoe dichter men bij Kokomo en Malpais komt, hoe groter de overlast. Iedereen onder de wind van de landfill heeft er last van, niet alleen wij maar ook andere uitbaters zoals Azzuro, Daaibooi en bij Piscaderabaai. Het verspreidt zich. Ondanks de getroffen maatregelen zoals spuiten – waardoor de kosten de pan uitrijzen – blijft er sprake van overlast en daardoor blijven de bezoekers weg.”

De rechter liet tot slot weten zich ervan te willen vergewissen of Selikor alle benodigde maatregelen heeft getroffen.
De vraag kwam tevens ter sprake of bij een eventueel vonnis, het opleggen van een dwangsom uitvoerbaar is.

Uitspraak op 22 januari.

Het filmpje dat Van de Mosselaar met de drone liet maken is te zien op de website van de Amigoe.

Bekijk hier het filmpje: NB: beelden kunnen als schokkend worden ervaren.

bron: Amigoe

Advertentie

back home

Dit artikel is geplaatst in

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties