28 C
Willemstad
• vrijdag 19 april 2024

Democracy now! | Wednesday, April 17, 2024

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 17 april 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Tuesday, April 16, 2024

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 16 april 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Monday, April 15, 2024

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 15 april 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra
- Advertisement -spot_img

Progreso di Korsou Blog | Politiek Landschap: een tussenstand

HomeAuteursProgreso di Korsou Blog | Politiek Landschap: een tussenstand
Progreso di Korsou Blog - Bienestar di Pueblo
Progreso di Korsou Blog – Bienestar di Pueblo

Wat zou de uitslag zijn als er volgende week verkiezingen zouden worden gehouden op Curaçao? Deze vraag wordt wel bijna dagelijks ergens in ons land gesteld. Het zijn roerige tijden. Wij keken in onze glazen bol en kwamen tot een analyse. Noodzakelijkerwijs is die deels geïnformeerd en deels speculatief.

Wij zijn dan ook erg benieuwd naar de reacties. Wie ziet welk deel anders, en waarom? Discussier mee op onze Facebookpagina.

We hebben nu 6 partijen en twee splinterfracties in ons parlement. De meerderheid van de stemmers is over geen van hen echt tevreden.  Hier volgt ons lijstje met huidige en voorspelde zetelaantallen. Daarna volgt de uitleg bij de voorspellingen, en de analyse.

 • PAIS:  Nu 4, wordt 1
 • PAR:  Nu 2, wordt 5
 • PNP:  Nu 1, wordt 0
 • PS:  Nu 5, wordt 1
 • MFK:  Nu 5, wordt 6 of 1
 • MAN:  Nu 2, blijft 2
 • Leeflang / UKH:  Nu 1, wordt 2
 • Sulvaran:  Nu 1, wordt 0

De optelsom leert dan dat er tussen de 4 en de 10 zetels voor het oprapen liggen, afhankelijk van wat er met de MFK gebeurt.

Eerst een versimpeling: het landschap is al zeker twee decennia verdeeld in twee kampen. Laten we ze de linker en rechter vleugel noemen, zonder enige speen van ideologie overigens. Elke vleugel omvat 10 zetels, vandaar dat onze coalities altijd zo onstabiel zijn. Aan de linkerzijde scharen we de MFK en PS. Centraal zwevend de MAN. Op de rechtervleugel de PAR, PAIS, PNP en UKH. Het oude FOL was ook links.

Voor het bereiken van stemmers in de twee vleugels zijn twee heel verschillende campagnestijlen en communicatie strategieën nodig. Tot nu toe slaagt geen partij er in om de brug te slaan tussen die twee vleugels en in beide vijvers te vissen. Velen proberen het ook niet eens.

Dan de kanttekeningen per partij, beginnend bij de grootste variabele, de MFK. De MFK is bijna geheel verweven met de persoon van hun partijleider. Zonder hem op de lijst en bij de campagne, blijft er weinig over. Op 9 september begint de Babel rechtszaak tegen Dhr. Schotte. Mocht hij veroordeeld worden en ook gelijk daarna opgesloten worden (ongeacht het dan met zekerheid volgende hoger beroep), dan zal dat een vacuüm slaan in het politieke landschap.  In de andere scenario’s zal hij o.a. een martelaarsrol kunnen spelen en (mits de partijfinancierders er nog in geloven) de MFK de grootste partij kunnen laten worden.

PAIS heeft haar achterban keer op keer teleurgesteld, met als klap op de vuurpijl de motie waarbij Marvelyn Wiels voorlopig mag blijven zitten in Den Haag. In de ogen van PAIS een tijdelijk noodzakelijk kwaad, maar het is voor veel stemmers niet te verkroppen. Het laatste wetsvoorstel van PAIS is wel van belang om rond te krijgen voordat er verkiezingen zijn. Dat betreft onder andere het verbieden van fotoapparatuur in de stemhokken (stemfies) en de verzelfstandiging van het Hoofdstembureau.

De PAR is de logische plek waar veel PAIS stemmers naar zullen terugkeren, en waar ze ook vandaan kwamen. De PAR maakt zich op voor een comeback. De mate van succes daarvan zal afhangen van hoe open ze zich opstellen en met hoeveel vernieuwing en verjonging ze kunnen komen. De oude PAR werd gezien als arrogante technocraten. De nieuwe PAR zal eerst overtuigend *nieuw* moeten zijn. Een sterke en ervaren partijleider zal helpen. Lijstduwers ook. Verder hebben de stemmers op de rechtervleugel ook niet veel keus meer….er is in theorie ruimte voor een nieuwe partij, maar dat zal deze vleugel alleen maar verder laten versplinteren. Als een handvol capabele (ex) politici zich nu weer aan de PAR verbinden zal dat een aanzuigende werking hebben.

PNP kunnen we kort over zijn. Onder Davelaar voorspellen we 0 zetels. Mocht Suzy Romer partijleidster worden, dan krijgt PNP ten minste 1 zetel. Mevrouw Romer is een ervaren en capabele bestuurder, en het zou zonde zijn om haar enkel in de Staten te hebben.

PS is al tot sterven gedoemd vanaf de tragische dag dat Helmin Wiels werd vermoord. De partij is sindsdien zichzelf openlijk aan het verscheuren. De partijleider zoekt al een tijd naar zijn volgende baan. Veel PS stemmers zullen, ook weer bij gebrek aan alternatief op de linkervleugel, uitwijken naar de MFK of de MAN, tenzij de FOL een comeback wil wagen. Desondanks denken we dat PS toch een zetel behoudt, getrokken door familieleden van Helmin Wiels. Noem het een soort na-ijlend effect.

MAN is een partij met een kleine trouwe aanhang die zal blijven voortsudderen. De partij oogt verwarrend, met een mix van positieve en ervaren mensen, en negatieve figuren waar sterke verhalen van corruptie en belangenverstrengeling aan kleven.

UKH is goed voor twee zetels, vooral komende vanuit de gepensioneerden, en trouwe aanhang die mevrouw Leeflang heeft en al had vanuit haar tijd bij de PAR en haar scherpe oppositie voering de laatste jaren.

Sulvaran is een vraagteken. Het kan zijn dat die overstapt, of uit de politiek stapt. Maar als hij voor zichzelf een nieuwe partij begint voorspellen we 0 zetels daarvoor.

Conclusie: aannemende dat Gerrit Schotte campagne kan voeren als partijleider van de MFK, voorspellen we:

 • Rechtervleugel 8 zetels voor PAR/PAIS/UKH
 • Linkervleugel 9 zetels voor MFK/MAN/PS

En om de resterende 4 zetels zal weer bitter gestreden worden. Tot zover is het oude wijn in nieuwe zakken.

Wat verfrissend zou zijn is een stuk overtuigende politieke vernieuwing qua aanpak en transparantie. En het vinden van een partij(leider) die met succes stemmers op de beide vleugels aanspreekt.

Bron: Progreso di Korsou.

Progreso di Korsou is een groep van mensen die graag een bijdrage willen leveren aan de ontwikkeling van het land Curaçao op vele terreinen, gericht op de lange termijn. Dit doen wij onder andere door via de (reguliere en sociale) media deel te nemen aan het maatschappelijk debat en onze meningen en adviezen te geven over tal van onderwerpen en beleidsterreinen. Hiervoor hebben wij een vaste kern van mensen en daarnaast af en toe gastschrijvers. Voorlopig wil Progreso alleen een platform bieden aan mensen om ideeën uit te wisselen en met elkaar de dialoog aan te gaan over sociaal-economische thema’s. Like en deel onze Facebookpagina. Samen sterk! Lees meer…

Dit artikel is geplaatst in

6 reacties

 1. in de wandelgangen gonst het rond dat een groep zie gaat richten op de zogenaamde niet YDK maar die wel stemgerechtigd zijn. Deze groep stemmers kan je noemen de Nunka Mas (Nooit Meer) stemmers. Tenslotte je hoeft helemaal geen YDK te zijn om Minister of statenlid te kunnen worden. De heer Asjes is tenslotte ook gewoon in Nederland geboren.

  Hun voornemen om YDK die in Nederland wonen in te schakelen om hier behoorlijk bestuur te krijgen en totaal geen binding met huidige bestel zal veel mensen aanspreken. Jonge mensen goed opgeleid, oude vakkundige mensen die met kennis en normen , waarde diverse ministerie’s zullen aansturen wars van de mentaliteit ons kent ons en ook van zo hebben we het altijd al gedaan. Die gedegen beoordelingen op kunnen maken want dat is al 4 en half jaar niet meer gebeurt over onze ambtenaren. Terwijl ze wel elk jaar rustig een loontrede erbij krijgen. Tenslotte voor 2 miljoen kan je hier een regering neerzetten en dat met een totale meerderheid in de staten.

 2. Deze blog is een aanwinst voor de KKC. Het wordt in de juiste vorm opgediend: niet als een (op feiten gebaseerd) nieuwsbericht of wetenschappelijk onderbouwde peiling, maar als een beschouwing van een niet politiek gebonden organisatie met de thermometer in de samenleving. Het is daarom een goede aanvulling op het bestaande informatieaanbod van de KKC.

 3. Beste KKC redactie,

  Geen kwaad woord wat mij betreft over Progreso, het is postief dat een groep die zich met de ontwikkeling van Curacao bezig houdt.
  Waar het mij om gaat dat als men zich over zetelverdelingen uitlaat, dit gefundeerd moet gebeuren. Dus op basis van onderzoek. Het stuk op zich is hier niet geheel duidelijk over, het zou de suggestie kunnen wekken dat het op feiten is gebaseerd. Het is feite een politieke analyse waarin men op het gevoel (ongefundeerd) een aantal zetels aan plakt.

  Dit is de wereld op z’n kop: eerst meten en dan de analyse is een algemeen aanvaard (wetenschappelijk) principe.
  Je kan natuurlijk ook de trends beschrijven en de effecten die het volgens Progreso zou kunnen hebben; maar dan zonder zegelverdeling.

 4. Beste heer Krinidongo,

  Voor uw informatie: de KKC biedt een platform voor een selectie van nieuws van alledag, ingezonden stukken, een aantal bloggers en columnisten. Zo zijn momenteel 12 blogseries op de KKC. De KKC voert daar zelf ook 1 van, de rest is van anderen. Meestal staat de naam van de schrijver erbij, maar soms gaat het ook om een groep mensen die de KKC bekend is, maar liever niet een naam voert om de discussie om de inhoud en niet op de personen te voeren. Door KKC wordt altijd gecheckt of de motieven niet-commercieel en zuiver zijn. Daar blijven we voor waken. De KKC miste nog een politiek/beleids blog. Met deze serie hoopt KKC daaraan een invulling te geven.

  Een blog blijft een blog. Een blog is niets anders dan een mening met een mate van onderbouwing. Naarmate een blog beter wordt geschreven en onderbouwd (en voorziet in een behoefte), kan deze uitgroeien tot hoge populariteit. Het is daarbij niet nodig om een zelfde mening te hebben als in de KKC blog. Een blogserie kwalificeert zichzelf naarmate een serie groeit.

  Dit is de eerste blog van Progreso di Korsou, wij vonden hem goed, geeft invulling aan een behoefte en jaagt naar onze mening het maatschappelijk debat aan. Tot zover onze mening 🙂 We wensen deze nieuwe blog en groep veel succes toe.

  Tot zover onze motieven deze blogserie op te nemen in ons aanbod, we hopen hierin wat duidelijkheid te hebben verschaft.

  Met vriendelijke groeten,
  De KKC redactie

 5. Het is een beetje triest dat dit betoog niet gestaafd wordt door behoorlijk opinie-onderzoek.
  Is de wens niet de vader van de gedachte? Ik had beter onderbouwd werk van jullie verwacht.

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties